Bepaling van het locatiespecifieke ecologische risico van bodemverontreiniging: een opzet voor een beoordelingssystematiek

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10314
Title:
Bepaling van het locatiespecifieke ecologische risico van bodemverontreiniging: een opzet voor een beoordelingssystematiek
Authors:
Zwart D de; Rutgers M; Notenboom J
Other Titles:
Assessment of site-specific ecological risks of soil contamination: a design of an assessment methodology
Abstract:
Assessment of site-specific ecological risks of soil contamination can be used for determining the urgency of remediation and remediation goals, for spatial planning of land use at a site, and for developing measures to cope with soil contamination within a soil management system. This report describes a framework for site-specific ecological risk assessment taking into account land use, soil and contamination characteristics, and the ecology at the site. The framework is essentially a decision support system (DSS) consisting of three elementary steps: 1. definition of actual or desired landuse; 2. summing up site-specific ecological aspects related to this land use; 3. setting up instrumentation according to a Triad approach based on integrated analysis of different site-specific sources of information (environmental chemistry, toxicity, ecology). Three tiers of preciseness can be applied: qualitative, semi-quantitative and fully quantitative. The proposed DSS is a prototype which should be applied in practice to test its applicability and form of expression.

Een systematiek voor de beoordeling van ecologische risico's van bodemverontreiniging kan worden gebruikt voor de bepaling van de urgentie van sanering, voor het vaststellen van saneringsdoelstellingen, voor het afstemmen van maatregelen binnen actief bodembeheer en voor een optimale inrichting van een locatie. Dit rapport beschrijft een systematiek voor locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling waarbij het actuele of geplande bodemgebruik verdisconteerd wordt en rekening wordt gehouden met bodem- en verontreinigingskarakteristieken en de ecologie op de locatie. De systematiek bestaat uit een decision support system (DSS) en omvat een drietal stappen: 1. definitie van het actuele en geplande bodemgebruik, 2. vaststellen van ecologische aspecten die met het bodemgebruik samenhangen, en 3. inrichting en uitvoering van een meetinstrumentarium volgens een Triade die gebaseerd is op de geintegreerde beschouwing van verschillende locatiespecifieke informatiebronnen (milieuchemie, locatiespecifieke ecotoxicologie en veldwaarnemingen). Drie lagen van nauwkeurigheid kunnen worden onderscheiden: kwalitatief, semi-kwantitatief en volledig kwantitatief. Het DSS kent nog verschillende aspecten waarvan de toepasbaarheid en zeggingskracht in de praktijk moet blijken en moet dan ook vooral worden gezien als een raamwerk waarmee aan de hand van toepassing op een aantal locatiestudies praktijkervaring kan worden opgedaan. Deze toetsing in de praktijk zal ongetwijfeld tot wijzigingen en bijstellingen leiden. Hoofddoel is om uiteindelijk tot een in de praktijk bewezen operationaliseerbaar en zo breed mogelijk toepasbaar beoordelingssysteem te komen
Affiliation:
Laboratorium voor Ecotoxicologie
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
28-Jan-1999
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10314
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701011.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 711701011
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorZwart D deen_US
dc.contributor.authorRutgers Men_US
dc.contributor.authorNotenboom Jen_US
dc.date.accessioned2007-03-09T17:04:45Z-
dc.date.available2007-03-09T17:04:45Z-
dc.date.issued1999-01-28en_US
dc.identifier711701011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10314-
dc.description.abstractAssessment of site-specific ecological risks of soil contamination can be used for determining the urgency of remediation and remediation goals, for spatial planning of land use at a site, and for developing measures to cope with soil contamination within a soil management system. This report describes a framework for site-specific ecological risk assessment taking into account land use, soil and contamination characteristics, and the ecology at the site. The framework is essentially a decision support system (DSS) consisting of three elementary steps: 1. definition of actual or desired landuse; 2. summing up site-specific ecological aspects related to this land use; 3. setting up instrumentation according to a Triad approach based on integrated analysis of different site-specific sources of information (environmental chemistry, toxicity, ecology). Three tiers of preciseness can be applied: qualitative, semi-quantitative and fully quantitative. The proposed DSS is a prototype which should be applied in practice to test its applicability and form of expression.en
dc.description.abstractEen systematiek voor de beoordeling van ecologische risico's van bodemverontreiniging kan worden gebruikt voor de bepaling van de urgentie van sanering, voor het vaststellen van saneringsdoelstellingen, voor het afstemmen van maatregelen binnen actief bodembeheer en voor een optimale inrichting van een locatie. Dit rapport beschrijft een systematiek voor locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling waarbij het actuele of geplande bodemgebruik verdisconteerd wordt en rekening wordt gehouden met bodem- en verontreinigingskarakteristieken en de ecologie op de locatie. De systematiek bestaat uit een decision support system (DSS) en omvat een drietal stappen: 1. definitie van het actuele en geplande bodemgebruik, 2. vaststellen van ecologische aspecten die met het bodemgebruik samenhangen, en 3. inrichting en uitvoering van een meetinstrumentarium volgens een Triade die gebaseerd is op de geintegreerde beschouwing van verschillende locatiespecifieke informatiebronnen (milieuchemie, locatiespecifieke ecotoxicologie en veldwaarnemingen). Drie lagen van nauwkeurigheid kunnen worden onderscheiden: kwalitatief, semi-kwantitatief en volledig kwantitatief. Het DSS kent nog verschillende aspecten waarvan de toepasbaarheid en zeggingskracht in de praktijk moet blijken en moet dan ook vooral worden gezien als een raamwerk waarmee aan de hand van toepassing op een aantal locatiestudies praktijkervaring kan worden opgedaan. Deze toetsing in de praktijk zal ongetwijfeld tot wijzigingen en bijstellingen leiden. Hoofddoel is om uiteindelijk tot een in de praktijk bewezen operationaliseerbaar en zo breed mogelijk toepasbaar beoordelingssysteem te komennl
dc.format.extent2976000 bytesen_US
dc.format.extent3045625 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 711701011en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701011.htmlen_US
dc.subject.othersoil pollutionen
dc.subject.otherpolluted soilen
dc.subject.otherland useen
dc.subject.otherrisksen
dc.subject.otheranalysisen
dc.subject.otherremediationen
dc.subject.otherecologyen
dc.subject.otherecotoxicologyen
dc.subject.othersite specific risksen
dc.subject.otherdecision support systemen
dc.subject.otherbodemverontreinigingnl
dc.subject.otherverontreinigde grondnl
dc.subject.othergrondgebruiknl
dc.subject.otherrisicosnl
dc.subject.otheranalysenl
dc.subject.othersaneringnl
dc.subject.otherecologienl
dc.subject.otherecotoxicologienl
dc.subject.otherdecision support systemnl
dc.titleBepaling van het locatiespecifieke ecologische risico van bodemverontreiniging: een opzet voor een beoordelingssystematieken_US
dc.title.alternativeAssessment of site-specific ecological risks of soil contamination: a design of an assessment methodologyen_US
dc.contributor.departmentLaboratorium voor Ecotoxicologieen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.