Show simple item record

dc.contributor.editorOenema Oen_US
dc.contributor.editorLiere E vanen_US
dc.contributor.editorStam GJen_US
dc.contributor.editorBlois CJ deen_US
dc.contributor.editorPrins TCen_US
dc.contributor.otherAlterraen_US
dc.contributor.otherRIZAen_US
dc.contributor.otherRIKZen_US
dc.date.accessioned2007-02-26T16:15:40Z
dc.date.available2007-02-26T16:15:40Z
dc.date.issued2002-09-30en_US
dc.identifier718201006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/9295
dc.description.abstractEffecten van verschillende varianten van verliesnormen op aquatische ecosystemen zijn geevalueerd. Verliesnormen voor N van 300 - 40 kg ha-1, afhankelijk van het bodemtype en landgebruik, en voor P van 40 -1 kg P2O5 ha-1 jaar-1 (equivalent aan 17.5 - 0.4 kg P ha-1 jaar-1) werden gebruikt in de berekeningen. Een keten van modellen werd gebruikt om de effecten van de varianten op belasting en concentratie in het oppervlaktewater (rivieren, beken, sloten, meren en kustwateren) te bepalen. Verlaging van N- en P-verliesnormen resulteren in een verlaging van de belasting van het oppervlaktewater en de concentratie daarin. Echter, de gemiddelde vermindering van de concentraties is relatief laag in vergelijking met de vermindering van de verliesnormen. Redenen daarvoor zijn: (i) de verlaging a N-verliesnormen is minder in gebieden waar de belasting van het water hoog is, (ii) P-belasting van het oppervlaktewater word primair bepaald door de P-status van de bodem, en slechts indirect door de P-verliesnormen, en (iii) kwel van N- en P-rijk grondwater uit bodemlagen van marien oorsprong draagt aanzienlijk bij tot de belasting van het oppervlaktewater. Verlagen van de verliesnormen gecombineerd met aanvullende maatregelen (baggeren, doorspoelen en vermindering van de belasting door andere bronnen) zijn nodig om de ecologische toestand van het oppervlaktewater te verbeteren.
dc.format.extent14166000 bytesen_US
dc.format.extent14506094 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 718201006en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718201006.htmlen_US
dc.subject.othersurface wateren
dc.subject.otherqualityen
dc.subject.othereutrophicationen
dc.subject.otheragricultureen
dc.subject.otherfertilizersen
dc.subject.othernutrientsen
dc.subject.otherstandardsen
dc.subject.otherfertilizer acten
dc.subject.otheroppervlaktewaternl
dc.subject.otherkwaliteitnl
dc.subject.othereutrofieringnl
dc.subject.otherlandbouwnl
dc.subject.othermeststoffennl
dc.subject.othernutrientennl
dc.subject.othernormennl
dc.subject.othermeststoffenwetnl
dc.subject.othermestbeleidnl
dc.titleEffecten van varianten van verliesnormen op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Rapportage Cluster 4 Evaluatie van de Meststoffenwet, deel 2en_US
dc.title.alternativeEffects of variants of target surpluses on the quality of surface water in the Netherlandsen_US
dc.contributor.departmentLWDen_US
refterms.dateFOA2018-12-18T16:52:50Z
html.description.abstractThis study explores the effects of a number of variants for target N and P surpluses on the ecological state (eutrophication) of surface waters for the purpose of informing policy-makers. Surpluses of N and P indcate the difference between inputs via purchased fertilisers, animal feed and animal manure, and N and P outputs via crop and animal products as well as export of animal manure. Target surpluses of N from 300 to 40 kg per ha per year, depending on soil type and land use, and of P from 40 to 1 kg P2O5 per ha per year (equivalent to 17.5 to 0.4 kg of P per ha per year), were examined. A sequence of models has been used to explore the effects of variants of target N and P surpluses on the discharge of N and P from agricultural activities to surface waters, and on N and P concentrations in rivers, freshwater lakes, streams, ditches and the marine coastal zone. The results indicate that lowering target N and P surpluses will decrease the discharge of N and P from agricultural activities into surface waters and also the N and P concentrations in these waters. However, the mean decrease in N and P concentrations in surface waters is relatively low (less than proportional), given the relatively high mean decreases in target N and P surpluses in agriculture. This relatively small improvement has been attributed to such factors as: (i) surpluses of N decrease less on average in areas were surface-water loading is large, (ii) P discharge to surface waters is primarily determined by the soil P status and groundwater level, and only indirectly by P surplus, and (iii) seepage of N- and P-rich seepage water from marine sub-soils, contribute greatly to surface-water loading. Lowering target N and P surpluses combined with additional measures (like dredging P-rich sediments, flushing ditches with water low in nutrients, and decreasing discharges from other sources) is argued to be necessary to improve the ecological state of surface waters.
html.description.abstractEffecten van verschillende varianten van verliesnormen op aquatische ecosystemen zijn geevalueerd. Verliesnormen voor N van 300 - 40 kg ha-1, afhankelijk van het bodemtype en landgebruik, en voor P van 40 -1 kg P2O5 ha-1 jaar-1 (equivalent aan 17.5 - 0.4 kg P ha-1 jaar-1) werden gebruikt in de berekeningen. Een keten van modellen werd gebruikt om de effecten van de varianten op belasting en concentratie in het oppervlaktewater (rivieren, beken, sloten, meren en kustwateren) te bepalen. Verlaging van N- en P-verliesnormen resulteren in een verlaging van de belasting van het oppervlaktewater en de concentratie daarin. Echter, de gemiddelde vermindering van de concentraties is relatief laag in vergelijking met de vermindering van de verliesnormen. Redenen daarvoor zijn: (i) de verlaging a N-verliesnormen is minder in gebieden waar de belasting van het water hoog is, (ii) P-belasting van het oppervlaktewater word primair bepaald door de P-status van de bodem, en slechts indirect door de P-verliesnormen, en (iii) kwel van N- en P-rijk grondwater uit bodemlagen van marien oorsprong draagt aanzienlijk bij tot de belasting van het oppervlaktewater. Verlagen van de verliesnormen gecombineerd met aanvullende maatregelen (baggeren, doorspoelen en vermindering van de belasting door andere bronnen) zijn nodig om de ecologische toestand van het oppervlaktewater te verbeteren.


Files in this item

Thumbnail
Name:
718201006.pdf
Size:
13.83Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record