Welcome to the Webbased Archive of RIVM Publications (WARP)

On this website you will find articles and reports that are written by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), available for a full text download.

We are constantly working to improve the Repository. Please contact our administrator if you have any further questions or remarks.

Select a community to browse its collections.

RIVM official reports
Articles and other publications by RIVM employees
Datafeed Community
 • Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018

  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2019-06-24
  In het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) krijgen kinderen vaccinaties tegen besmettelijke ziekten. Het RIVM beschrijft elk jaar de belangrijkste gebeurtenissen op het gebied van het RVP en de ontwikkeling van de vaccinatiegraad. Belangrijke gebeurtenissen In 2018 hadden niet meer mensen dan normaal gesproken een ziekte waartegen via het RVP wordt ingeënt. Wel zette de stijging van het aantal mensen met meningokokkenziekte W door (103 patiënten in 2018 ten opzichte van 80 in 2017). Vanwege deze stijging is de vaccinatie tegen meningokokken C voor baby's in 2018 uitgebreid met meerdere typen. Deze meningokokken ACWY-vaccinatie wordt in 2019 ook aangeboden aan jongeren die tussen 2001 en 2005 zijn geboren (inhaalcampagne). Uit voorzorg is in 2018 een deel van de jongeren die in 2004 zijn geboren hier al voor uitgenodigd. In 2018 is besloten om de vaccinatie tegen kinkhoest voor zwangere vrouwen op te nemen in het RVP. Deze vaccinatie wordt waarschijnlijk eind 2019 ingevoerd. Hiermee kunnen zwangere vrouwen hun baby tegen kinkhoest beschermen. Voor baby's van gevaccineerde moeders wordt het vaccinatieschema aangepast (later beginnen en één inenting minder). Vaccinatiegraad Er is een einde gekomen aan de daling in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het RVP krijgt. De landelijke vaccinatiegraad is hiermee nog niet terug op het oude niveau, maar is voor de meeste vaccinaties ongeveer gelijk gebleven aan het jaar ervoor. Voorlopige cijfers voor jongere kinderen laten zelfs een lichte stijging zien. De landelijke vaccinatiegraad van HPV (baarmoederhalskanker) is met 45,5 procent gelijk gebleven aan het jaar ervoor, en lijkt voor jongere meisjes ook toe te nemen. De voorlopige landelijke vaccinatiegraad van de nieuwe meningokokken ACWY-vaccinatie is hoog (87 procent). De staatssecretaris van VWS wil 16- of 17-jarigen de kans geven om gemiste RVP-vaccinaties alsnog te halen. Hiervoor komt ongeveer een tiende van de jongens in aanmerking. Dit geldt voor ongeveer de helft van de meisjes, vooral vanwege de HPV-vaccinatie.
 • MCA en MKBA: structureren of sturen? Een verkenning van beslissingsondersteunende instrumenten voor Nuchter omgaan met Risico's

  Lebret E; Leidelmeijer K; Poll HFPM van; RIGO Research en Advies BV; MGO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2006-03-17)
  Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) en Multi-Criteria Analyse (MCA) kunnen nuttig zijn bij afweging van milieurisico's, maar zijn geen panacee. Het nut van beide beslissingsondersteunende instrumenten ligt vooral in het structureren van complexe en veelsoortige informatie. Dit is vooral van belang bij afwegingen vanuit het beleidskader Nuchter omgaan met Risico's. Een essentieel element in dit beleidskader is immers de weging van de gevaren en risico's van een activiteit tegen de maatschappelijke kosten en baten van die activiteit. MKBA en MCA kunnen daarmee het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu aanvullen. Voorlopig zullen MKBA en MCA nog geen sterk sturende werking in de besluitvormingsprocessen hebben. Er is nog te weinig uniformiteit en standaardisatie in benadering en de uitkomsten hebben nog een zeer grote bandbreedte.Bij zeer complexe milieu-gezondheid problemen met grote onzekerheden over de risico's, is het afwegingsproces zelf en participatie van belanghebbenden belangrijker dan de keuze van het beslissingsondersteunende instrument. Dit blijkt uit een verkennende analyse die het RIVM uitvoerde in opdracht van het Ministerie van VROM. Deze verkenning werd aan het RIVM opgedragen door het Ministerie van VROM in reactie op een motie de van Tweede Kamer.Het rapport verkent de voor's en tegen's van toepassingen van MKBA en MCA en beschrijft enkele praktijkvoorbeelden. Het rapport geeft een aantal aanbeveling voor verdere ontwikkelingen van het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu en doet een voorzichtige eerste aanzet tot handreiking voor beleidsmatige afweging van Nuchter omgaan met Risico's.
 • Werkplan 2009. Centrum Infectieziektebestrijding

  BBA (2009-09-17)
  The Annual Plan 2009 includes the main areas of research of the Center for Infectious Disease Control (CIb) in the year 2009. The plan contains the control of infectious diseases in all its facets. The mission of the CIb of the RIVM is infectious decease identification and prevention to sustain public health in the Netherlands. The Annual Plan 2009 describes the work that the CIb does to implement its core tasks. To create insight in the infectious disease control, the CIb identifies relevant developments and promotes interventions. This process is illustrated in the annual plan with an explanation on the following topics: the National Vaccination Program, emerging infectious disease problems, tuberculosis, antibiotic resistance, sexually transmitted diseases and mathematical modeling. Within the themes several areas of research will be highlighted. The core tasks of the CIb are: - understanding infectious diseases through diagnosis, surveillance and research; - informing the national government on prevention and strengthening of vigilance. Rapid response during outbreaks is possible through a solid coordination of the infectious disease control, international cooperation and an overview on the implementation of the National Vaccination Program; - create effective infectious disease control and prevention by advising professionals and ministries, by means of granting research funds and by providing the public with information.
 • Milieugevolgen van de verkiezingsprogramma's 1995-1998 van D66 en GroenLinks

  MTV (1994-03-31)
  In view of the parliamentary elections in May 1994, the National Institute of Public Health and Environmental Protection has evaluated the environmental effects of the election programmes of two political parties: D66 and GroenLinks. This report presents the findings of this evaluation. Four chapters deal with the environmental policy proposals of both parties, their results for social developments (primarly traffic, energy and agriculture) and areas of environmental concern and its environmental costs. The outcomes are presented in respect to the first and second National Environmental Policy Plans (NEPP-1 and NEPP-2). The main conclusion of this first electoral environmental outlook is that when the proposed environmental measures are fully implemented and enforced, environmental pressures will be further reduced. However, the intended measures of GroenLinks and D66 are insufficient to achieve the targets for all areas of environmental concern within the fixed time. However, the environmental policy proposals of GroenLinks have more impact than those mentioned in NEPP-1 and NEPP-2, both in 2000 and 2010. The environmental policy proposals of GroenLinks will lead to a substantial reduction of the emissions of CO2 to probably below the 2000 target level. In addition, the emissions of acidifying substances (particularly NOx and SO2) will be strongly reduced even in comparison to NEPP-2 proposals. The most important impact of the environmental policy proposals of D66 is also an additional reduction of the CO2 emissions, but not as large as the reduction, resulting from the GroenLinks election programme.

View more