Maximum Permissible Concentrations and Negligible Concentrations for pesticides

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10114
Title:
Maximum Permissible Concentrations and Negligible Concentrations for pesticides
Authors:
Crommentuijn T; Kalf DF; Polder MD; Posthumus R; Plassche EJ van de
Other Titles:
Maximaal Toelaatbaar Risiconiveaus en Verwaarloosbaar Risiconiveaus voor pesticiden
Abstract:
Maximum Permissible Concentrations (MPCs) and Negligible Concentrations (NCs) derived for a series of pesticides are presented in this report. These MPCs and NCs are used by the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) to set Environmental Quality Objectives. For some of the pesticides, earlier MPCs and NCs were derived to set Environmental Quality Objectives for water, sediment and soil (MILBOWA), and for atrazine, azinfos methyl, diazinon, malathion, parathion ethyl and TBTO. The MPCs and NCs for these pesticides which are presented here have been proposed for use in adjusting the earlier Environmental Quality Objectives. Firstly, MPCs and NCs are derived for the distinct environmental compartments on the basis of ecotoxicological data and by applying extrapolation methods. Secondly, the MPCs and NCs are harmonised for the water, sediment and soil compartments using the equilibrium partition method. Since no suitable data are available for benthic organisms, MPCs and NCs for sediment are derived from data for water and the sediment/water partition coefficients. MPCs that are derived using the equilibrium partition method are considered less reliable than those derived on the basis of ecotoxicological data for the respective compartments. The number of data for soil organisams are also scarce. For 31 pesticides there are no data available on soil organisms. More ecotoxicological data are available on water organisms. However, the number of chronic data for water organisms are also scarce. It should be noted that ecotoxicological data are available for most pesticides concerning sensitive species. The lack of data can be concluded to seriously hamper derivation of MPCs and NCs for pesticides. The reliability of the MPCs is in the order of MPC based on statistical extrapolation > MPC based on the modified EPA method. It should be noted that for each compartment and each pesticide the reliability of the underlying data should also be evaluated. The comparison between the MPCs and NCs, and concentrations of the pesticides in the environment, shows these environmental concentrations to frequently and in many locations exceed the MPCs and NCs.

In het rapport worden Maximaal Toelaatbare Risiconiveaus (MTR's) en Verwaarloosbare Risiconiveaus (VR's) voor een aantal pesticiden afgeleid, die door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu gebruikt kunnen worden voor het vaststellen van milieukwaliteitsdoelstellingen. Voor een aantal van de in het rapport opgenomen pesticiden zijn al eerder MTR's en VR's voorgesteld ten behoeve van de MILBOWA-notitie. Dit betreft de bestrijdingsmiddelen atrazine, azinfos-methyl, diazinon, malathion, parathion-ethyl en TBTO. Voor deze pesticiden geldt dat de voorstellen gedaan in het bijgevoegde rapport gebruikt kunnen worden om de bestaande milieukwaliteitsdoelstellingen te herzien. MTR's en VR's zijn eerst voor de afzonderlijke milieucompartimenten afgeleid op basis van ecotoxicologische gegevens door toepassing van extrapolatiemethoden. Vervolgens zijn deze MTR's en VR's voor de verschillende compartimenten water, sediment en bodem geharmoniseerd met behulp van de zogenaamde evenwichtspartitiemethode. Voor sedimentorganismen zijn geen geschikte gegevens beschikbaar, zodat alle MTR's en VR's voor sediment afgeleid zijn met de evenwichtspartitiemethode uit de MTR's en VR's voor water, gebruikmakend van partitiecoefficienten tussen water en sediment. MTR's afgeleid met de evenwichtspartitiemethode worden als minder betrouwbaar beschouwd dan MTR's afgeleid op een directe manier op basis van ecotoxicologische gegevens voor het betreffende compartiment. Ook voor het compartiment bodem ontbreken veelal gegevens. Zo zijn voor 31 bestrijdingsmiddelen geen ecotoxicologische data voor bodemorganismen beschikbaar. Voor waterorganismen is de situatie beter, al zijn chronische gegevens schaars. Geconcludeerd kan worden dat het gebrek aan ecotoxicologische gegevens een groot knelpunt vormt bij het afleiden van MTR's en VR's voor pesticiden. Voor wat de betrouwbaarheid van het MTR betreft kan de volgende algemene lijn worden aangehouden: MTR gebaseerd op statistische extrapolatie en experimentele gegevens > MTR gebaseerd op de gemodificeerde EPA-methode. Hierbij moet worden opgemerkt dat per stof en per compartiment ook rekening moet worden gehouden met de betrouwbaarheid van de onderliggende gegevens. Uit een vergelijking van de MTR's en VR's met metingen van bestrijdingsmiddelen in het milieu blijkt dat deze concentraties van bestrijdingsmiddelen frequent en op vele plaatsen deze risiconiveaus overschrijden.
Affiliation:
CSR
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Oct-1997
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10114
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601501002.html
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM Rapport 601501002
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorCrommentuijn Ten_US
dc.contributor.authorKalf DFen_US
dc.contributor.authorPolder MDen_US
dc.contributor.authorPosthumus Ren_US
dc.contributor.authorPlassche EJ van deen_US
dc.date.accessioned2007-03-09T16:40:38Z-
dc.date.available2007-03-09T16:40:38Z-
dc.date.issued1997-10-31en_US
dc.identifier601501002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10114-
dc.description.abstractMaximum Permissible Concentrations (MPCs) and Negligible Concentrations (NCs) derived for a series of pesticides are presented in this report. These MPCs and NCs are used by the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) to set Environmental Quality Objectives. For some of the pesticides, earlier MPCs and NCs were derived to set Environmental Quality Objectives for water, sediment and soil (MILBOWA), and for atrazine, azinfos methyl, diazinon, malathion, parathion ethyl and TBTO. The MPCs and NCs for these pesticides which are presented here have been proposed for use in adjusting the earlier Environmental Quality Objectives. Firstly, MPCs and NCs are derived for the distinct environmental compartments on the basis of ecotoxicological data and by applying extrapolation methods. Secondly, the MPCs and NCs are harmonised for the water, sediment and soil compartments using the equilibrium partition method. Since no suitable data are available for benthic organisms, MPCs and NCs for sediment are derived from data for water and the sediment/water partition coefficients. MPCs that are derived using the equilibrium partition method are considered less reliable than those derived on the basis of ecotoxicological data for the respective compartments. The number of data for soil organisams are also scarce. For 31 pesticides there are no data available on soil organisms. More ecotoxicological data are available on water organisms. However, the number of chronic data for water organisms are also scarce. It should be noted that ecotoxicological data are available for most pesticides concerning sensitive species. The lack of data can be concluded to seriously hamper derivation of MPCs and NCs for pesticides. The reliability of the MPCs is in the order of MPC based on statistical extrapolation > MPC based on the modified EPA method. It should be noted that for each compartment and each pesticide the reliability of the underlying data should also be evaluated. The comparison between the MPCs and NCs, and concentrations of the pesticides in the environment, shows these environmental concentrations to frequently and in many locations exceed the MPCs and NCs.en
dc.description.abstractIn het rapport worden Maximaal Toelaatbare Risiconiveaus (MTR's) en Verwaarloosbare Risiconiveaus (VR's) voor een aantal pesticiden afgeleid, die door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu gebruikt kunnen worden voor het vaststellen van milieukwaliteitsdoelstellingen. Voor een aantal van de in het rapport opgenomen pesticiden zijn al eerder MTR's en VR's voorgesteld ten behoeve van de MILBOWA-notitie. Dit betreft de bestrijdingsmiddelen atrazine, azinfos-methyl, diazinon, malathion, parathion-ethyl en TBTO. Voor deze pesticiden geldt dat de voorstellen gedaan in het bijgevoegde rapport gebruikt kunnen worden om de bestaande milieukwaliteitsdoelstellingen te herzien. MTR's en VR's zijn eerst voor de afzonderlijke milieucompartimenten afgeleid op basis van ecotoxicologische gegevens door toepassing van extrapolatiemethoden. Vervolgens zijn deze MTR's en VR's voor de verschillende compartimenten water, sediment en bodem geharmoniseerd met behulp van de zogenaamde evenwichtspartitiemethode. Voor sedimentorganismen zijn geen geschikte gegevens beschikbaar, zodat alle MTR's en VR's voor sediment afgeleid zijn met de evenwichtspartitiemethode uit de MTR's en VR's voor water, gebruikmakend van partitiecoefficienten tussen water en sediment. MTR's afgeleid met de evenwichtspartitiemethode worden als minder betrouwbaar beschouwd dan MTR's afgeleid op een directe manier op basis van ecotoxicologische gegevens voor het betreffende compartiment. Ook voor het compartiment bodem ontbreken veelal gegevens. Zo zijn voor 31 bestrijdingsmiddelen geen ecotoxicologische data voor bodemorganismen beschikbaar. Voor waterorganismen is de situatie beter, al zijn chronische gegevens schaars. Geconcludeerd kan worden dat het gebrek aan ecotoxicologische gegevens een groot knelpunt vormt bij het afleiden van MTR's en VR's voor pesticiden. Voor wat de betrouwbaarheid van het MTR betreft kan de volgende algemene lijn worden aangehouden: MTR gebaseerd op statistische extrapolatie en experimentele gegevens > MTR gebaseerd op de gemodificeerde EPA-methode. Hierbij moet worden opgemerkt dat per stof en per compartiment ook rekening moet worden gehouden met de betrouwbaarheid van de onderliggende gegevens. Uit een vergelijking van de MTR's en VR's met metingen van bestrijdingsmiddelen in het milieu blijkt dat deze concentraties van bestrijdingsmiddelen frequent en op vele plaatsen deze risiconiveaus overschrijden.nl
dc.format.extent20027000 bytesen_US
dc.format.extent20507096 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoenen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 601501002en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601501002.htmlen_US
dc.subject.otherpesticidesen
dc.subject.othermacen
dc.subject.otherrisksen
dc.subject.othermaximum permissible concentrationsen
dc.subject.othermpcen
dc.subject.otherncen
dc.subject.othernegligible concentrationsen
dc.subject.otherbestrijdingsmiddelnl
dc.subject.othermacnl
dc.subject.otherrisiconl
dc.subject.othermaximaal toelaatbaar risiconiveaunl
dc.subject.othermtrnl
dc.subject.othervrnl
dc.subject.otherverwaarloosbaar risiconiveaunl
dc.titleMaximum Permissible Concentrations and Negligible Concentrations for pesticidesen_US
dc.title.alternativeMaximaal Toelaatbaar Risiconiveaus en Verwaarloosbaar Risiconiveaus voor pesticidenen_US
dc.contributor.departmentCSRen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.