Show simple item record

dc.contributor.authorKramers PGN
dc.contributor.authorAchterberg PW
dc.contributor.authorWilk EA van der
dc.date.accessioned2007-02-27T12:43:17Z
dc.date.available2007-02-27T12:43:17Z
dc.date.issued2001-04-09en_US
dc.identifier271558004en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/9436
dc.description.abstractIn the year 2000 several reports appeared which analysed the Dutch health care and health status from an international perpspective. An analysis of these reports shows that international comparison of data adds an extra perspective and can act as a source of inspiration for priority setting in national policies for health and health care. Some comparative reports focus on presenting composite indices, others rather present basic comparative data. The first type of presentation produces general statements and may get much attention in the media. The latter is more informative for actual policy choices. The comparisons showed that in many aspects of health and health care, The Netherlands ranges around the EU average. This is contrary to earlier days, when the country ranked rather high among the countries which now together form the European Union. This is caused in many instances by catching up of especially the southern European countries. Specific examples of a less favourable Dutch performance are the life expectancy and the perinatal mortality. Life expectancy is lagging behind, especially for women, and a substantial part of this is due to smoking behaviour. The causes of stagnating decline of perinatal mortality in the Netherlands include the rapid growth of the age of mothers at birth of their (first) child and probably also the increase of births given by immigrant women (related to socio-economic status) as well as the increase in muliple births (related to the age of the mother). In addition smoking by pregnant women still has a significant contribution to the risk of perinatal mortality in the Netherlands. The conclusions and commentaries about Dutch health care generally confirm the current policy intentions of the Dutch Ministry of Health. They include: more competition in the health care sector, more education and training facilities for doctors, focus on guidelines and standards and on the uniform registration of waiting lists. A high satisfaction of the Dutch with their health care system is noticed and although the system is judged a bit expensive the health care package that is received for the money is rather broad. The usefulness of valid international comparisons is entirely dependent on the availablity of reliable internationally comparable data. Therefore it is recommended to stimulate the improvement of co-ordinated collection and exchange of data and expertise between countries and with international organisations such as WHO, OECD and the EU.
dc.description.abstractIn 2000 verschenen een aantal rapporten waarin de Nederlandse zorg en gezondheid internationaal vergeleken zijn. Een analyse van deze rapporten laat zien, dat internationale vergelijking een nieuw perspectief geeft en als een bron van inspiratie kan dienen voor de nationale beleidsbepaling ten aanzien van gezondheidszorg en volksgezondheid. Sommige vergelijkende rapporten presenteren vooral samengestelde indices en andere geven liever basale vergelijkende gegevens. De eerste soort vergelijkingen levert algemene uitspraken op en kan veel aandacht in de media krijgen. De tweede manier is veel informatiever voor het maken van beleidskeuzes. De vergelijkingen lieten zien dat Nederland op veel aspecten van gezondheid en zorg rond het Europees gemiddelde scoort. Dit in tegenstelling tot vroeger toen Nederland nogal hoog scoorde tussen de landen, die nu de Europese Unie vormen. Vaak is dit veroorzaakt door het feit dat de Zuid Europese landen een inhaalmanoevre hebben uitgevoerd. Voorbeelden van minder gunstige Nederlandse trends zijn de ontwikkeling van de levensverwachting en de perinatale sterfte. De ontwikkeling in levensverwachting blijft in Nederland relatief achter, vooral bij vrouwen, en dat wordt grotendeels veroorzaakt door roken. De oorzaken van de stagnerende daling in de sterfte rond de geboorte heeft te maken met de sterker stijgende leeftijd van moeders bij geboorte van hun (eerste) kind, waarschijnlijk ook met de toename van het aandeel allochtone moeders (ook gerelateerd aan sociaal economische status) en met de stijging van het aantal meerlinggeboortes. Daarnaast blijft roken tijdens de zwangerschap in Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan het risico op perinatale sterfte. De conclusies en aanbevelingen over de Nederlandse zorg bevestigen over het algemeen de beleidsintenties van het ministerie van VWS. Meer marktwerking in de zorgsector, meer opleidingsplaatsen voor artsen, nadruk op richtlijnen en standaarden en een uniforme registratie van wachtlijsten. Uit de analyses kwam een relatief hoge tevredenheid met het zorgsysteem naar voren en hoewel het Nederlandse zorgsysteem een beetje duur wordt gevonden ontvangt men voor het geld een nogal breed pakket aan zorg. De bruikbaarheid van internationale vergelijkingen is volledig afhankelijk van betrouwbare internationaal vergelijkende gegevens. Daarom wordt aanbevolen om de gecoordineerde verzameling en uitwisseling van expertise en gegevens tussen landen en met internationale organisaties, zoals van WHO, OECD en EU, te stimuleren
dc.format.extent251000 bytesen_US
dc.format.extent256059 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 271558004en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/271558004.htmlen_US
dc.subject.otherinternationale vergelijkingnl
dc.titleLeren van het buitenland. Gezondheid en zorg internationaal vergeleken: een samenvatting van drie studiesen_US
dc.title.alternativeLearning from abroad. International comparisons of health and care: a summary of three studiesen_US
dc.contributor.departmentVTVen_US
refterms.dateFOA2018-12-18T17:11:31Z
html.description.abstractIn the year 2000 several reports appeared which analysed the Dutch health care and health status from an international perpspective. An analysis of these reports shows that international comparison of data adds an extra perspective and can act as a source of inspiration for priority setting in national policies for health and health care. Some comparative reports focus on presenting composite indices, others rather present basic comparative data. The first type of presentation produces general statements and may get much attention in the media. The latter is more informative for actual policy choices. The comparisons showed that in many aspects of health and health care, The Netherlands ranges around the EU average. This is contrary to earlier days, when the country ranked rather high among the countries which now together form the European Union. This is caused in many instances by catching up of especially the southern European countries. Specific examples of a less favourable Dutch performance are the life expectancy and the perinatal mortality. Life expectancy is lagging behind, especially for women, and a substantial part of this is due to smoking behaviour. The causes of stagnating decline of perinatal mortality in the Netherlands include the rapid growth of the age of mothers at birth of their (first) child and probably also the increase of births given by immigrant women (related to socio-economic status) as well as the increase in muliple births (related to the age of the mother). In addition smoking by pregnant women still has a significant contribution to the risk of perinatal mortality in the Netherlands. The conclusions and commentaries about Dutch health care generally confirm the current policy intentions of the Dutch Ministry of Health. They include: more competition in the health care sector, more education and training facilities for doctors, focus on guidelines and standards and on the uniform registration of waiting lists. A high satisfaction of the Dutch with their health care system is noticed and although the system is judged a bit expensive the health care package that is received for the money is rather broad. The usefulness of valid international comparisons is entirely dependent on the availablity of reliable internationally comparable data. Therefore it is recommended to stimulate the improvement of co-ordinated collection and exchange of data and expertise between countries and with international organisations such as WHO, OECD and the EU.
html.description.abstractIn 2000 verschenen een aantal rapporten waarin de Nederlandse zorg en gezondheid internationaal vergeleken zijn. Een analyse van deze rapporten laat zien, dat internationale vergelijking een nieuw perspectief geeft en als een bron van inspiratie kan dienen voor de nationale beleidsbepaling ten aanzien van gezondheidszorg en volksgezondheid. Sommige vergelijkende rapporten presenteren vooral samengestelde indices en andere geven liever basale vergelijkende gegevens. De eerste soort vergelijkingen levert algemene uitspraken op en kan veel aandacht in de media krijgen. De tweede manier is veel informatiever voor het maken van beleidskeuzes. De vergelijkingen lieten zien dat Nederland op veel aspecten van gezondheid en zorg rond het Europees gemiddelde scoort. Dit in tegenstelling tot vroeger toen Nederland nogal hoog scoorde tussen de landen, die nu de Europese Unie vormen. Vaak is dit veroorzaakt door het feit dat de Zuid Europese landen een inhaalmanoevre hebben uitgevoerd. Voorbeelden van minder gunstige Nederlandse trends zijn de ontwikkeling van de levensverwachting en de perinatale sterfte. De ontwikkeling in levensverwachting blijft in Nederland relatief achter, vooral bij vrouwen, en dat wordt grotendeels veroorzaakt door roken. De oorzaken van de stagnerende daling in de sterfte rond de geboorte heeft te maken met de sterker stijgende leeftijd van moeders bij geboorte van hun (eerste) kind, waarschijnlijk ook met de toename van het aandeel allochtone moeders (ook gerelateerd aan sociaal economische status) en met de stijging van het aantal meerlinggeboortes. Daarnaast blijft roken tijdens de zwangerschap in Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan het risico op perinatale sterfte. De conclusies en aanbevelingen over de Nederlandse zorg bevestigen over het algemeen de beleidsintenties van het ministerie van VWS. Meer marktwerking in de zorgsector, meer opleidingsplaatsen voor artsen, nadruk op richtlijnen en standaarden en een uniforme registratie van wachtlijsten. Uit de analyses kwam een relatief hoge tevredenheid met het zorgsysteem naar voren en hoewel het Nederlandse zorgsysteem een beetje duur wordt gevonden ontvangt men voor het geld een nogal breed pakket aan zorg. De bruikbaarheid van internationale vergelijkingen is volledig afhankelijk van betrouwbare internationaal vergelijkende gegevens. Daarom wordt aanbevolen om de gecoordineerde verzameling en uitwisseling van expertise en gegevens tussen landen en met internationale organisaties, zoals van WHO, OECD en EU, te stimuleren


Files in this item

Thumbnail
Name:
271558004.pdf
Size:
250.0Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record