Milieugevolgen van het aanvullend stikstofbeleid

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10393
Title:
Milieugevolgen van het aanvullend stikstofbeleid
Authors:
Bresser AHM; Egmond PM van; Fraters B; Hoogervorst NJP; Liere L van; Mulschlegel JHC; Willems WJ; Boers PCM
Other Titles:
Environmental effects of the additional agricultural nitrogen policy
Abstract:
The Dutch government has announced additional nitrogen measures on ca. 240,000 ha dry sandy soils in order to realise quality standards for nitrate in groundwater (i.e. 50 mg/l).The most important element of this additional policy is the introduction of lower levy-free surpluses for N for dry sandy areas. Here we estimate the effects of these additional measures. Provided the levy-free N surpluses are not exceeded, the area in which the nitrate standards will be met will increase from ca. 55% (present situation) to 75-85% of the total agricultural area in the Netherlands. The effect of the additional measures on the surface water quality will be small. However, it is questionable whether the levy-free N-surpluses wil be achieved in practise.

Het aanvullend stikstofbeleid betreft een versnelde invoering van de generieke N-verliesnormen t.o.v. vanaf 2000, lagere N-verliesnormen voor grasland en bouwland op gronden die gevoelig zijn voor nitraatuitspoeling (droge gronden) in 2008/2010 en een maximale veebezetting van 2,5 grootvee-eenheden per hectare in 2008/2010. Daarnaast is flankerend beleid aangekondigd o.a. bedrijfsverplaatsing, demonstratieprojecten, verbetering van de bedrijfsontsluiting en van de waterbeheersing.In dit rapport is aangegeven wat de gevolgen van dit beleid zijn op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Conclusies zijn dat bij realisatie van de voorgestelde N-verliesnormen (generieke en lagere) een duidelijke verbetering van de kwaliteit van het bovenste grondwater, zowel wat betreft het areaal boven de nitraatnorm, als wat betreft de hoogte van de nitraatconcentraties. Ten opzichte van de huidige situatie (ca 55% van het totale landbouwareaal voldoet aan de norm) zal naar verwachting ca 75-85% van het areaal aan de norm voldoen. De belasting van het oppervlaktewater zal op grond van de huidige inzichten vooral door het realiseren van de generieke verliesnormen worden teruggedrongen. De effecten van het aanvullend N-beleid (lagere verliesnormen voor droge zandgronden) op de N-concentraties van de grote wateren zullen beperkt zijn. Regionaal kunnen mogelijk wel positieve effecten op de waterkwaliteit verwacht worden). Onzeker is echter of de beoogde verliesnormen zullen worden gerealiseerd.
Affiliation:
LAE; LWD; LBG
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
1-May-1999
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10393
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718201001.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 718201001
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBresser AHMen_US
dc.contributor.authorEgmond PM vanen_US
dc.contributor.authorFraters Ben_US
dc.contributor.authorHoogervorst NJPen_US
dc.contributor.authorLiere L vanen_US
dc.contributor.authorMulschlegel JHCen_US
dc.contributor.authorWillems WJen_US
dc.contributor.authorBoers PCMen_US
dc.date.accessioned2007-03-09T17:17:04Z-
dc.date.available2007-03-09T17:17:04Z-
dc.date.issued1999-05-01en_US
dc.identifier718201001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10393-
dc.description.abstractThe Dutch government has announced additional nitrogen measures on ca. 240,000 ha dry sandy soils in order to realise quality standards for nitrate in groundwater (i.e. 50 mg/l).The most important element of this additional policy is the introduction of lower levy-free surpluses for N for dry sandy areas. Here we estimate the effects of these additional measures. Provided the levy-free N surpluses are not exceeded, the area in which the nitrate standards will be met will increase from ca. 55% (present situation) to 75-85% of the total agricultural area in the Netherlands. The effect of the additional measures on the surface water quality will be small. However, it is questionable whether the levy-free N-surpluses wil be achieved in practise.en
dc.description.abstractHet aanvullend stikstofbeleid betreft een versnelde invoering van de generieke N-verliesnormen t.o.v. vanaf 2000, lagere N-verliesnormen voor grasland en bouwland op gronden die gevoelig zijn voor nitraatuitspoeling (droge gronden) in 2008/2010 en een maximale veebezetting van 2,5 grootvee-eenheden per hectare in 2008/2010. Daarnaast is flankerend beleid aangekondigd o.a. bedrijfsverplaatsing, demonstratieprojecten, verbetering van de bedrijfsontsluiting en van de waterbeheersing.In dit rapport is aangegeven wat de gevolgen van dit beleid zijn op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Conclusies zijn dat bij realisatie van de voorgestelde N-verliesnormen (generieke en lagere) een duidelijke verbetering van de kwaliteit van het bovenste grondwater, zowel wat betreft het areaal boven de nitraatnorm, als wat betreft de hoogte van de nitraatconcentraties. Ten opzichte van de huidige situatie (ca 55% van het totale landbouwareaal voldoet aan de norm) zal naar verwachting ca 75-85% van het areaal aan de norm voldoen. De belasting van het oppervlaktewater zal op grond van de huidige inzichten vooral door het realiseren van de generieke verliesnormen worden teruggedrongen. De effecten van het aanvullend N-beleid (lagere verliesnormen voor droge zandgronden) op de N-concentraties van de grote wateren zullen beperkt zijn. Regionaal kunnen mogelijk wel positieve effecten op de waterkwaliteit verwacht worden). Onzeker is echter of de beoogde verliesnormen zullen worden gerealiseerd.nl
dc.format.extent1925115 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 718201001en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718201001.htmlen_US
dc.subject.otheragricultureen
dc.subject.othergroundwateren
dc.subject.otherqualityen
dc.subject.othernitrogenen
dc.subject.othersandy soilsen
dc.subject.othermeasuresen
dc.subject.otherstandardsen
dc.subject.otherpolicyen
dc.subject.otherlandbouwnl
dc.subject.othergrondwaternl
dc.subject.otherkwaliteitnl
dc.subject.otherstiksofnl
dc.subject.otherzandgrondnl
dc.subject.othermaatregelennl
dc.subject.othernormennl
dc.subject.otherbeleidnl
dc.titleMilieugevolgen van het aanvullend stikstofbeleiden_US
dc.title.alternativeEnvironmental effects of the additional agricultural nitrogen policyen_US
dc.contributor.departmentLAEen_US
dc.contributor.departmentLWDen_US
dc.contributor.departmentLBGen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.