Show simple item record

dc.contributor.authorManuel, HJnl
dc.contributor.authorKooi, ESnl
dc.contributor.authorMud, Mnl
dc.contributor.authorWolting, Bnl
dc.date.accessioned20200408
dc.date.available2019-07-09T09:38:01Z
dc.date.issued2019-07-04
dc.identifier.doi10.21945/RIVM-2019-0054nl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/623140
dc.description.abstractRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Samenvatting Het RIVM analyseert elk jaar de aard, omvang en oorzaak van incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven in Nederland. In de analyse van 2018 waren dat er veertien. Bij twaalf incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij, bij drie hiervan was er ook brand. Eén keer was er een explosie, gevolgd door een brand. In totaal raakten negen mensen gewond. Bij acht van hen was het letsel vermoedelijk tijdelijk. Eén persoon liep blijvend letsel door brandwonden op. Chemische bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat installaties op orde zijn en dat productieprocessen en werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Bij de onderzochte incidenten ging het op verschillende onderdelen mis. Zo raakten materialen verzwakt of waren chemische processen niet goed onder controle. Hierdoor liepen de processen anders, wat niet op tijd is ontdekt en hersteld. Bedrijven hadden de noodmaatregelen die zij achter de hand moeten hebben, vaak niet of niet goed ingevoerd. Een voorbeeld van zo'n maatregel is voorkomen dat een installatie in brand raakt via ontvlambare materialen in de omgeving. Zes incidenten hadden met een noodmaatregel kunnen worden voorkomen. Bij twee incidenten was de vaardigheid van het personeel om het werk veilig uit te voeren, niet op orde. Ook is aandacht nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen, omdat daar bij vijf incidenten iets mee misging. Wanneer gevaarlijke stoffen vrijkomen, is het mogelijk om de schadelijke effecten te beperken. Bij acht incidenten is voorkomen dat de stoffen zich naar de omgeving verspreidden. Deze rapportage maakt deel uit van de opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om incidenten te analyseren die de Inspectie SZW heeft onderzocht. Het RIVM gaat na wat de overeenkomsten en verschillen tussen deze incidenten zijn. De resultaten kunnen worden gebruikt voor inspectie- en handhavingsstrategieën. Bedrijven kunnen de inzichten gebruiken om hun veiligheidsbeleid te verbeteren.
dc.description.abstractEvery year, RIVM analyses incidents involving hazardous substances at large chemical companies. The 2018 analysis concerns fourteen incidents. In twelve incidents dangerous substances were released and three had a resulting fire. Once an explosion occurred with an ensuing fire. In total nine persons were injured. Eight persons are likely to recover fully from these injuries. One person had a permanent injury due to burns. Chemical companies must ensure that their installations are in order and that their production processes and activities are carried out safely. In the incidents analysed, problems arose with various elements. In the incidents materials had weakened or chemical reactions were not controlled properly. The resulting deviations were not promptly discovered and remedied. Emergency protection measures can intercept the deviations, but were often not in place. An example of an emergency protection measure is the protection of the installation against ignition of flammable materials. Six incidents could have been prevented with these emergency protection measures. In two incidents personnel were lacking in competence. Personal protective equipment needs attention, because something went wrong with it in five incidents. It is possible to restrict the effects after release of hazardous substances with measures. In eight incidents measures prevented the spreading of materials to the surroundings. This annual report is part of the order from the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) to analyse accidents investigated by the Major Hazard Control (MHC) Directorate of the SZW Inspectorate. RIVM examines the similarities and differences between these incidents. These findings can be used for inspection and enforcement strategies Companies can use the insights to improve their safety policies.
dc.description.sponsorshipMinisterie van SZWnl
dc.language.isonlnl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMnl
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 2019-0054nl
dc.relation.urlhttps://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0054.pdfnl
dc.subjectmajeure ongevallennl
dc.subjectincidentanalysenl
dc.subjectStaat van de Veiligheidnl
dc.subjectBrzonl
dc.subjectRrzonl
dc.subjectStorybuildernl
dc.subjectleren van ongevallennl
dc.subjectmajor accidentsen_US
dc.subjectincident analysisen_US
dc.subjectState of Safetyen_US
dc.subjectMajor Accidents (Risks) Decree (Brzo)en_US
dc.subjectlearning from accidentsen_US
dc.subjectRIVM rapport 2019-0054
dc.titleAnalyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote bedrijven 2018nl
dc.title.alternativeAnalysis of incidents involving hazardous substances at large companies 2018en_US
dc.typeReportnl
refterms.dateFOA2019-07-09T09:38:02Z
html.description.abstractRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Samenvatting Het RIVM analyseert elk jaar de aard, omvang en oorzaak van incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven in Nederland. In de analyse van 2018 waren dat er veertien. Bij twaalf incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij, bij drie hiervan was er ook brand. Eén keer was er een explosie, gevolgd door een brand. In totaal raakten negen mensen gewond. Bij acht van hen was het letsel vermoedelijk tijdelijk. Eén persoon liep blijvend letsel door brandwonden op. Chemische bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat installaties op orde zijn en dat productieprocessen en werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Bij de onderzochte incidenten ging het op verschillende onderdelen mis. Zo raakten materialen verzwakt of waren chemische processen niet goed onder controle. Hierdoor liepen de processen anders, wat niet op tijd is ontdekt en hersteld. Bedrijven hadden de noodmaatregelen die zij achter de hand moeten hebben, vaak niet of niet goed ingevoerd. Een voorbeeld van zo'n maatregel is voorkomen dat een installatie in brand raakt via ontvlambare materialen in de omgeving. Zes incidenten hadden met een noodmaatregel kunnen worden voorkomen. Bij twee incidenten was de vaardigheid van het personeel om het werk veilig uit te voeren, niet op orde. Ook is aandacht nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen, omdat daar bij vijf incidenten iets mee misging. Wanneer gevaarlijke stoffen vrijkomen, is het mogelijk om de schadelijke effecten te beperken. Bij acht incidenten is voorkomen dat de stoffen zich naar de omgeving verspreidden. Deze rapportage maakt deel uit van de opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om incidenten te analyseren die de Inspectie SZW heeft onderzocht. Het RIVM gaat na wat de overeenkomsten en verschillen tussen deze incidenten zijn. De resultaten kunnen worden gebruikt voor inspectie- en handhavingsstrategieën. Bedrijven kunnen de inzichten gebruiken om hun veiligheidsbeleid te verbeteren.nl
html.description.abstractEvery year, RIVM analyses incidents involving hazardous substances at large chemical companies. The 2018 analysis concerns fourteen incidents. In twelve incidents dangerous substances were released and three had a resulting fire. Once an explosion occurred with an ensuing fire. In total nine persons were injured. Eight persons are likely to recover fully from these injuries. One person had a permanent injury due to burns. Chemical companies must ensure that their installations are in order and that their production processes and activities are carried out safely. In the incidents analysed, problems arose with various elements. In the incidents materials had weakened or chemical reactions were not controlled properly. The resulting deviations were not promptly discovered and remedied. Emergency protection measures can intercept the deviations, but were often not in place. An example of an emergency protection measure is the protection of the installation against ignition of flammable materials. Six incidents could have been prevented with these emergency protection measures. In two incidents personnel were lacking in competence. Personal protective equipment needs attention, because something went wrong with it in five incidents. It is possible to restrict the effects after release of hazardous substances with measures. In eight incidents measures prevented the spreading of materials to the surroundings. This annual report is part of the order from the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) to analyse accidents investigated by the Major Hazard Control (MHC) Directorate of the SZW Inspectorate. RIVM examines the similarities and differences between these incidents. These findings can be used for inspection and enforcement strategies Companies can use the insights to improve their safety policies.en


Files in this item

Thumbnail
Name:
2019-0054.pdf
Size:
1.590Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record