Monitoring Milieu-Gezondheid ; verslag van een workshop, 12 november 1996, RIVM, Bilthoven

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10099
Title:
Monitoring Milieu-Gezondheid ; verslag van een workshop, 12 november 1996, RIVM, Bilthoven
Authors:
Fischer PH; Lebret E; Franssen AEM; Cuijpers CEJ; Ameling CB; Hollander AEM de; Houthuijs DGM; Staatsen BAM
Other Titles:
Environment-Health Monitoring ; report of a workshop, 12 November 1996, RIVM, Bilthoven
Abstract:
Participants of the meeting came from the Central Government, (Ministry of Public Health, Welfare and Sports, State Health Inspectorate and the Ministry of Housing, Physical Planning and Environment), from local authorities (Provinces, Regional Health Services) and from RIVM. Aim of the workshop was to discuss the functionality of monitoring systems as desired by risk managers and policy makers, in relation to the available methods, existing information databases and research tools. The programme of the workshop included presentations on backgrounds of monitoring, on information needs among the risk managers and policy makers, on developments in (physical) environment and in public health research, on health impact indicators of environmental pollution, and on the functionality of monitoring systems. Furthermore, based on examples of specific monitoring questions, the participants discussed about the effect-sizes to detect and the implications for the sizes of the monitoring programme, and the consequences of false-positive and false-negative results for the decisions based on these results. In the main discussion at the end of the workshop it was emphasized that each monitoring activity should be tested against the criteria discussed in the workshop. Monitoring programmes should be set up very selectively, on a situation-specific basis. Initiators of monitoring programmes can be both risk managers/policy makers and researchers ; in the design phase it is crucial to have consultations between both parties about the objectives, expectations about effect-size to be detected by the monitoring system, feasibility and reliability of a monitoring programme in terms of type-I and type-II errors. Based on these consultations, sound decisions cab be made about the desirability and about the design of such (usually multi year) programmes.

Deelnemers aan de bijeenkomst waren afkomstig van de Rijksoverheid (VWS, VROM), van regionale overheden (Provincies, GGD'en) en van het RIVM. Doel van de werkbijeenkomst was het bespreken van de door opdrachtgevers gewenste functionaliteit van monitoringssystemen in relatie tot de beschikbare methoden, informatiebestanden en onderzoeksmiddelen. Het programma van de werkbijeenkomst voorzag in enkele presentaties over achtergronden van monitoring, de informatiebehoefte van de opdrachtgevers, over ontwikkelingen in milieu, ruimte en gezondheidsonderzoek, effectindicatoren, en de functionaliteit van een monitoringsprogramma. Daarnaast was er, aan de hand van voorbeeld-cases, een discussie over gewenste effectgroottes, en de consequenties van fout-positieve en fout-negatieve bevindingen. In de algemene discussie aan het einde van de workshop werd beklemtoond dat monitoringsprogramma's elk afzonderlijk dienen te worden getoetst aan criteria zoals die tijdens de workshop naar voren kwamen. Er werd onderkend dat een monitoringsinstrument selectief moet worden ingezet op het gebied van milieu en gezondheid. Initiatiefnemers van monitoringsprogramma's kunnen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn ; van groot belang is dat tijdens de ontwerpfase tussen beiden overleg plaats vindt over de doelstellingen, de beoogde effectgrootte die het systeem moet detecteren, de haalbaarheid en de betrouwbaarheid van een monitoringsprogramma (kans op type-I of type-II fouten). Op basis hiervan kunnen weloverwogen beslissingen genomen worden over het wel of niet doorgaan van deze, veelal jaren durende, programma's
Affiliation:
CCM
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Apr-1997
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10099
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/529104004.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 529104004
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorFischer PHen_US
dc.contributor.authorLebret Een_US
dc.contributor.authorFranssen AEMen_US
dc.contributor.authorCuijpers CEJen_US
dc.contributor.authorAmeling CBen_US
dc.contributor.authorHollander AEM deen_US
dc.contributor.authorHouthuijs DGMen_US
dc.contributor.authorStaatsen BAMen_US
dc.date.accessioned2007-03-09T16:33:52Z-
dc.date.available2007-03-09T16:33:52Z-
dc.date.issued1997-04-30en_US
dc.identifier529104004en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10099-
dc.description.abstractParticipants of the meeting came from the Central Government, (Ministry of Public Health, Welfare and Sports, State Health Inspectorate and the Ministry of Housing, Physical Planning and Environment), from local authorities (Provinces, Regional Health Services) and from RIVM. Aim of the workshop was to discuss the functionality of monitoring systems as desired by risk managers and policy makers, in relation to the available methods, existing information databases and research tools. The programme of the workshop included presentations on backgrounds of monitoring, on information needs among the risk managers and policy makers, on developments in (physical) environment and in public health research, on health impact indicators of environmental pollution, and on the functionality of monitoring systems. Furthermore, based on examples of specific monitoring questions, the participants discussed about the effect-sizes to detect and the implications for the sizes of the monitoring programme, and the consequences of false-positive and false-negative results for the decisions based on these results. In the main discussion at the end of the workshop it was emphasized that each monitoring activity should be tested against the criteria discussed in the workshop. Monitoring programmes should be set up very selectively, on a situation-specific basis. Initiators of monitoring programmes can be both risk managers/policy makers and researchers ; in the design phase it is crucial to have consultations between both parties about the objectives, expectations about effect-size to be detected by the monitoring system, feasibility and reliability of a monitoring programme in terms of type-I and type-II errors. Based on these consultations, sound decisions cab be made about the desirability and about the design of such (usually multi year) programmes.en
dc.description.abstractDeelnemers aan de bijeenkomst waren afkomstig van de Rijksoverheid (VWS, VROM), van regionale overheden (Provincies, GGD'en) en van het RIVM. Doel van de werkbijeenkomst was het bespreken van de door opdrachtgevers gewenste functionaliteit van monitoringssystemen in relatie tot de beschikbare methoden, informatiebestanden en onderzoeksmiddelen. Het programma van de werkbijeenkomst voorzag in enkele presentaties over achtergronden van monitoring, de informatiebehoefte van de opdrachtgevers, over ontwikkelingen in milieu, ruimte en gezondheidsonderzoek, effectindicatoren, en de functionaliteit van een monitoringsprogramma. Daarnaast was er, aan de hand van voorbeeld-cases, een discussie over gewenste effectgroottes, en de consequenties van fout-positieve en fout-negatieve bevindingen. In de algemene discussie aan het einde van de workshop werd beklemtoond dat monitoringsprogramma's elk afzonderlijk dienen te worden getoetst aan criteria zoals die tijdens de workshop naar voren kwamen. Er werd onderkend dat een monitoringsinstrument selectief moet worden ingezet op het gebied van milieu en gezondheid. Initiatiefnemers van monitoringsprogramma's kunnen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn ; van groot belang is dat tijdens de ontwerpfase tussen beiden overleg plaats vindt over de doelstellingen, de beoogde effectgrootte die het systeem moet detecteren, de haalbaarheid en de betrouwbaarheid van een monitoringsprogramma (kans op type-I of type-II fouten). Op basis hiervan kunnen weloverwogen beslissingen genomen worden over het wel of niet doorgaan van deze, veelal jaren durende, programma'snl
dc.format.extent1442000 bytesen_US
dc.format.extent1475659 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 529104004en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/529104004.htmlen_US
dc.subject.otherenvironmental healthen
dc.subject.otherpopulation surveillanceen
dc.subject.othernetherlandsen
dc.subject.othermonitoring systemsen
dc.subject.otherfunctionalityen
dc.titleMonitoring Milieu-Gezondheid ; verslag van een workshop, 12 november 1996, RIVM, Bilthovenen_US
dc.title.alternativeEnvironment-Health Monitoring ; report of a workshop, 12 November 1996, RIVM, Bilthovenen_US
dc.contributor.departmentCCMen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.