Airborne pesticide concentrations near greenhouses [acute exposure and potential effects to humans]

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10275
Title:
Airborne pesticide concentrations near greenhouses [acute exposure and potential effects to humans]
Authors:
Mensink BJWG; Linders JBHJ
Other Titles:
Pesticidenconcentraties in de lucht nabij kassen [acute blootstelling en mogelijke effecten voor de mens]
Abstract:
Experimental data on airborne pesticide emissions from greenhouses are scarce due to their generally laborious, complex and costly determination. Therefore modelling may be helpful. USES 2.0 - a decision-support system for governmental institutions - includes a module to estimate airborne concentrations in the lee eddy within 25 meters of a greenhouse. In a 1998 study this module was used to estimate the concentrations of seven organophosphorous pesticides near greenhouses. The health-based limit values available for these pesticides allowed a preliminary risk assessment to be performed for inhabitants near greenhouses by comparing the estimated concentrations with these limit values. As both limit values and estimated air concentrations should be considered as being tentative, the outcomes of this risk assessment are indicative. For example, acute effects to inhabitants near a greenhouse due to the exposure to dichlorvos, chlorfenvinphos, mevinphos, parathion, or parathion-methyl cannot be completely excluded during the first hours after application in the greenhouse. Acute effects due to the exposure to azinphos-methyl or diazinon can probably be excluded. As the uncertainty margins for both the exposure and the effect assessment could be considered high, the outcomes of the present study plea for a more refined risk assessment.

Experimentele gegevens met betrekking tot emissies van landbouwbestrijdingsmiddelen uit kassen zijn over het algemeen schaars vanwege het bewerkelijke, complexe en kostbare karakter van het vaststellen ervan. Het modelleren kan daarom van nut zijn. USES 2.0 - een beslissingsondersteunend systeem voor overheidsinstellingen - bevat o.a. een module om bestrijdingsmiddelenconcentraties in de lucht te schatten in de lijwervel tot op 25 meter van een kas. In een studie uit 1998 wordt deze module gebruikt om de concentraties te schatten van zeven organofaat bestrijdingsmiddelen dichtbij kassen. De humaan-toxicologische grenswaarden, die voor deze bestrijdingsmiddelen beschikbaar zijn, maken het mogelijk een initiele risicobeoordeling uit te voeren voor mensen die wonen in de nabijheid van kassen. Dit gebeurt door deze grenswaarden te vergelijken met de geschatte concentraties. Gezien het tentatieve karakter van zowel de grenswaarden als de geschatte concentraties in de lucht, moeten de uitkomsten van deze risicobeoordeling worden beschouwd als indicatief. Zo kan het optreden van acute effecten voor omwonenden van een kas niet geheel worden uitgesloten gedurende de eerste uren na toediening in een kas, als gevolg van blootstelling aan dichloorvos, chloorfenvinfos , mevinfos, parathion of methylparathion. Acute effecten als gevolg van blootstelling aan azinfos-methyl of diazinon kunnen waarschijnlijk wel worden uitgesloten. Omdat de onzekerheidsmarges voor zowel de effectbeoordeling als de blootstellingsschatting groot moeten worden verondersteld, pleiten de uitkomsten van deze studie voor een meer verfijnde risicobeoordeling.
Affiliation:
CSR
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Mar-1998
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10275
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/679102040.html
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM rapport 679102040
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorMensink BJWGen_US
dc.contributor.authorLinders JBHJen_US
dc.date.accessioned2007-03-09T16:57:49Z-
dc.date.available2007-03-09T16:57:49Z-
dc.date.issued1998-03-31en_US
dc.identifier679102040en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10275-
dc.description.abstractExperimental data on airborne pesticide emissions from greenhouses are scarce due to their generally laborious, complex and costly determination. Therefore modelling may be helpful. USES 2.0 - a decision-support system for governmental institutions - includes a module to estimate airborne concentrations in the lee eddy within 25 meters of a greenhouse. In a 1998 study this module was used to estimate the concentrations of seven organophosphorous pesticides near greenhouses. The health-based limit values available for these pesticides allowed a preliminary risk assessment to be performed for inhabitants near greenhouses by comparing the estimated concentrations with these limit values. As both limit values and estimated air concentrations should be considered as being tentative, the outcomes of this risk assessment are indicative. For example, acute effects to inhabitants near a greenhouse due to the exposure to dichlorvos, chlorfenvinphos, mevinphos, parathion, or parathion-methyl cannot be completely excluded during the first hours after application in the greenhouse. Acute effects due to the exposure to azinphos-methyl or diazinon can probably be excluded. As the uncertainty margins for both the exposure and the effect assessment could be considered high, the outcomes of the present study plea for a more refined risk assessment.en
dc.description.abstractExperimentele gegevens met betrekking tot emissies van landbouwbestrijdingsmiddelen uit kassen zijn over het algemeen schaars vanwege het bewerkelijke, complexe en kostbare karakter van het vaststellen ervan. Het modelleren kan daarom van nut zijn. USES 2.0 - een beslissingsondersteunend systeem voor overheidsinstellingen - bevat o.a. een module om bestrijdingsmiddelenconcentraties in de lucht te schatten in de lijwervel tot op 25 meter van een kas. In een studie uit 1998 wordt deze module gebruikt om de concentraties te schatten van zeven organofaat bestrijdingsmiddelen dichtbij kassen. De humaan-toxicologische grenswaarden, die voor deze bestrijdingsmiddelen beschikbaar zijn, maken het mogelijk een initiele risicobeoordeling uit te voeren voor mensen die wonen in de nabijheid van kassen. Dit gebeurt door deze grenswaarden te vergelijken met de geschatte concentraties. Gezien het tentatieve karakter van zowel de grenswaarden als de geschatte concentraties in de lucht, moeten de uitkomsten van deze risicobeoordeling worden beschouwd als indicatief. Zo kan het optreden van acute effecten voor omwonenden van een kas niet geheel worden uitgesloten gedurende de eerste uren na toediening in een kas, als gevolg van blootstelling aan dichloorvos, chloorfenvinfos , mevinfos, parathion of methylparathion. Acute effecten als gevolg van blootstelling aan azinfos-methyl of diazinon kunnen waarschijnlijk wel worden uitgesloten. Omdat de onzekerheidsmarges voor zowel de effectbeoordeling als de blootstellingsschatting groot moeten worden verondersteld, pleiten de uitkomsten van deze studie voor een meer verfijnde risicobeoordeling.nl
dc.format.extent3383000 bytesen_US
dc.format.extent3463245 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoenen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 679102040en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/679102040.htmlen_US
dc.subject.othergreenhousesen
dc.subject.otheremissionen
dc.subject.otherpesticidesen
dc.subject.otherairen
dc.subject.othereffectsen
dc.subject.otherexposureen
dc.subject.otherhealthen
dc.subject.otherglastuinbouwnl
dc.subject.otheremissienl
dc.subject.otherbestrijdingsmiddelnl
dc.subject.otherluchtnl
dc.subject.othereffectennl
dc.subject.otherblootstellingnl
dc.subject.othergezondheidnl
dc.titleAirborne pesticide concentrations near greenhouses [acute exposure and potential effects to humans]en_US
dc.title.alternativePesticidenconcentraties in de lucht nabij kassen [acute blootstelling en mogelijke effecten voor de mens]en_US
dc.contributor.departmentCSRen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.