Show simple item record

dc.contributor.authorKommer, GJnl
dc.contributor.authorOver, EABnl
dc.contributor.authorEngelfriet, Pnl
dc.contributor.authorMohnen, SMnl
dc.contributor.authorMulder, Mnl
dc.contributor.authorvan den Berg, PLnl
dc.date.accessioned2020-06-26T11:05:58Z
dc.date.available2020-06-26T11:05:58Z
dc.date.issued2020-06-23
dc.identifier.doi10.21945/RIVM-2020-0009nl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/623855nl
dc.description.abstractHet 'referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg' (referentiekader) berekent hoeveel ambulances nodig zijn voor de 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) in Nederland. Het referentiekader is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden. Er zijn een aantal knelpunten in de Nederlandse ambulancezorg. Dat heeft onder andere te maken met de spreiding van standplaatsen in de regio's en het aantal beschikbare ambulances. Het RIVM heeft daarom onderzocht hoe het referentiekader beter kan aansluiten bij de vraag naar ambulancezorg in de praktijk. Het heeft hiervoor een aantal varianten uitgewerkt met verschillen in het aantal standplaatsen en hun locaties. Dit onderzoek wordt de 'doorontwikkeling' van het referentiekader genoemd. Hierbij is nagegaan hoeveel inwoners bij deze varianten binnen 12 minuten rijtijd vanaf een standplaats kunnen worden bereikt, de 'dekking'. Ook is gekeken naar het aantal inwoners dat vanuit twee of meer standplaatsen kan worden bereikt, de 'dubbele dekking'. Verder is gekeken naar de werkdruk per RAV, oftewel het aantal spoedeisende inzetten per ambulance. Er zijn signalen dat de werkdruk in sommige RAV's hoog is. Berekend is hoeveel extra ambulances nodig zijn om de werkdruk te beperken. Tot slot is ingeschat hoeveel ambulances over twee jaar nodig zijn. Deze 'indexering' is gebaseerd op een analyse van het aantal ambulanceritten over de afgelopen vier jaar. Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd. In het bestuurlijk overleg tussen dit ministerie, zorgverzekeraars en de ambulancesector wordt besloten welke variant uit het onderzoek in het referentiekader-2020 zal worden gebruikt.
dc.description.abstractThe 'national ambulance plan for distribution and availability of ambulance care' calculates how many ambulances are needed for the 25 Regional Ambulance Services in the Netherlands. The national ambulance plan is a model based on a number of assumptions and conditions. Currently, several bottlenecks exist in performing ambulance services in the Netherlands. One of the factors behind this is the distribution of ambulance stations in the regions and the number of ambulances available. RIVM has therefore investigated how the model for the national ambulance plan can be better aligned to the demand for ambulance care in practice. It has worked out a number of variants for that purpose with differences in the number of ambulance stations and their locations. This study is referred to as the 'further development' of the reference framework. The study determined how many residents can be reached within 12 minutes of travel time from a station, i.e. the coverage, for each variant. Consideration was also given to how many residents can be reached from two or more locations, the so-called double coverage. Another aspect considered was the workload per region, defined as the number of emergency deployments per ambulance. There are indications that the workload in some regions is high, so the number of extra ambulances needed to limit the workload was calculated. Finally, the number of ambulances needed in two years is estimated, based on an analysis of the increase of ambulance services over the last four years. This study was commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport. A decision will be taken on which study variant in the 2020 reference framework will be used in the administrative consultation between this ministry, care insurers, and the ambulance sector.
dc.description.sponsorshipMinisterie van VWSnl
dc.language.isonlnl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMnl
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 2020-0009nl
dc.relation.urlhttps://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0009.pdfnl
dc.subjectRIVM rapport 2020-0009nl
dc.titleDoorontwikkeling referentiekader ambulancezorg 2020nl
dc.title.alternativeFurther development of national ambulance plan for ambulance services 2020en_US
dc.typeReporten
refterms.dateFOA2020-06-26T11:05:59Z
html.description.abstractHet 'referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg' (referentiekader) berekent hoeveel ambulances nodig zijn voor de 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) in Nederland. Het referentiekader is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden. Er zijn een aantal knelpunten in de Nederlandse ambulancezorg. Dat heeft onder andere te maken met de spreiding van standplaatsen in de regio's en het aantal beschikbare ambulances. Het RIVM heeft daarom onderzocht hoe het referentiekader beter kan aansluiten bij de vraag naar ambulancezorg in de praktijk. Het heeft hiervoor een aantal varianten uitgewerkt met verschillen in het aantal standplaatsen en hun locaties. Dit onderzoek wordt de 'doorontwikkeling' van het referentiekader genoemd. Hierbij is nagegaan hoeveel inwoners bij deze varianten binnen 12 minuten rijtijd vanaf een standplaats kunnen worden bereikt, de 'dekking'. Ook is gekeken naar het aantal inwoners dat vanuit twee of meer standplaatsen kan worden bereikt, de 'dubbele dekking'. Verder is gekeken naar de werkdruk per RAV, oftewel het aantal spoedeisende inzetten per ambulance. Er zijn signalen dat de werkdruk in sommige RAV's hoog is. Berekend is hoeveel extra ambulances nodig zijn om de werkdruk te beperken. Tot slot is ingeschat hoeveel ambulances over twee jaar nodig zijn. Deze 'indexering' is gebaseerd op een analyse van het aantal ambulanceritten over de afgelopen vier jaar. Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd. In het bestuurlijk overleg tussen dit ministerie, zorgverzekeraars en de ambulancesector wordt besloten welke variant uit het onderzoek in het referentiekader-2020 zal worden gebruikt.nl
html.description.abstractThe 'national ambulance plan for distribution and availability of ambulance care' calculates how many ambulances are needed for the 25 Regional Ambulance Services in the Netherlands. The national ambulance plan is a model based on a number of assumptions and conditions. Currently, several bottlenecks exist in performing ambulance services in the Netherlands. One of the factors behind this is the distribution of ambulance stations in the regions and the number of ambulances available. RIVM has therefore investigated how the model for the national ambulance plan can be better aligned to the demand for ambulance care in practice. It has worked out a number of variants for that purpose with differences in the number of ambulance stations and their locations. This study is referred to as the 'further development' of the reference framework. The study determined how many residents can be reached within 12 minutes of travel time from a station, i.e. the coverage, for each variant. Consideration was also given to how many residents can be reached from two or more locations, the so-called double coverage. Another aspect considered was the workload per region, defined as the number of emergency deployments per ambulance. There are indications that the workload in some regions is high, so the number of extra ambulances needed to limit the workload was calculated. Finally, the number of ambulances needed in two years is estimated, based on an analysis of the increase of ambulance services over the last four years. This study was commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport. A decision will be taken on which study variant in the 2020 reference framework will be used in the administrative consultation between this ministry, care insurers, and the ambulance sector.en


Files in this item

Thumbnail
Name:
2020-0009.pdf
Size:
2.839Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record