Programmeringsstudie Veranderend Landgebruik ; Gedrag van geaccumuleerde stoffen in verband met veranderingen in landgebruik en herstelbaarheid van ecosystemen

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10301
Title:
Programmeringsstudie Veranderend Landgebruik ; Gedrag van geaccumuleerde stoffen in verband met veranderingen in landgebruik en herstelbaarheid van ecosystemen
Authors:
Meulen-Smidt GRB ter; Vries W de; Bril J; Ma W
Other Titles:
Study on Programming Effects of Changing Land Use: Behaviour of accumulated contaminants in relation to land-use changes and recoverability of ecosystems
Abstract:
The aim of this Programming Study on 'Behaviour of Accumulated Contaminants in relation to Land Use Changes and Recoverability of Ecosystems' was to determine: 1) the available knowledge and 2) the short-, medium- and long-term research, needed to develop a risk assessment for the effects of mobilisation of nutrients and contaminants due to land-use changes from agriculture to nature or forest conservation. The most relevant changes in soil condition, which can take place after afforestation, are concluded to be acidification and increase in dissolved organic carbon. The development of wetlands can lead to decreases in redoxpotential and acidification. These changes in soil condition can result in mobilisation of phosphate and heavy metals. Risks from organic micropollutants are probably lower ; however, as yet not much is known about this. Increased contaminant mobility can lead to a decrease in decomposition, an increase in internal concentrations of toxicants in soil fauna and secondary poisoning of terrestrial fauna. The study also concludes that risk assessment for land-use changes will require integration of existing models. A 'quick-and-dirty' model integration is recommended as a 1 to 2-year research programme, along with research on existing nature-development projects to be used as model systems for medium-term research programmes. For long-term research priority will be given to monitoring, process research and model integration.

Het doel van deze programmeringsstudie was vast te stellen welke kennis aanwezig is en welk type onderzoek op korte en (middel)lange termijn nodig is om tot een risico-inschatting te komen voor effecten van mobilisatie van nutrienten en contaminanten bij de omzetting van landbouwgrond naar andere functies, zoals bosbouw en natuur. De studie concludeert dat bij herbebossing verzuring en toename in opgelost organisch koolstof (DOC) tot een verhoogde mobiliteit van aluminium en zware metalen kan leiden ; bij vernatting kunnen afname van redoxpotentiaal en verzuring fosfaat en zware metalen mobiliseren. Aanwezigheid van sulfide kan bij vernatting tot verminderde mobiliteit van zware metalen leiden. Bij wisselende grondwaterstanden is het mogelijk dat verzuring tot extra mobilisatie van zware metalen leidt. Verhoogde contaminantmobiliteit kan onder andere leiden tot verminderde decompositie, verhoging van interne concentraties in bodemfauna en doorvergiftiging naar terrestrische fauna. Het risico van organische microverontreinigingen wordt lager ingeschat ; hiernaar is echter nog niet afdoende onderzoek verricht. Voor de voorspelling van de risico's bij natuurontwikkeling wordt koppeling van bestaande modellen noodzakelijk geacht. De studie geeft aanbevelingen voor 'quick and dirty' modelkoppelingen op korte termijn en voor nderzoek naar voorbeeldsystemen op middellange termijn. Voor de lange termijn wordt prioriteit gelegd bij monitoring, procesonderzoek en modelintegratie.
Other Contributors:
Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)
Affiliation:
LBG; AB-DLO, Haren; SC-DLO, Wageningen; IBN-DLO, Arnhem
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Dec-1996
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10301
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711401001.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 711401001
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorMeulen-Smidt GRB teren_US
dc.contributor.authorVries W deen_US
dc.contributor.authorBril Jen_US
dc.contributor.authorMa Wen_US
dc.contributor.otherDienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)en_US
dc.date.accessioned2007-03-09T17:01:26Z-
dc.date.available2007-03-09T17:01:26Z-
dc.date.issued1996-12-31en_US
dc.identifier711401001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10301-
dc.description.abstractThe aim of this Programming Study on 'Behaviour of Accumulated Contaminants in relation to Land Use Changes and Recoverability of Ecosystems' was to determine: 1) the available knowledge and 2) the short-, medium- and long-term research, needed to develop a risk assessment for the effects of mobilisation of nutrients and contaminants due to land-use changes from agriculture to nature or forest conservation. The most relevant changes in soil condition, which can take place after afforestation, are concluded to be acidification and increase in dissolved organic carbon. The development of wetlands can lead to decreases in redoxpotential and acidification. These changes in soil condition can result in mobilisation of phosphate and heavy metals. Risks from organic micropollutants are probably lower ; however, as yet not much is known about this. Increased contaminant mobility can lead to a decrease in decomposition, an increase in internal concentrations of toxicants in soil fauna and secondary poisoning of terrestrial fauna. The study also concludes that risk assessment for land-use changes will require integration of existing models. A 'quick-and-dirty' model integration is recommended as a 1 to 2-year research programme, along with research on existing nature-development projects to be used as model systems for medium-term research programmes. For long-term research priority will be given to monitoring, process research and model integration.en
dc.description.abstractHet doel van deze programmeringsstudie was vast te stellen welke kennis aanwezig is en welk type onderzoek op korte en (middel)lange termijn nodig is om tot een risico-inschatting te komen voor effecten van mobilisatie van nutrienten en contaminanten bij de omzetting van landbouwgrond naar andere functies, zoals bosbouw en natuur. De studie concludeert dat bij herbebossing verzuring en toename in opgelost organisch koolstof (DOC) tot een verhoogde mobiliteit van aluminium en zware metalen kan leiden ; bij vernatting kunnen afname van redoxpotentiaal en verzuring fosfaat en zware metalen mobiliseren. Aanwezigheid van sulfide kan bij vernatting tot verminderde mobiliteit van zware metalen leiden. Bij wisselende grondwaterstanden is het mogelijk dat verzuring tot extra mobilisatie van zware metalen leidt. Verhoogde contaminantmobiliteit kan onder andere leiden tot verminderde decompositie, verhoging van interne concentraties in bodemfauna en doorvergiftiging naar terrestrische fauna. Het risico van organische microverontreinigingen wordt lager ingeschat ; hiernaar is echter nog niet afdoende onderzoek verricht. Voor de voorspelling van de risico's bij natuurontwikkeling wordt koppeling van bestaande modellen noodzakelijk geacht. De studie geeft aanbevelingen voor 'quick and dirty' modelkoppelingen op korte termijn en voor nderzoek naar voorbeeldsystemen op middellange termijn. Voor de lange termijn wordt prioriteit gelegd bij monitoring, procesonderzoek en modelintegratie.nl
dc.format.extent5123000 bytesen_US
dc.format.extent8889389 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 711401001en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711401001.htmlen_US
dc.subject.otherland useen
dc.subject.othersoilen
dc.subject.otherpollutionen
dc.subject.otherheavy metalsen
dc.subject.otherpesticidesen
dc.subject.othernutrientsen
dc.subject.otheracidificationen
dc.subject.otherwater levelsen
dc.subject.othereffectsen
dc.subject.otherecosystemsen
dc.subject.othersoil conditionen
dc.subject.otherchangesen
dc.subject.otherredoxen
dc.subject.othergrondgebruiknl
dc.subject.otherbodemnl
dc.subject.otherverontreinigingnl
dc.subject.otherzware metalennl
dc.subject.otherbestrijdingsmiddelnl
dc.subject.othernutrientennl
dc.subject.otherverzuringnl
dc.subject.otherwaterstandnl
dc.subject.othereffectennl
dc.subject.otherecosysteemnl
dc.subject.otherbodemconditienl
dc.subject.otherdocnl
dc.titleProgrammeringsstudie Veranderend Landgebruik ; Gedrag van geaccumuleerde stoffen in verband met veranderingen in landgebruik en herstelbaarheid van ecosystemenen_US
dc.title.alternativeStudy on Programming Effects of Changing Land Use: Behaviour of accumulated contaminants in relation to land-use changes and recoverability of ecosystemsen_US
dc.contributor.departmentLBGen_US
dc.contributor.departmentAB-DLO, Harenen_US
dc.contributor.departmentSC-DLO, Wageningenen_US
dc.contributor.departmentIBN-DLO, Arnhemen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.