Voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bodem. Een eerste inventarisatie

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10461
Title:
Voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bodem. Een eerste inventarisatie
Authors:
Koops R; Linden AMA van der; Berg R van den
Other Titles:
Occurrence of pesticide residues in soils. A pilot study
Abstract:
A preliminary investigation was conducted on the occurrence of particular pesticides in the soil. The aim was to gain insight into the appearance and behaviour of pesticides in soil from the plough layer in order to support the admission policy. Seven pesticides were chosen for determination on the basis of their accumulation properties and their market share. Four pesticides were found in the plough layer: atrazine, fenpropimorph, parathion and simazine. The amounts measured did hardly exceed the detection limit, with the exception of atrazine which showed relatively high levels for a number of plots, but also a decline in time. Paraquat, pencycuron and pirimicarb could not be detected in any of the plots. The measured amounts correspond reasonably well with the amounts calculated with the simulation model PESTLA.

Een eerste inventariserend onderzoek is verricht om een globaal inzicht te krijgen in het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bodem. Daartoe werd een zevental bestrijdingsmiddelen geselecteerd en een bemonsteringsprogramma opgezet. Een viertal bestrijdingsmiddelen kon worden aangetoond: atrazin, fenpropimorf, parathion en simazin. De bepaalde gehalten lagen niet ver boven het detectieniveau. Uitzonderingen hierop waren de atrazingehalten welke voor een aantal percelen relatief hoog waren, maar waarvoor ook een duidelijke afname in de tijd werd waargenomen. De stoffen paraquat, pencycuron en pirimicarb werden in geen enkel monster aangetroffen. De gemeten bestrijdingsmiddelgehalten komen redelijk overeen met de berekende gehalten uit het simulatiemodel PESTLA. Voor zowel atrazin, parathion als simazin werden de streefwaarden overschreden. De betekenis van deze gehalten en overschrijdingen kan op basis van de beperkte gegevens en het inventariserende karakter van de studie nog niet worden vastgesteld.
Affiliation:
LBG
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Oct-1996
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10461
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/725801009.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 725801009
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorKoops Ren_US
dc.contributor.authorLinden AMA van deren_US
dc.contributor.authorBerg R van denen_US
dc.date.accessioned2007-03-09T17:21:25Z-
dc.date.available2007-03-09T17:21:25Z-
dc.date.issued1996-10-31en_US
dc.identifier725801009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10461-
dc.description.abstractA preliminary investigation was conducted on the occurrence of particular pesticides in the soil. The aim was to gain insight into the appearance and behaviour of pesticides in soil from the plough layer in order to support the admission policy. Seven pesticides were chosen for determination on the basis of their accumulation properties and their market share. Four pesticides were found in the plough layer: atrazine, fenpropimorph, parathion and simazine. The amounts measured did hardly exceed the detection limit, with the exception of atrazine which showed relatively high levels for a number of plots, but also a decline in time. Paraquat, pencycuron and pirimicarb could not be detected in any of the plots. The measured amounts correspond reasonably well with the amounts calculated with the simulation model PESTLA.en
dc.description.abstractEen eerste inventariserend onderzoek is verricht om een globaal inzicht te krijgen in het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bodem. Daartoe werd een zevental bestrijdingsmiddelen geselecteerd en een bemonsteringsprogramma opgezet. Een viertal bestrijdingsmiddelen kon worden aangetoond: atrazin, fenpropimorf, parathion en simazin. De bepaalde gehalten lagen niet ver boven het detectieniveau. Uitzonderingen hierop waren de atrazingehalten welke voor een aantal percelen relatief hoog waren, maar waarvoor ook een duidelijke afname in de tijd werd waargenomen. De stoffen paraquat, pencycuron en pirimicarb werden in geen enkel monster aangetroffen. De gemeten bestrijdingsmiddelgehalten komen redelijk overeen met de berekende gehalten uit het simulatiemodel PESTLA. Voor zowel atrazin, parathion als simazin werden de streefwaarden overschreden. De betekenis van deze gehalten en overschrijdingen kan op basis van de beperkte gegevens en het inventariserende karakter van de studie nog niet worden vastgesteld.nl
dc.format.extent1397000 bytesen_US
dc.format.extent1430195 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 725801009en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/725801009.htmlen_US
dc.subject.othersoilen
dc.subject.otherpesticidesen
dc.subject.otherresiduesen
dc.subject.otheraccumulationen
dc.subject.otheratrazineen
dc.subject.otherparaquaten
dc.subject.otherparathionen
dc.subject.othersimazineen
dc.subject.otherpestlaen
dc.subject.otherfenpropimorphen
dc.subject.otherpencycuronen
dc.subject.otherpirimicarben
dc.subject.otherbodemnl
dc.subject.otherbestrijdingsmiddelnl
dc.subject.otherrestnl
dc.subject.otheraccumulatienl
dc.subject.otheratrazinenl
dc.subject.otherparaquatnl
dc.subject.otherparathionnl
dc.subject.othersimazinenl
dc.subject.otherpestlanl
dc.subject.otherfenpropimorfnl
dc.subject.otherpencycuronnl
dc.subject.otherpirimicarbnl
dc.titleVoorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bodem. Een eerste inventarisatieen_US
dc.title.alternativeOccurrence of pesticide residues in soils. A pilot studyen_US
dc.contributor.departmentLBGen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.