PCDitch, een model voor eutrofiering en vegetatie-ontwikkeling in sloten

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10289
Title:
PCDitch, een model voor eutrofiering en vegetatie-ontwikkeling in sloten
Authors:
Janse JH; Puijenbroek PJTM van
Other Titles:
PCDitch, a model for eutrophication and the development of vegetation in ditches
Abstract:
Overfertilization by agriculture loads polder ditches in such a manner as to allow transition from submerged macrophyte-dominated clear water to water completely covered with duckweed, the latter disturbing aerobic life and diminishing biodiversity. PCDitch, representing a functional model of a ditch, describes the nutrient fluxes in the water, the sediments and the vegetation, as well as the competition between different groups of vegetation. PCDitch was calibrated using data from the experimental ditch system at Sinderhoeve, in cooperation with the Wageningen Agricultural University and the Winand Staring Centre. The observed dominance of submerged macrophytes at a low nutrient loading, in contrast to duckweed dominance at a high one, was simulated reasonably by the model. This was followed by a model application on the ditches in the province of Noord-Holland, using field data from the Water Authority in Hollands Noorderkwartier. The final result was a method to relate nutrient load to dominant vegetation. The model predicts the existence of a 'critical load' or 'critical concentration' in the water above which one may expect duckweed coverage. These 'critical' parameters depend on type of soil, concentration of inlet waters, hydraulic residence time and nutrient-uptake by vegetation. The dose-effect responses calculated in this stage are preliminary.

Overmatige bemesting van landbouwpercelen belast poldersloten op een dusdanige wijze dat er een omslag kan optreden van helder water, met ondergedoken waterplanten, naar een volledige kroosbedekking, die aeroob leven verstoort en de biodiversiteit ernstig vermindert. PCDitch is een functioneel model van een sloot. Het beschrijft dynamisch de nutrientenhuishouding in water, sediment en vegetatie, en de competitie tussen verschillende vegetatiegroepen. PCDitch is gekalibreerd op de proefsloten van de Sinderhoeve, met gebruik van gegevens van de Landbouw-Universiteit Wageningen en het DLO-StaringCentrum. De waargenomen dominantie van ondergedoken planten bij lage, en kroos bij hoge belasting , werd door het model bevredigend gesimuleerd. Ook is het model toegepast op de sloten in Noord-Holland, gebruikmakend van veldgegevens van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier. Tenslotte wordt een methode gepresenteerd, die een relatie legt tussen de nutrientenbelasting en de dominante vegetatiegroep. Het model voorspelt het bestaan van een 'kritische belasting' of 'kritische concentratie' in het toevoerende water, waarboven kroosdominantie te verwachten is. De kritische belasting hangt af van grondsoort, verblijftijd en waterdiepte. De afgeleide dosis-effect-curven hebben in dit stadium een voorlopig karakter.
Other Contributors:
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Delft
Affiliation:
LWD; RIZA
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Sep-1997
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10289
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/703715004.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIZA-werkdocument 97.151X; RIVM rapport 703715004
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorJanse JHen_US
dc.contributor.authorPuijenbroek PJTM vanen_US
dc.contributor.otherRijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Delften_US
dc.date.accessioned2007-03-09T17:00:27Z-
dc.date.available2007-03-09T17:00:27Z-
dc.date.issued1997-09-30en_US
dc.identifier703715004en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10289-
dc.description.abstractOverfertilization by agriculture loads polder ditches in such a manner as to allow transition from submerged macrophyte-dominated clear water to water completely covered with duckweed, the latter disturbing aerobic life and diminishing biodiversity. PCDitch, representing a functional model of a ditch, describes the nutrient fluxes in the water, the sediments and the vegetation, as well as the competition between different groups of vegetation. PCDitch was calibrated using data from the experimental ditch system at Sinderhoeve, in cooperation with the Wageningen Agricultural University and the Winand Staring Centre. The observed dominance of submerged macrophytes at a low nutrient loading, in contrast to duckweed dominance at a high one, was simulated reasonably by the model. This was followed by a model application on the ditches in the province of Noord-Holland, using field data from the Water Authority in Hollands Noorderkwartier. The final result was a method to relate nutrient load to dominant vegetation. The model predicts the existence of a 'critical load' or 'critical concentration' in the water above which one may expect duckweed coverage. These 'critical' parameters depend on type of soil, concentration of inlet waters, hydraulic residence time and nutrient-uptake by vegetation. The dose-effect responses calculated in this stage are preliminary.en
dc.description.abstractOvermatige bemesting van landbouwpercelen belast poldersloten op een dusdanige wijze dat er een omslag kan optreden van helder water, met ondergedoken waterplanten, naar een volledige kroosbedekking, die aeroob leven verstoort en de biodiversiteit ernstig vermindert. PCDitch is een functioneel model van een sloot. Het beschrijft dynamisch de nutrientenhuishouding in water, sediment en vegetatie, en de competitie tussen verschillende vegetatiegroepen. PCDitch is gekalibreerd op de proefsloten van de Sinderhoeve, met gebruik van gegevens van de Landbouw-Universiteit Wageningen en het DLO-StaringCentrum. De waargenomen dominantie van ondergedoken planten bij lage, en kroos bij hoge belasting , werd door het model bevredigend gesimuleerd. Ook is het model toegepast op de sloten in Noord-Holland, gebruikmakend van veldgegevens van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier. Tenslotte wordt een methode gepresenteerd, die een relatie legt tussen de nutrientenbelasting en de dominante vegetatiegroep. Het model voorspelt het bestaan van een 'kritische belasting' of 'kritische concentratie' in het toevoerende water, waarboven kroosdominantie te verwachten is. De kritische belasting hangt af van grondsoort, verblijftijd en waterdiepte. De afgeleide dosis-effect-curven hebben in dit stadium een voorlopig karakter.nl
dc.format.extent11310000 bytesen_US
dc.format.extent11581253 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIZA-werkdocument 97.151Xen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 703715004en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/703715004.htmlen_US
dc.subject.othermodelen
dc.subject.othereutrophicationen
dc.subject.othervegetationen
dc.subject.otherditchesen
dc.subject.otherstandardizationen
dc.subject.otherduckweeden
dc.subject.othermodelnl
dc.subject.othereutrofieringnl
dc.subject.othervegetatienl
dc.subject.otherslootnl
dc.subject.othernormstellingnl
dc.subject.otherkroosnl
dc.titlePCDitch, een model voor eutrofiering en vegetatie-ontwikkeling in slotenen_US
dc.title.alternativePCDitch, a model for eutrophication and the development of vegetation in ditchesen_US
dc.contributor.departmentLWDen_US
dc.contributor.departmentRIZAen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.