Show simple item record

dc.contributor.authorGeraets, Lnl
dc.contributor.authorRuijten, Mnl
dc.contributor.authorMahieu, Knl
dc.contributor.authorBos, Pnl
dc.date.accessioned20200408
dc.date.available2019-06-18T07:13:41Z
dc.date.issued2019-06-17
dc.identifier.doi10.21945/RIVM-2019-0055
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/623115
dc.description.abstractMet interventiewaarden voor gevaarlijke stoffen wordt het niveau van gevaar ingeschat wanneer mensen eenmalig en kortdurend een gevaarlijke stof inademen als gevolg van een incident. Deze interventiewaarden ondersteunen de bestrijding van incidenten in Nederland. Op basis van de waarden worden beslissingen genomen om eventueel meer hulpverlenende organisaties in te zetten die betrokken zijn bij de incidentbestrijding. Ook maken ze beslissingen mogelijk over maatregelen om de bevolking te beschermen en over de communicatie met de bevolking. Vooral de Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS) van de GHOR/GGD en de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer maken van deze interventiewaarden gebruik. De wijze waarop interventiewaarden voor incidentbestrijding tot stand komen, is recentelijk volledig herzien. Het RIVM beschrijft de huidige methodiek, welke overwegingen hierbij worden gemaakt en hoe de kwaliteit wordt gewaarborgd. Interventiewaarden voor incidentbestrijding bestaan in Nederland sinds 1993. In opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het RIVM hiervoor sinds 2001 verantwoordelijk. Voor de interventiewaarden worden onderzoeksgegevens over gezondheidseffecten van een eenmalige blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij proefdieren en mensen vertaald naar de algemene bevolking. Hierbij wordt rekening gehouden met groepen die extra gevoelig kunnen zijn voor de blootstelling aan deze stoffen, zoals ouderen en kinderen.
dc.description.abstractIn the Netherlands, intervention values are available to support the management of chemical incidents when a single, accidental inhalation exposure of short duration to a dangerous substance has occurred. These values can be used to assess the potential risks to human health which result from acute releases, and subsequently to support risk management and risk communication. End-users of these intervention values are the Public Health Advisors Hazardous Materials (HazMat) of the Municipal Public Health Service (GAGS) and the HazMat advisors of the fire department (AGS). The methodology used to derive intervention values for emergency response planning has recently been revised. In this report, RIVM describes the current methodology, the considerations involved and how the quality is guaranteed. Intervention values for emergency response planning have been derived in the Netherlands since 1993. At the request of the Netherlands' Ministry of Infrastructure and Water Management and the Ministry of Health, Welfare and Sport, RIVM has been responsible for this process since 2001. Intervention values are based on health effects experienced after a single exposure to dangerous substances observed in animals and humans. These data are extrapolated to the general population, including vulnerable subpopulations.
dc.description.sponsorshipMinisterie van VWS ; Ministerie van I&Wnl
dc.language.isonlnl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMnl
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 2019-0055nl
dc.relation.urlhttps://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0055nl
dc.subjectinterventiewaardennl
dc.subjectinhalatietoxiciteitnl
dc.subjectincidentennl
dc.subjectincidentbestrijdingnl
dc.subjectacute blootstellingnl
dc.subjectVRWnl
dc.subjectAGWnl
dc.subjectLBWnl
dc.subjectIBGSnl
dc.subjectintervention valuesen_US
dc.subjectinhalation toxicityen_US
dc.subjectchemical incidentsen_US
dc.subjectchemical emergenciesen_US
dc.subjectemergency responseen_US
dc.subjectemergency response planningen_US
dc.subjectacute exposureen_US
dc.subjectRIVM rapport 2019-0055
dc.titleHandreiking voor de afleiding van interventiewaarden voor incidentbestrijdingnl
dc.title.alternativeGuidance for the derivation of intervention values for emergency response planningen_US
dc.typeReportnl
refterms.dateFOA2019-06-18T07:13:41Z
html.description.abstractMet interventiewaarden voor gevaarlijke stoffen wordt het niveau van gevaar ingeschat wanneer mensen eenmalig en kortdurend een gevaarlijke stof inademen als gevolg van een incident. Deze interventiewaarden ondersteunen de bestrijding van incidenten in Nederland. Op basis van de waarden worden beslissingen genomen om eventueel meer hulpverlenende organisaties in te zetten die betrokken zijn bij de incidentbestrijding. Ook maken ze beslissingen mogelijk over maatregelen om de bevolking te beschermen en over de communicatie met de bevolking. Vooral de Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS) van de GHOR/GGD en de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer maken van deze interventiewaarden gebruik. De wijze waarop interventiewaarden voor incidentbestrijding tot stand komen, is recentelijk volledig herzien. Het RIVM beschrijft de huidige methodiek, welke overwegingen hierbij worden gemaakt en hoe de kwaliteit wordt gewaarborgd. Interventiewaarden voor incidentbestrijding bestaan in Nederland sinds 1993. In opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het RIVM hiervoor sinds 2001 verantwoordelijk. Voor de interventiewaarden worden onderzoeksgegevens over gezondheidseffecten van een eenmalige blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij proefdieren en mensen vertaald naar de algemene bevolking. Hierbij wordt rekening gehouden met groepen die extra gevoelig kunnen zijn voor de blootstelling aan deze stoffen, zoals ouderen en kinderen.nl
html.description.abstractIn the Netherlands, intervention values are available to support the management of chemical incidents when a single, accidental inhalation exposure of short duration to a dangerous substance has occurred. These values can be used to assess the potential risks to human health which result from acute releases, and subsequently to support risk management and risk communication. End-users of these intervention values are the Public Health Advisors Hazardous Materials (HazMat) of the Municipal Public Health Service (GAGS) and the HazMat advisors of the fire department (AGS). The methodology used to derive intervention values for emergency response planning has recently been revised. In this report, RIVM describes the current methodology, the considerations involved and how the quality is guaranteed. Intervention values for emergency response planning have been derived in the Netherlands since 1993. At the request of the Netherlands' Ministry of Infrastructure and Water Management and the Ministry of Health, Welfare and Sport, RIVM has been responsible for this process since 2001. Intervention values are based on health effects experienced after a single exposure to dangerous substances observed in animals and humans. These data are extrapolated to the general population, including vulnerable subpopulations.en


Files in this item

Thumbnail
Name:
2019-0055.pdf
Size:
1.041Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record