Onderzoek naar de analyse en het voorkomen van Ugilec 141 (dichloorbenzyldichloortoluenen) in afvalolie. Methodiekontwikkeling en onderzoek van Nederlandse afvalolie

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10282
Title:
Onderzoek naar de analyse en het voorkomen van Ugilec 141 (dichloorbenzyldichloortoluenen) in afvalolie. Methodiekontwikkeling en onderzoek van Nederlandse afvalolie
Authors:
Velde EG van der; Linders SHMA; Wammes JIJ; Meiring HD; Liem AKD
Other Titles:
Analyses and occurrence of Ugilec 141 (dichlorobenzyldichlorotoluenes) in waste oil. Method development and investigation of Dutch waste oil
Abstract:
In the seventies and eighties, the environmental and health risks of the application of polychlorinated biphenyls (PCBs) have been discerned, resulting in a restriction of the use of PCBs in most western countries. Several PCB substitutes, such as Ugilec 141 - a technical mixture of dichlorobenzyldichlorotoluenes (DBDTs) - with comparable physical and chemical properties, became commercially available for use in hydraulic systems. Ugilec 141 has been detected in sediments of rivers in mining areas in Germany and in fish in the boundary-crossing river Rur in the Netherlands. The production, import and use of Ugilec 141 is forbidden in the Netherlands. To control waste oil import and processing, it was requested to develop a method for the analysis of Ugilec 141 in waste mineral oils. The method development was based on an extension and combination of known procedures for comparable components and matrices, e.g. the analysis of PCBs in oil. The column chromatography consists of several clean-up steps and specific analysis was performed with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Besides a time consuming clean-up procedure, an accurate and adequate method is developed for the analysis of Ugilec 141 in waste oils with a limit of determination of 0, 25 mg/kg of waste oil. In 1990 and 1993 oil samples were collected by several producers in the Netherlands, to control the occurrence of Ugilec 141 in Dutch waste oil. From 74 samples, only one sample was positive, containing 5.7 mg Ugilec 141/kg oil. On the other hand, during an inspection inquiry two samples with high concentrations were found of 45 and 116 g (!) Ugilec 141/kg of oil. Concluding, there is no big import or processing of waste oil contaminated with Ugilec 141 in the Netherlands, but incidentally contaminations can occur.

In de jaren zeventig en tachtig is het risico voor het milieu en de volksgezondheid van het gebruik van PCB's onderkend, wat heeft geresulteerd in een verbod op het gebruik van PCB's in de meeste westerse landen. Verschillende PCB vervangers met vergelijkbare fysisch-chemische , en daarmee helaas ook toxicologische, eigenschappen zijn vervolgens op de markt gebracht. Hiervan is met name Ugilec 141, een technisch mengsel van dichloorbenzyldichloortoluenen (DBDT's), toegepast in de mijnbouw. Ugilec 141 is aangetroffen in sedimenten van rivieren in gebieden met ondergrondse mijnbouw in Duitsland en in vis van grensoverschrijdende rivieren als de Roer. In Nederland is het volgens de Wet Milieugevaarlijke Stoffen verboden om Ugilec 141 te vervaardigen, in te voeren, ter beschikking te stellen of toe te passen, en daartoe is in het kader van handhaving een methode ontwikkeld om Ugilec 141 in afvalolie te kunnen bepalen om daarmee de import en verwerking van afvalolie te kunnen controleren. De ontwikkelde kolomchromatografische methode is gebaseerd op een uitbreiding en combinatie van reeds bestaande toepassingen voor vergelijkbare komponenten, danwel matrices. Dit resulteerde uiteindelijk in een zuiveringsmethode bestaande uit verschillende stappen over aktieve kool, aluminiumoxyde en silicagel. Er wordt een specifieke analyse uitgevoerd met gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) om interferentie met mogelijk tegelijkertijd voorkomende PCB's te vermijden. Kwantificering vindt plaats met behulp van een externe standaard van Ugilec 141 op de zes meest intensieve responses, waarbij wordt gecorrigeerd voor de interne standaard 13C6 DBDT 80 en gecontroleerd m.b.v. een injektie standaard van 13C12 PCB 141. De nauwkeurigheid van de methode is 3 % over een concentratie gebied tot 8 mg Ugilec 141/kg olie, de bepalingsgrens is 0.25 mg Ugilec 141/kg olie en de recovery is ca. 65 %. De ontwikkelde methode is - wat de monstervoorbewerking betreft - een bewerkelijke maar verder nauwkeurige en voldoende gevoelige methode voor de bepaling van Ugilec 141 in afvalolie met behulp van GC-MS. In de praktijk voldoet de methode redelijk, er zullen echter, als gevolg van de grote varieteit in afvalolien en mogelijke verontreinigingen daarin, regelmatig verstoringen van het signaal blijven optreden. Om een beeld te krijgen van de verspreiding en het voorkomen van Ugilec 141 in Nederlandse afvalolie, werden in 1990 en 1993 bij een aantal verwerkers oliemonsters genomen. In 74 monsters werd slechts in een geval een gehalte van 5.7 mg Ugilec 141/kg olie aangetroffen. Daarentegen werd in het kader van een inspektie onderzoek, eenmalig tweetal monsters met een zeer hoge concentratie Ugilec 141 aangetroffen van resp. 45 en 116 g(!)/kg olie. Hieruit mag geconcludeerd worden dat er geen grote stromen met Ugilec 141 verontreinigde afvalolie in Nederland ingevoerd en verwerkt worden, maar dat incidenteel een verontreinigde partij kan voorkomen.
Affiliation:
LOC
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Jul-1994
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10282
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/692210001.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 692210001
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVelde EG van deren_US
dc.contributor.authorLinders SHMAen_US
dc.contributor.authorWammes JIJen_US
dc.contributor.authorMeiring HDen_US
dc.contributor.authorLiem AKDen_US
dc.date.accessioned2007-03-09T16:58:06Z-
dc.date.available2007-03-09T16:58:06Z-
dc.date.issued1994-07-31en_US
dc.identifier692210001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10282-
dc.description.abstractIn the seventies and eighties, the environmental and health risks of the application of polychlorinated biphenyls (PCBs) have been discerned, resulting in a restriction of the use of PCBs in most western countries. Several PCB substitutes, such as Ugilec 141 - a technical mixture of dichlorobenzyldichlorotoluenes (DBDTs) - with comparable physical and chemical properties, became commercially available for use in hydraulic systems. Ugilec 141 has been detected in sediments of rivers in mining areas in Germany and in fish in the boundary-crossing river Rur in the Netherlands. The production, import and use of Ugilec 141 is forbidden in the Netherlands. To control waste oil import and processing, it was requested to develop a method for the analysis of Ugilec 141 in waste mineral oils. The method development was based on an extension and combination of known procedures for comparable components and matrices, e.g. the analysis of PCBs in oil. The column chromatography consists of several clean-up steps and specific analysis was performed with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Besides a time consuming clean-up procedure, an accurate and adequate method is developed for the analysis of Ugilec 141 in waste oils with a limit of determination of 0, 25 mg/kg of waste oil. In 1990 and 1993 oil samples were collected by several producers in the Netherlands, to control the occurrence of Ugilec 141 in Dutch waste oil. From 74 samples, only one sample was positive, containing 5.7 mg Ugilec 141/kg oil. On the other hand, during an inspection inquiry two samples with high concentrations were found of 45 and 116 g (!) Ugilec 141/kg of oil. Concluding, there is no big import or processing of waste oil contaminated with Ugilec 141 in the Netherlands, but incidentally contaminations can occur.en
dc.description.abstractIn de jaren zeventig en tachtig is het risico voor het milieu en de volksgezondheid van het gebruik van PCB's onderkend, wat heeft geresulteerd in een verbod op het gebruik van PCB's in de meeste westerse landen. Verschillende PCB vervangers met vergelijkbare fysisch-chemische , en daarmee helaas ook toxicologische, eigenschappen zijn vervolgens op de markt gebracht. Hiervan is met name Ugilec 141, een technisch mengsel van dichloorbenzyldichloortoluenen (DBDT's), toegepast in de mijnbouw. Ugilec 141 is aangetroffen in sedimenten van rivieren in gebieden met ondergrondse mijnbouw in Duitsland en in vis van grensoverschrijdende rivieren als de Roer. In Nederland is het volgens de Wet Milieugevaarlijke Stoffen verboden om Ugilec 141 te vervaardigen, in te voeren, ter beschikking te stellen of toe te passen, en daartoe is in het kader van handhaving een methode ontwikkeld om Ugilec 141 in afvalolie te kunnen bepalen om daarmee de import en verwerking van afvalolie te kunnen controleren. De ontwikkelde kolomchromatografische methode is gebaseerd op een uitbreiding en combinatie van reeds bestaande toepassingen voor vergelijkbare komponenten, danwel matrices. Dit resulteerde uiteindelijk in een zuiveringsmethode bestaande uit verschillende stappen over aktieve kool, aluminiumoxyde en silicagel. Er wordt een specifieke analyse uitgevoerd met gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) om interferentie met mogelijk tegelijkertijd voorkomende PCB's te vermijden. Kwantificering vindt plaats met behulp van een externe standaard van Ugilec 141 op de zes meest intensieve responses, waarbij wordt gecorrigeerd voor de interne standaard 13C6 DBDT 80 en gecontroleerd m.b.v. een injektie standaard van 13C12 PCB 141. De nauwkeurigheid van de methode is 3 % over een concentratie gebied tot 8 mg Ugilec 141/kg olie, de bepalingsgrens is 0.25 mg Ugilec 141/kg olie en de recovery is ca. 65 %. De ontwikkelde methode is - wat de monstervoorbewerking betreft - een bewerkelijke maar verder nauwkeurige en voldoende gevoelige methode voor de bepaling van Ugilec 141 in afvalolie met behulp van GC-MS. In de praktijk voldoet de methode redelijk, er zullen echter, als gevolg van de grote varieteit in afvalolien en mogelijke verontreinigingen daarin, regelmatig verstoringen van het signaal blijven optreden. Om een beeld te krijgen van de verspreiding en het voorkomen van Ugilec 141 in Nederlandse afvalolie, werden in 1990 en 1993 bij een aantal verwerkers oliemonsters genomen. In 74 monsters werd slechts in een geval een gehalte van 5.7 mg Ugilec 141/kg olie aangetroffen. Daarentegen werd in het kader van een inspektie onderzoek, eenmalig tweetal monsters met een zeer hoge concentratie Ugilec 141 aangetroffen van resp. 45 en 116 g(!)/kg olie. Hieruit mag geconcludeerd worden dat er geen grote stromen met Ugilec 141 verontreinigde afvalolie in Nederland ingevoerd en verwerkt worden, maar dat incidenteel een verontreinigde partij kan voorkomen.nl
dc.format.extent2355000 bytesen_US
dc.format.extent2410654 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 692210001en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/692210001.htmlen_US
dc.subject.otherwaste oilsen
dc.subject.otheranalysisen
dc.subject.othergc-msen
dc.subject.otherpcb substituteen
dc.subject.otherdichlorobenzyldichlorotoluenesen
dc.subject.otherpcb vervangeren
dc.subject.otherugilec 141en
dc.subject.otherdichloorbenzyldichloortoluenenen
dc.subject.otherafvalolienl
dc.subject.otheranalysenl
dc.subject.othergc-msnl
dc.titleOnderzoek naar de analyse en het voorkomen van Ugilec 141 (dichloorbenzyldichloortoluenen) in afvalolie. Methodiekontwikkeling en onderzoek van Nederlandse afvalolieen_US
dc.title.alternativeAnalyses and occurrence of Ugilec 141 (dichlorobenzyldichlorotoluenes) in waste oil. Method development and investigation of Dutch waste oilen_US
dc.contributor.departmentLOCen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.