Meetactiviteiten in 1996 in het kader van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10445
Title:
Meetactiviteiten in 1996 in het kader van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
Authors:
Buijsman E; Elzakker BG van
Other Titles:
Monitoring activities in 1996 in the framework of the Dutch National Air Quality Monitoring Network
Abstract:
The Dutch National Air Quality Monitoring Network is one of the responsibilities of the Laboratory for Air Research of the National Institute of Public Health and the Environment. The main objectives of the air quality network are to monitor ambient air quality, supervise implementation of air quality standards, alert authorities and the public to pollution episodes, provide validation of model results, support diagnosis using model simulation, support short-term model prognosis and assist in quantifying atmospheric deposition. As part of the information on the monitoring network an annual report is published in which surveys of the monitoring stations per component are provided, along with maps of their locations and information on the measurement methods. The measurement programme is established annually in consultation with the Air Directorate of the Ministry of Housing, Physical Planning and Environment. The programme for 1996 includes the gaseous components ammonia, carbon monoxide, ozone, nitrogen oxides, sulphur dioxide, Volatile Organic Components, Very Volatile Organic Components and fluorides. Further elements in the programme are particulate matter like heavy metals (arsenic, cadmium, lead, zinc), acidifying components (ammonium, chloride, nitrate, sulphate), black smoke and PM10, as well as the chemical composition of precipitation (acidifying components, heavy metals, mercury, lindane and a supplementary set of pesticides). Wind speed and wind direction complete the list.

Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) is een van de taakgebieden van het Laboratorium voor Luchtonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De belangrijkste doelstellingen van het meetnet zijn het monitoren van de luchtkwaliteit, de controle van luchtkwaliteitseisen, het waarschuwen van overheden en het publiek bij periodes met verhoogde luchtverontreiniging, het leveren van gegevens voor validatie van modellen, het ondersteunen van diagnose van de luchtkwaliteit door middel van modellen, het ondersteunen van korte termijn voorspellingen met modellen en het leveren van gegevens voor het kwantificeren van de atmosferische depositie. Als onderdeel van de informatie over het LML wordt jaarlijks een rapport gepubliceerd waarin overzichten van de meetlokaties per component worden gegeven tezamen met kaarten waarop de ligging van de locaties is aangegeven en met informatie over de meetmethoden. Het meetprogramma wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de Directie Lucht van het Ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het meetprogramma voor 1996 omvat de gasvormige componenten ammoniak, koolmonoxide, ozon, stikstofoxiden, zwaveldioxide, Vluchtige Organische Componenten, Zeer Vluchtige Organische Componenten en fluoriden. Verder behelst het programma stofvormige luchtverontreiniging zoals zware metalen (arseen, cadmium, lood, zink), verzurende componenten (ammonium, chloride, nitraat, sulfaat), zwarte rook en fijn stof (PM10) en de chemische samenstelling van neerslag (verzurende componenten, zware metalen, kwik, lindaan en een set bestrijdingsmiddelen). Windrichting en windsnelheid completeren het programma.
Affiliation:
LLO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Jun-1996
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10445
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101022.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 723101022
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBuijsman Een_US
dc.contributor.authorElzakker BG vanen_US
dc.date.accessioned2007-03-09T17:20:06Z-
dc.date.available2007-03-09T17:20:06Z-
dc.date.issued1996-06-30en_US
dc.identifier723101022en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10445-
dc.description.abstractThe Dutch National Air Quality Monitoring Network is one of the responsibilities of the Laboratory for Air Research of the National Institute of Public Health and the Environment. The main objectives of the air quality network are to monitor ambient air quality, supervise implementation of air quality standards, alert authorities and the public to pollution episodes, provide validation of model results, support diagnosis using model simulation, support short-term model prognosis and assist in quantifying atmospheric deposition. As part of the information on the monitoring network an annual report is published in which surveys of the monitoring stations per component are provided, along with maps of their locations and information on the measurement methods. The measurement programme is established annually in consultation with the Air Directorate of the Ministry of Housing, Physical Planning and Environment. The programme for 1996 includes the gaseous components ammonia, carbon monoxide, ozone, nitrogen oxides, sulphur dioxide, Volatile Organic Components, Very Volatile Organic Components and fluorides. Further elements in the programme are particulate matter like heavy metals (arsenic, cadmium, lead, zinc), acidifying components (ammonium, chloride, nitrate, sulphate), black smoke and PM10, as well as the chemical composition of precipitation (acidifying components, heavy metals, mercury, lindane and a supplementary set of pesticides). Wind speed and wind direction complete the list.en
dc.description.abstractHet Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) is een van de taakgebieden van het Laboratorium voor Luchtonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De belangrijkste doelstellingen van het meetnet zijn het monitoren van de luchtkwaliteit, de controle van luchtkwaliteitseisen, het waarschuwen van overheden en het publiek bij periodes met verhoogde luchtverontreiniging, het leveren van gegevens voor validatie van modellen, het ondersteunen van diagnose van de luchtkwaliteit door middel van modellen, het ondersteunen van korte termijn voorspellingen met modellen en het leveren van gegevens voor het kwantificeren van de atmosferische depositie. Als onderdeel van de informatie over het LML wordt jaarlijks een rapport gepubliceerd waarin overzichten van de meetlokaties per component worden gegeven tezamen met kaarten waarop de ligging van de locaties is aangegeven en met informatie over de meetmethoden. Het meetprogramma wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de Directie Lucht van het Ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het meetprogramma voor 1996 omvat de gasvormige componenten ammoniak, koolmonoxide, ozon, stikstofoxiden, zwaveldioxide, Vluchtige Organische Componenten, Zeer Vluchtige Organische Componenten en fluoriden. Verder behelst het programma stofvormige luchtverontreiniging zoals zware metalen (arseen, cadmium, lood, zink), verzurende componenten (ammonium, chloride, nitraat, sulfaat), zwarte rook en fijn stof (PM10) en de chemische samenstelling van neerslag (verzurende componenten, zware metalen, kwik, lindaan en een set bestrijdingsmiddelen). Windrichting en windsnelheid completeren het programma.nl
dc.format.extent1376000 bytesen_US
dc.format.extent1408611 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 723101022en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101022.htmlen_US
dc.subject.othermonitoring networksen
dc.subject.otherairien
dc.subject.otherqualityen
dc.subject.otherprecipitationen
dc.subject.othermonitoringen
dc.subject.otherwinden
dc.subject.othermonitoringnl
dc.subject.othernetwerknl
dc.subject.otherluchtnl
dc.subject.otherkwaliteitnl
dc.subject.otherneerslagnl
dc.subject.othermetennl
dc.subject.otherwindnl
dc.subject.othernederlandnl
dc.subject.otherlandelijk meetnet luchtkwaliteitnl
dc.subject.otherlmlnl
dc.titleMeetactiviteiten in 1996 in het kader van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteiten_US
dc.title.alternativeMonitoring activities in 1996 in the framework of the Dutch National Air Quality Monitoring Networken_US
dc.contributor.departmentLLOen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.