Opzet voor een leidraad bodembeoordeling bij natuurontwikkeling; raamwerk van een ecotoxicologische risicobeoordeling voor natuurontwikkeling binnen de Ecologische Hoofdstructuur

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10307
Title:
Opzet voor een leidraad bodembeoordeling bij natuurontwikkeling; raamwerk van een ecotoxicologische risicobeoordeling voor natuurontwikkeling binnen de Ecologische Hoofdstructuur
Authors:
Lijzen JPA; Meulen GRB ter; Vries W de
Other Titles:
Framework for a Guideline to evaluate soil contamination in the case of development of natural areas: framework of an ecotoxicological risk assessment for the development of natural areas within the Netherlands' National Ecological Network
Abstract:
This Guideline will be useful for limiting, constructing, managing or purchasing agricultural land on behalf of the Netherlands' National Ecological Network. The soils of agricultural areas are often slightly polluted, possibly even so polluted that objectives for development of natural areas can not be achieved. Therefore the Guideline should determine whether a location has enough potential for realizing the intended objectives, considering the soil pollution, and whether construction and management of the area could improve opportunities. This is done by means of an ecotoxicological risk assessment. This is based on 'bioavailable' fractions of the soil contaminants, since land-use changes can lead to changes in soil conditions (pH, redox, organic matter) which can change the bioavailable fractions. The framework of the Guideline consists of the following six modules: 1) actual conditions and basic data, 2) the desired development and corresponding scenarios, 3) prognosis of future soil conditions, 4) prognosis of future available fractions of the contaminants, 5) ecotoxicological risk assessments, and 6) the integration of the modules and other relevant factors, and final assessment.

Deze Leidraad kan gebruikt worden bij begrenzing, inrichting, beheer en eventueel aankoop van landbouwgronden, bestemd voor natuurontwikkeling binnen de EHS. Deze gronden zijn vaak licht verontreinigd, mogelijk zodanig dat de nagestreefde natuurdoelen niet haalbaar zijn. Daarom beoogt de Leidraad op basis van een ecotoxicologische risico-inschatting een uitspraak te doen over of een locatie vanuit het oogpunt van bodemverontreiniging kansrijk genoeg is voor de ontwikkeling van een natuurdoeltype en of deze kansrijkdom zo nodig vergroot kan worden via inrichtings- of beheersmaatregelen. De kerngedachte binnen de Leidraad is dat de risicobeoordeling rekening houdt met 'beschikbare gehalten' in de bodem, aangezien de blootstelling van organismen kan veranderen bij veranderende bodemcondities (pH, redox, organische stof) welke op kunnen treden bij de overgang van landbouw naar natuur. Het raamwerk van de Leidraad bestaat uit de volgende modules: definitie van de huidige situatie en basisgegevens, gewenste natuurdoeltypen en scenario's, prognose van de toekomstige bodemcondities, prognose van de toekomstige (metaal)concentraties, beoordeling van ecotoxicologisch risico, integratie en eindbeoordeling. Er zijn aanbevelingen opgenomen om de modules concreet in te vullen tot een operationeel systeem.
Other Contributors:
Dienst Landbouwkundig Onderzoek-Staring Centrum, Wageningen
Affiliation:
LBG; ECO; SC-DLO, Wageningen
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Jun-1997
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10307
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711501003.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 711501003
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLijzen JPAen_US
dc.contributor.authorMeulen GRB teren_US
dc.contributor.authorVries W deen_US
dc.contributor.otherDienst Landbouwkundig Onderzoek-Staring Centrum, Wageningenen_US
dc.date.accessioned2007-03-09T17:04:25Z-
dc.date.available2007-03-09T17:04:25Z-
dc.date.issued1997-06-30en_US
dc.identifier711501003en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10307-
dc.description.abstractThis Guideline will be useful for limiting, constructing, managing or purchasing agricultural land on behalf of the Netherlands' National Ecological Network. The soils of agricultural areas are often slightly polluted, possibly even so polluted that objectives for development of natural areas can not be achieved. Therefore the Guideline should determine whether a location has enough potential for realizing the intended objectives, considering the soil pollution, and whether construction and management of the area could improve opportunities. This is done by means of an ecotoxicological risk assessment. This is based on 'bioavailable' fractions of the soil contaminants, since land-use changes can lead to changes in soil conditions (pH, redox, organic matter) which can change the bioavailable fractions. The framework of the Guideline consists of the following six modules: 1) actual conditions and basic data, 2) the desired development and corresponding scenarios, 3) prognosis of future soil conditions, 4) prognosis of future available fractions of the contaminants, 5) ecotoxicological risk assessments, and 6) the integration of the modules and other relevant factors, and final assessment.en
dc.description.abstractDeze Leidraad kan gebruikt worden bij begrenzing, inrichting, beheer en eventueel aankoop van landbouwgronden, bestemd voor natuurontwikkeling binnen de EHS. Deze gronden zijn vaak licht verontreinigd, mogelijk zodanig dat de nagestreefde natuurdoelen niet haalbaar zijn. Daarom beoogt de Leidraad op basis van een ecotoxicologische risico-inschatting een uitspraak te doen over of een locatie vanuit het oogpunt van bodemverontreiniging kansrijk genoeg is voor de ontwikkeling van een natuurdoeltype en of deze kansrijkdom zo nodig vergroot kan worden via inrichtings- of beheersmaatregelen. De kerngedachte binnen de Leidraad is dat de risicobeoordeling rekening houdt met 'beschikbare gehalten' in de bodem, aangezien de blootstelling van organismen kan veranderen bij veranderende bodemcondities (pH, redox, organische stof) welke op kunnen treden bij de overgang van landbouw naar natuur. Het raamwerk van de Leidraad bestaat uit de volgende modules: definitie van de huidige situatie en basisgegevens, gewenste natuurdoeltypen en scenario's, prognose van de toekomstige bodemcondities, prognose van de toekomstige (metaal)concentraties, beoordeling van ecotoxicologisch risico, integratie en eindbeoordeling. Er zijn aanbevelingen opgenomen om de modules concreet in te vullen tot een operationeel systeem.nl
dc.format.extent8313000 bytesen_US
dc.format.extent8512202 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 711501003en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711501003.htmlen_US
dc.subject.othernature developmenten
dc.subject.otherguidelinesen
dc.subject.othersoilen
dc.subject.otherpollutionen
dc.subject.otherassessmenten
dc.subject.otherbioavailabilityen
dc.subject.otherecotoxicologyen
dc.subject.otherrisksen
dc.subject.otheracidificationen
dc.subject.othermodelen
dc.subject.othernatuurontwikkelingnl
dc.subject.otherrichtlijnnl
dc.subject.otherbodemnl
dc.subject.otherverontreinigingnl
dc.subject.otherbeoordelingnl
dc.subject.otherbiobeschikbaarheidnl
dc.subject.otherecotoxicologienl
dc.subject.otherrisiconl
dc.subject.otherverzuringnl
dc.subject.othermodelnl
dc.subject.othernatuurdoeltypennl
dc.subject.otherpafnl
dc.subject.otherehsnl
dc.titleOpzet voor een leidraad bodembeoordeling bij natuurontwikkeling; raamwerk van een ecotoxicologische risicobeoordeling voor natuurontwikkeling binnen de Ecologische Hoofdstructuuren_US
dc.title.alternativeFramework for a Guideline to evaluate soil contamination in the case of development of natural areas: framework of an ecotoxicological risk assessment for the development of natural areas within the Netherlands' National Ecological Networken_US
dc.contributor.departmentLBGen_US
dc.contributor.departmentECOen_US
dc.contributor.departmentSC-DLO, Wageningenen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.