Show simple item record

dc.contributor.authorHavelaar AH
dc.contributor.authorDuynhoven YTHP van
dc.contributor.authorNauta MJ
dc.contributor.authorBouwknegt M
dc.contributor.authorHeuvelink AE
dc.contributor.authorWit GA de
dc.contributor.authorNieuwenhuizen MGM
dc.contributor.authorKar NCAJ van de
dc.date.accessioned2007-02-23T15:28:51Z
dc.date.available2007-02-23T15:28:51Z
dc.date.issued2003-02-27en_US
dc.identifier284550008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/8869
dc.description.abstractInfection with Shiga-toxin producing Escherichia coli serotype O157 (STEC O157) may lead to a gastro-enteritis (GE) episode. Symptoms can vary from relatively mild watery diarrhoea to a severe form of bloody diarrhoea known as haemorrhagic colitis. In children, and sporadically in adults, the Shiga-toxin may cause the Haemolytic Uraemic syndrome (HUS). Some HUS patients may develop End Stage Renal Disease (ESRD), either directly after the HUS episode or as many as 20 years later. ESRD patients are dependent on renal replacement therapy (dialysis, kidney transplantation) while GE, HUS and ESRD can all lead to premature mortality. Here, the epidemiology of illness associated with STEC O157 in the Netherlands is described on the basis of surveys carried out between 1990 and 2000. All available information is integrated in one public health measure, the Disability Adjusted Life Year (DALY). The mean disease burden associated with STEC O157 in the Dutch population has been estimated through simulation at 116 DALY per year (85 - 160 DALY per year using a 90% confidence interval). The disease burden is also highly variable. Mortality due to HUS (58 DALY), mortality due to ESRD (21 DALY) and dialysis due to ESRD (21 DALY) constitute the main determinants of disease burden. Scenario analysis was used to evaluate the influence of uncertain assumptions in the above calculations. In all scenarios, the estimated disease burden was within the above-mentioned confidence interval.
dc.description.abstractInfectie met Shiga-toxine producerende Escherichia coli serotype O157 (STEC O157) leidt meestal tot een episode van acute gastro-enteritis (GE). De symptomen varieren van relatief milde, waterige diarree tot een ernstige vorm van bloederige diarree die bekend is als hemorragische colitis. In kinderen, en sporadisch in volwassenen, kan het Shiga-toxine aanleiding geven tot het Hemolytisch Uremisch syndroom (HUS). Sommige HUS patienten ontwikkelen chronisch nierfalen, leidend tot uiteindelijk terminale nierinsufficientie (End Stage Renal Disease - ESRD), hetzij direct ofwel tot 20 jaar of meer na de HUS episode. ESRD patienten zijn afhankelijk van niervervangende therapie (dialyse of niertransplantatie). Zowel GE, HUS als ESRD kunnen leiden tot voortijdige sterfte. Dit rapport beschrijft de epidemiologie van met STEC O157 geassocieerde ziekte in Nederland, gebaseerd op onderzoek in de periode 1990-2000. De beschikbare informatie wordt geintegreerd in een volksgezondheidsmaat, de Disability Adjusted Life Year (DALY). DALYs zijn de som van het aantal verloren levensjaren ten gevolge van voortijdige sterfte, en het aantal jaren dat met ziekte wordt doorgebracht, gewogen met een factor tussen 0 en 1 voor de ernst van die ziekte. De incidentie van met STEC O157 geassocieerde GE wordt geschat op 1250 gevallen per jaar (mediaan), waarvan ongeveer 180 patienten hun huisarts bezoeken. Van 40 patienten wordt uit een voor laboratoriumonderzoek ingezonden fecesmonster STEC O157 geisoleerd. Het aantal sterfgevallen is erg onzeker, de meest waarschijnlijke waarde is 2 sterfgevallen per 3 jaar, met name onder ouderen. De incidentie van HUS veroorzaakt door STEC O157 in Nederland is ongeveer 22 gevallen per jaar, waarvan 15 kinderen onder 15 jaar. Daarvan leiden gemiddeld 2.5 gevallen per jaar tot ESRD. Naar schatting overlijden 2 patienten per jaar ten gevolge van HUS, en 1 patient per 2 jaar aan de gevolgen van ESRD. Weegfactoren voor de ernst van GE, HUS en ESRD werden afgeleid uit eerder gepubliceerde studies. De duur van ziekte en levensverwachting van fatale gevallen werden uit verschillende epidemiologische onderzoekingen afgeleid. Het beloop van patienten met ESRD werd gebaseerd op de registratie van de Stichting Renine.Combinatie van bovengenoemde informatie leidt tot een schatting van de ziektelast door STEC O157 in de Nederlandse bevolking. Onzekerheid en variabiliteit in de epidemiologische informatie zijn expliciet bij de analyse betrokken door middel van Monte Carlo simulatie en gevoeligheidsanalyse. De geschatte gemiddelde ziektelast bedraagt ca. 116 (90% betrouwbaarheidsinterval 85-160) DALY per jaar. De belangrijkste bijdragen worden geleverd door sterfte ten gevolge van HUS (58 DALY), sterfte ten gevolge van ESRD (21 DALY), en morbiditeit door dialyse ten gevolge van ESRD (21 DALY). (Bloederige) diarree (7 DALY) levert eveneens bijdragen aan de ziekte last. Vergelijking met de resultaten van een eerder onderzoek geeft aan dat de ziektelast van thermofiele Campylobacter spp. in absolute zin groter is dan die van STEC O157 (1400 vs. 116 DALY per jaar) maar per geval van primaire gastroenteritis minder ernstig. De invloed van onzekere aannames in de berekeningen werd geevalueerd met behulp van scenario analyse. In alle scenario's was de berekende ziektelast binnen het bovengenoemde betrouwbaarheidsinterval.
dc.format.extent970000 bytesen_US
dc.format.extent1024326 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 284550008en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/284550008.htmlen_US
dc.titleDisease burden in the Netherlands due to infections with Shiga-toxin producing Escherichia coli O157en_US
dc.title.alternativeZiektelast in Nederland ten gevolge van infectie met Shiga-toxine producerende Escherichia coli O157en_US
dc.contributor.departmentMGBen_US
refterms.dateFOA2018-12-18T15:48:19Z
html.description.abstractInfection with Shiga-toxin producing Escherichia coli serotype O157 (STEC O157) may lead to a gastro-enteritis (GE) episode. Symptoms can vary from relatively mild watery diarrhoea to a severe form of bloody diarrhoea known as haemorrhagic colitis. In children, and sporadically in adults, the Shiga-toxin may cause the Haemolytic Uraemic syndrome (HUS). Some HUS patients may develop End Stage Renal Disease (ESRD), either directly after the HUS episode or as many as 20 years later. ESRD patients are dependent on renal replacement therapy (dialysis, kidney transplantation) while GE, HUS and ESRD can all lead to premature mortality. Here, the epidemiology of illness associated with STEC O157 in the Netherlands is described on the basis of surveys carried out between 1990 and 2000. All available information is integrated in one public health measure, the Disability Adjusted Life Year (DALY). The mean disease burden associated with STEC O157 in the Dutch population has been estimated through simulation at 116 DALY per year (85 - 160 DALY per year using a 90% confidence interval). The disease burden is also highly variable. Mortality due to HUS (58 DALY), mortality due to ESRD (21 DALY) and dialysis due to ESRD (21 DALY) constitute the main determinants of disease burden. Scenario analysis was used to evaluate the influence of uncertain assumptions in the above calculations. In all scenarios, the estimated disease burden was within the above-mentioned confidence interval.
html.description.abstractInfectie met Shiga-toxine producerende Escherichia coli serotype O157 (STEC O157) leidt meestal tot een episode van acute gastro-enteritis (GE). De symptomen varieren van relatief milde, waterige diarree tot een ernstige vorm van bloederige diarree die bekend is als hemorragische colitis. In kinderen, en sporadisch in volwassenen, kan het Shiga-toxine aanleiding geven tot het Hemolytisch Uremisch syndroom (HUS). Sommige HUS patienten ontwikkelen chronisch nierfalen, leidend tot uiteindelijk terminale nierinsufficientie (End Stage Renal Disease - ESRD), hetzij direct ofwel tot 20 jaar of meer na de HUS episode. ESRD patienten zijn afhankelijk van niervervangende therapie (dialyse of niertransplantatie). Zowel GE, HUS als ESRD kunnen leiden tot voortijdige sterfte. Dit rapport beschrijft de epidemiologie van met STEC O157 geassocieerde ziekte in Nederland, gebaseerd op onderzoek in de periode 1990-2000. De beschikbare informatie wordt geintegreerd in een volksgezondheidsmaat, de Disability Adjusted Life Year (DALY). DALYs zijn de som van het aantal verloren levensjaren ten gevolge van voortijdige sterfte, en het aantal jaren dat met ziekte wordt doorgebracht, gewogen met een factor tussen 0 en 1 voor de ernst van die ziekte. De incidentie van met STEC O157 geassocieerde GE wordt geschat op 1250 gevallen per jaar (mediaan), waarvan ongeveer 180 patienten hun huisarts bezoeken. Van 40 patienten wordt uit een voor laboratoriumonderzoek ingezonden fecesmonster STEC O157 geisoleerd. Het aantal sterfgevallen is erg onzeker, de meest waarschijnlijke waarde is 2 sterfgevallen per 3 jaar, met name onder ouderen. De incidentie van HUS veroorzaakt door STEC O157 in Nederland is ongeveer 22 gevallen per jaar, waarvan 15 kinderen onder 15 jaar. Daarvan leiden gemiddeld 2.5 gevallen per jaar tot ESRD. Naar schatting overlijden 2 patienten per jaar ten gevolge van HUS, en 1 patient per 2 jaar aan de gevolgen van ESRD. Weegfactoren voor de ernst van GE, HUS en ESRD werden afgeleid uit eerder gepubliceerde studies. De duur van ziekte en levensverwachting van fatale gevallen werden uit verschillende epidemiologische onderzoekingen afgeleid. Het beloop van patienten met ESRD werd gebaseerd op de registratie van de Stichting Renine.Combinatie van bovengenoemde informatie leidt tot een schatting van de ziektelast door STEC O157 in de Nederlandse bevolking. Onzekerheid en variabiliteit in de epidemiologische informatie zijn expliciet bij de analyse betrokken door middel van Monte Carlo simulatie en gevoeligheidsanalyse. De geschatte gemiddelde ziektelast bedraagt ca. 116 (90% betrouwbaarheidsinterval 85-160) DALY per jaar. De belangrijkste bijdragen worden geleverd door sterfte ten gevolge van HUS (58 DALY), sterfte ten gevolge van ESRD (21 DALY), en morbiditeit door dialyse ten gevolge van ESRD (21 DALY). (Bloederige) diarree (7 DALY) levert eveneens bijdragen aan de ziekte last. Vergelijking met de resultaten van een eerder onderzoek geeft aan dat de ziektelast van thermofiele Campylobacter spp. in absolute zin groter is dan die van STEC O157 (1400 vs. 116 DALY per jaar) maar per geval van primaire gastroenteritis minder ernstig. De invloed van onzekere aannames in de berekeningen werd geevalueerd met behulp van scenario analyse. In alle scenario's was de berekende ziektelast binnen het bovengenoemde betrouwbaarheidsinterval.


Files in this item

Thumbnail
Name:
284550008.pdf
Size:
1000.Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record