Now showing items 21-40 of 14438

  • Literatuurstudie naar de detectie van Legionella in (drink)water

   HHJL van den Berg; R Niese; G Lynch; P Brandsema; AA Bartels; AM de Roda-Husman (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2023-01-20)
   Als mensen Legionellabacteriën inademen, kunnen ze een longontsteking krijgen. Er zijn meer dan 60 legionellasoorten bekend. In Nederland worden de meeste mensen, ongeveer 90 procent van alle legionellose-meldingen, ziek van Legionella pneumophila. Mensen kunnen via verschillende bronnen met deze bacteriën besmet raken. Legionellabacteriën kunnen bijvoorbeeld in drinkwater zitten, maar dat is meestal een andere legionellasoort dan Legionella pneumophila. De wetgeving schrijft een methode voor die alle legionellabacteriën in drinkwater kan aantonen. Hoewel bijna nooit mensen ziek worden van de meeste legionellasoorten in drinkwater, moeten ze volgens de wet wel allemaal worden verwijderd. Er is daarom al enkele jaren discussie om voor bepaalde instellingen, zoals hotels en zwembaden, niet alle legionellabacteriën in drinkwater aan te tonen maar alleen Legionella pneumophila. Het RIVM heeft in dit verband uitgezocht welke methoden bestaan om legionellabacteriën, en vooral Legionella pneumophila, in drinkwater op te sporen. Veel verschillende methoden in de wetenschappelijke literatuur zijn veelbelovend. Vijf van deze methoden hebben kunnen aantonen dat ze even goed of beter zijn dan methode die de wet nu voorschrijft. Van alle beschreven methoden kan het RIVM er niet één als de beste aanwijzen. Dat komt omdat ze op een andere manier de legionellabacteriën aantonen dan de wet voorschrijft. Ook moet onderzocht worden of de methoden in de praktijk goed en betaalbaar zijn uit te voeren. Het RIVM adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW(Infrastructuur en Waterstaat)) dat het onder de bestaande voorwaarden wettelijk mogelijk moet blijven om een andere methode te gebruiken. Verder wordt aanbevolen om te onderzoeken hoe de juridische omschrijving voor de wettelijke norm van legionellabacteriën in drinkwaterinstallaties kan worden aangepast zodat er ook ruimte is voor nieuwe methoden. Zo moet een methode volgens de wet onder andere aantonen of er een kolonie van legionellabacteriën kan ontstaan. Dat kan niet met alle gevonden methoden. Het RIVM heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van het ministerie van IenW. Het heeft de wetenschappelijke literatuur onderzocht en gesproken met de drinkwaterlaboratoria en het Nederlands Normalisatie Instituut.
  • Reducing attractiveness of e-liquids: proposal for a restrictive list of tobacco-related flavourings.

   Pennings, Jeroen L A; Havermans, Anne; Krüsemann, Erna J Z; Zijtveld, Dion; Huiberts, Eva H W; Bos, Peter M J; Schenk, Erna; Visser, Wouter F; Bakker-'t Hart, Ingrid M E; Staal, Yvonne C M; et al. (2023-01-20)
  • Wat weten we over microplastics in het milieu? Kennisagenda Microplastics in het milieu

   Quik, JTK; Faber, M; Ridder, J; Waaijers-van der Loop, SL (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2023-01-18)
   Microplastics zijn kleine kunststofdeeltjes, kleiner dan 5 millimeter. Ze zitten bijna overal in het milieu. Het is bekend dat ze in experimenten in het laboratorium schadelijke effecten kunnen hebben op planten en dieren. Maar het is nog niet bekend of deze effecten ook echt in het milieu optreden. Dat komt onder meer omdat de vorm, grootte en samenstelling van het materiaal sterk verschillen. Zeker is dat er steeds meer microplastics in het milieu bij komen. Oplossingen zijn nodig om dit te beperken en schadelijke effecten te voorkomen. Meer onderzoek naar microplastics is hiervoor cruciaal. Er is al veel onderzoek naar microplastics gedaan, maar daarvan is geen goed overzicht. Hierdoor is niet duidelijk welke kennis ontbreekt om tot goede oplossingen te komen. Het RIVM heeft daarom een overzicht gemaakt van de kennis die nog nodig is om te kunnen bepalen of microplastics in het milieu schadelijk zijn. Met dit overzicht kunnen onder andere beleidsmakers gericht kiezen welk onderzoek als eerste moet worden gedaan om bijvoorbeeld meer inzicht in schadelijke effecten te krijgen. Met de resultaten daarvan kan beter worden bepaald welke maatregelen het meest effectief zijn. Het RIVM heeft voor dit onderzoek gesproken met hoogleraren en experts. Zij gaven aan dat het moeilijk is om te bepalen welke kennis als eerste nodig is, omdat er nog zoveel onbekend is. Wel is duidelijk dat de kennis in samenhang moet worden beoordeeld om schadelijke milieu-effecten te kunnen bepalen en effectieve oplossingen te bedenken. Informatie die nu nog ontbreekt voor een goede risicobeoordeling voor het milieu is bijvoorbeeld hoe snel microplastics afbreken in kleinere plastic deeltjes en andere stoffen in bodem en water, en het verschil daarin per bron. Ook is niet voldoende bekend bij welke grootte en hoeveelheid microplastics schadelijk zijn. Naast maatregelen vanuit beleid, is aandacht nodig voor hoe gedragsverandering en innovatie kunnen zorgen dat er minder microplastics in het milieu terechtkomen. ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)heeft in 2020 een kennisagenda opgesteld om beter zicht te krijgen op risico’s van microplastics voor de gezondheid van de mens. Samen met deze kennisagenda geeft dat de kennisbehoeften aan voor microplastics.
  • Systems toxicology to advance human and environmental hazard assessment: A roadmap for advanced materials

   Amorim, MJB; Peijnenburg, W; Greco, D; Saarimaki, LA; Dumit, VI; et al. (2023-01-17)
  • A walk in the PARC: developing and implementing 21st century chemical risk assessment in Europe.

   Marx-Stoelting, P; Rivière, G; Luijten, M; Aiello-Holden, K; Bandow, N; Baken, K; Cañas, A; Castano, A; Denys, S; Fillol, C; et al. (2023-01-16)
  • A comprehensive sampling study on SARS-CoV-2 contamination of air and surfaces in a large meat processing plant experiencing COVID-19 clusters in June 2020.

   de Rooij, Myrna M T; Sikkema, Reina S; Bouwknegt, Martijn; de Geus, Yvette; Stanoeva, Kamelia R; Nieuwenweg, Sigrid; van Dam, Adriana S G; Raben, Ceder; Dohmen, Wietske; Heederik, Dick; et al. (2023-01-16)
  • Ervaringen en behoeften van ouderen tijdens de corona-epidemie. Verder kijken dan virusbestrijding

   G Engels (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2023-01-16)
   De overheid stelde tijdens de corona-epidemie maatregelen in om kwetsbare groepen, zoals ouderen, te beschermen. Deze maatregelen hadden grote gevolgen voor het dagelijks leven van ouderen. Het RIVM onderzocht hoe zij de corona-epidemie hebben ervaren en welke behoeften ze hadden. De overheid, gemeentes en organisaties voor ouderen kunnen deze informatie gebruiken als er een nieuwe golf komt, of een nieuwe epidemie. Het RIVM sprak met 26 ouderen en met professionals die veel met ouderen werken. Volgens meerdere ouderen lag tijdens de coronaperiode de nadruk te veel op de lichamelijke gezondheid. Hierdoor is de menselijke maat in de knel gekomen. Er was bijvoorbeeld te weinig aandacht voor sociale contacten, mee kunnen doen met activiteiten en eigen keuzes kunnen maken over gezondheid. Een aantal zaken viel op. Ouderen gaven aan dat de communicatie over het virus en de maatregelen soms onduidelijk was. Zij begrepen bijvoorbeeld niet waarom sommige maatregelen waren ingevoerd. Ouderen noemden verder het gemis aan sociaal contact. Zij vonden ook dat de menselijke maat miste in de maatregelen. Tegelijkertijd viel op dat ze aangaven een gevoel van berusting te ervaren en de situatie konden accepteren zoals die was.
  • Footprint luchtvaart Schiphol op luchtkwaliteit

   S Visser; T Hofman (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2023-01-13)
   Elk jaar stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport)) de Staat van Schiphol op. Dit overzicht geeft vanuit verschillende perspectieven inzicht in de veiligheid en duurzaamheid op en rond de luchthaven. Voorbeelden zijn het aantal aanrijdingen, botsingen met vogels en geluidniveaus. Een van de perspectieven waar inzicht in wordt gegeven is luchtkwaliteit. De ILT gebruikt cijfers van het RIVM om de bijdrage van Schiphol aan de luchtkwaliteit in de regio te bepalen. Het RIVM heeft deze gegevens digitaal aangeleverd en geen beschouwing gemaakt van de aangeleverde gegevens. Het RIVM heeft voor de ILT berekend in welke mate acht sectoren bijdragen aan de concentraties van zes luchtverontreinigende stoffen. De sectoren zijn: industrie, weg- en railverkeer, luchtvaart, scheepvaart, landbouw, diensten, consumenten en het buitenland. Op deze manier wordt de bijdrage van de luchtvaart aan de luchtkwaliteit rond Schiphol naast die van andere sectoren geplaatst. Het gaat om de stoffen: stikstofoxiden, stikstofdioxide, fijnstof ( PM10 (fijnstof)en PM2,5 (fijnstof)), zwaveldioxide en roet. De berekeningen zijn gedaan voor een gebied van 20 bij 20 vierkante kilometer rondom Schiphol. De concentraties zijn berekend voor de jaren 2015 tot en met 2020. Dit levert een beeld op van de mate waarin Schiphol door de jaren heen aan de luchtkwaliteit bijdraagt. Voor de berekeningen zijn de uitgangspunten gebruikt van de berekening van de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland ( GCN (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)) van 2021.
  • A Disease Outbreak in Beef Cattle Associated with and Infections.

   Persson Waller, Karin; Dahlgren, Kerstin; Grandi, Giulio; Holding, Maya Louise; Näslund, Katarina; Omazic, Anna; Sprong, Hein; Ullman, Karin; Leijon, Mikael (2023-01-13)
   An outbreak of disease in a Swedish beef cattle herd initiated an in-depth study to investigate the presence of bacteria and viruses in the blood of clinically healthy (n = 10) and clinically diseased cattle (n = 20) using whole-genome shotgun sequencing (WGSS). The occurrence of infectious agents was also investigated in ticks found attached to healthy cattle (n = 61) and wild deer (n = 23), and in spleen samples from wild deer (n = 30) and wild boars (n = 10). Moreover, blood samples from 84 clinically healthy young stock were analysed for antibodies against Anaplasma phagocytophilum and Babesia divergens. The WGSS revealed the presence of at least three distinct Mycoplasma variants that were most closely related to Mycoplasma wenyonii. Two of these were very similar to a divergent M. wenyonii variant previously only detected in Mexico. These variants tended to be more common in the diseased cattle than in the healthy cattle but were not detected in the ticks or wild animals. The DNA of A. phagocytophilum was detected in similar proportions in diseased (33%) and healthy (40%) cattle, while 70% of the deer, 8% of ticks collected from the cattle and 19% of the ticks collected from deer were positive. Almost all the isolates from the cattle, deer and ticks belonged to Ecotype 1. Based on sequencing of the groEL-gene, most isolates of A. phagocytophilum from cattle were similar and belonged to a different cluster than the isolates from wild deer. Antibodies against A. phagocytophilum were detected in all the analysed samples. In conclusion, uncommon variants of Mycoplasma were detected, probably associated with the disease outbreak in combination with immune suppression due to granulocytic anaplasmosis. Moreover, A. phagocytophilum was found to be circulating within this cattle population, while circulation between cattle and deer occurred infrequently.
  • Long-acting PrEP: new opportunities with some drawbacks.

   Xiridou, Maria; Hoornenborg, Elske (2023-01-12)
  • Barriers and facilitators to the implementation of workplace health promotion programs: Employers' perceptions.

   Campmans, Jennifer M D; Smit, Denise J M; van Oostrom, Sandra H; Engels, Josephine A; Proper, Karin I (2023-01-12)
  • Lottery incentives for smoking cessation at the workplace: design and protocol of the smoke-free lottery - a cluster randomized trial.

   van der Swaluw, Koen; Hiemstra, Marieke; Lambooij, Mattijs; Roordink, Eline; van der Vliet, Nina; Zantinge, Else; Proper, Karin; Zeelenberg, Marcel; Prast, Henriette M (2023-01-11)
  • Author Correction: Inferring time-varying generation time, serial interval, and incubation period distributions for COVID-19.

   Chen, Dongxuan; Lau, Yiu-Chung; Xu, Xiao-Ke; Wang, Lin; Du, Zhanwei; Tsang, Tim K; Wu, Peng; Lau, Eric H Y; Wallinga, Jacco; Cowling, Benjamin J; et al. (2023-01-10)
  • Do-It-Yourself Products Fact Sheet. Default parameters for estimating consumer exposure - Updated version 2022

   A Cieszynsky; C Jung; T Schendel; W ter Burg (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2023-01-10)
   Om mogelijke risico’s van chemische stoffen in consumentenproducten te kunnen beoordelen, is een goede schatting nodig van de mate waarin mensen eraan blootstaan als zij het product gebruiken. Voor deze schatting heeft het RIVM het computerprogramma ConsExpo ontwikkeld, waarvoor recentelijk een webapplicatie is gemaakt (ConsExpo Web). Hiermee kan bijvoorbeeld de blootstelling van een bepaalde chemische stof binnenshuis tijdens het gebruik van bijvoorbeeld verf, schoonmaakmiddelen of cosmetica worden berekend. Voor de gebruikers van ConsExpo Web zijn Factsheets geschreven waarin standaardmodellen en standaardwaarden (defaults) staan voorgeschreven. Door deze modellen en waarden te gebruiken, wordt de blootstellingsschatting op een transparante en gestandaardiseerde manier uitgevoerd. Er zijn meerdere Factsheets, waarvan nu de Factsheet over doe-het-zelfproducten is herzien. In de Factsheet over doe-het-zelfproducten staan standaardwaarden die bruikbaar zijn om de blootstelling aan een stof in een doe-het-zelfproduct te schatten. Voorbeelden van die waarden zijn de frequentie van het gebruik en hoeveelheden van het gebruikte product. In de herziene versie staan de nieuwste beschikbare databronnen beschreven, is de nieuwe informatie beoordeeld en waar nodig zijn de standaardwaarden aangepast. Parallel aan de publicatie van de herziene doe-het-zelfproducten Factsheet zullen ook de gepubliceerde standaardwaarden in de ConsExpo-database van onder meer lijmen, kitten, vullers, en coatings worden vernieuwd.
  • Nano- and microplastics commonly cause adverse impacts on plants at environmentally relevant levels: A systematic review.

   Zantis, Laura J; Borchi, Caterina; Vijver, Martina G; Peijnenburg, Willie; Di Lonardo, Sara; Bosker, Thijs (2023-01-09)
  • Burden of infectious disease studies in Europe and the United Kingdom: a review of methodological design choices.

   Charalampous, Periklis; Haagsma, Juanita A; Jakobsen, Lea S; Gorasso, Vanessa; Noguer, Isabel; Padron-Monedero, Alicia; Sarmiento, Rodrigo; Santos, João Vasco; McDonald, Scott A; Plass, Dietrich; et al. (2023-01-09)