Verspreiding van emissies uit secundaire grondstoffen in bodems. Deel 1. Kolomexperimenten

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10506
Title:
Verspreiding van emissies uit secundaire grondstoffen in bodems. Deel 1. Kolomexperimenten
Authors:
Dekker PM; Wesselink LG; Wilde PGM de
Other Titles:
Dispersion of emissions from secondary materials in soils. Part 1. Column tests
Abstract:
When alkaline contaminant-holding waste materials are re-used in the environment their percolates may strongly alter the chemistry of the soil and groundwater underneath. We carried out laboratory column experiments to study this. Three alkaline solid waste materials, phosphorus slag, steel slag and MSWI bottom were percolated with artificial acid rain water. Subsequently, waste percolates were passed through different sandy soils with varying soil properties. The mobility of chemical components in the soil columns was linearly correlated to soil properties like organic carbon and hydrous oxide content of the soils.

Onderzoek is verricht naar de verspreiding in de bodem van emissies uit secundaire grondstoffen. Hiertoe zijn in het laboratorium 3 kolomproeven uitgevoerd. Per proef is een alkalische secundaire grondstof uitgeloogd met pH4 water ; vervolgens is dit percolaat over verschillende typen bodems geleid. Als secundaire grondstoffen zijn fosforslak, staalslak respectievelijk AVI-bodemas onderzocht. In totaal zijn een 7-tal gronden met varierend organisch koolstof-, klei-, en oxide-gehalte in het onderzoek meegenomen. Uit het onderzoek bleek dat stoffen die sterk uitlogen uit secundaire grondstoffen (Ba uit staalslak, F uit fosforslak en F, Mo, Sb en Cu uit AVI-bodemas, Ca uit alle alkalische secundaire grondstoffen) in meer of minder mate worden gebonden in de onderliggende bodem. De mate van binding bleek linear gecorreleerd met het organisch koolstof gehalte danwel het oxalaat extraheerbaar ijzer en aluminium gehalte van de onderzochte gronden. Alkalisch reststofpercolaat mobiliseerde de 'bodem-eigen' chemische componenten Zn, As en Sb sterker dan pH4 water (referentie experiment), terwijl voor Cu het omgekeerde gold. De resultaten van dit onderzoek worden in deelrapport-2 verder uitgewerkt tot bindings(sorptie)vergelijkingen waarmee de verspreiding van reststof-componenten in de bodem modelmatig kan worden berekend.
Affiliation:
LAE
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Mar-1996
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10506
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/771402013.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 771402013
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDekker PMen_US
dc.contributor.authorWesselink LGen_US
dc.contributor.authorWilde PGM deen_US
dc.date.accessioned2007-03-09T17:24:03Z-
dc.date.available2007-03-09T17:24:03Z-
dc.date.issued1996-03-31en_US
dc.identifier771402013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10506-
dc.description.abstractWhen alkaline contaminant-holding waste materials are re-used in the environment their percolates may strongly alter the chemistry of the soil and groundwater underneath. We carried out laboratory column experiments to study this. Three alkaline solid waste materials, phosphorus slag, steel slag and MSWI bottom were percolated with artificial acid rain water. Subsequently, waste percolates were passed through different sandy soils with varying soil properties. The mobility of chemical components in the soil columns was linearly correlated to soil properties like organic carbon and hydrous oxide content of the soils.en
dc.description.abstractOnderzoek is verricht naar de verspreiding in de bodem van emissies uit secundaire grondstoffen. Hiertoe zijn in het laboratorium 3 kolomproeven uitgevoerd. Per proef is een alkalische secundaire grondstof uitgeloogd met pH4 water ; vervolgens is dit percolaat over verschillende typen bodems geleid. Als secundaire grondstoffen zijn fosforslak, staalslak respectievelijk AVI-bodemas onderzocht. In totaal zijn een 7-tal gronden met varierend organisch koolstof-, klei-, en oxide-gehalte in het onderzoek meegenomen. Uit het onderzoek bleek dat stoffen die sterk uitlogen uit secundaire grondstoffen (Ba uit staalslak, F uit fosforslak en F, Mo, Sb en Cu uit AVI-bodemas, Ca uit alle alkalische secundaire grondstoffen) in meer of minder mate worden gebonden in de onderliggende bodem. De mate van binding bleek linear gecorreleerd met het organisch koolstof gehalte danwel het oxalaat extraheerbaar ijzer en aluminium gehalte van de onderzochte gronden. Alkalisch reststofpercolaat mobiliseerde de 'bodem-eigen' chemische componenten Zn, As en Sb sterker dan pH4 water (referentie experiment), terwijl voor Cu het omgekeerde gold. De resultaten van dit onderzoek worden in deelrapport-2 verder uitgewerkt tot bindings(sorptie)vergelijkingen waarmee de verspreiding van reststof-componenten in de bodem modelmatig kan worden berekend.nl
dc.format.extent3240000 bytesen_US
dc.format.extent3405749 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 771402013en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/771402013.htmlen_US
dc.subject.otherleachingen
dc.subject.otherslagen
dc.subject.otherashen
dc.subject.otherindustrial wasteen
dc.subject.otherreuseen
dc.subject.othersoilen
dc.subject.otherpercolatingen
dc.subject.otheremissionen
dc.subject.othermass balanceen
dc.subject.otherlaboratory experimentsen
dc.subject.otherstandardsen
dc.subject.otherphosphorus slagen
dc.subject.othersteel slagen
dc.subject.othermswi bottomen
dc.subject.othercolumn testsen
dc.subject.otheruitspoelennl
dc.subject.otherslaknl
dc.subject.otherasnl
dc.subject.otherindustrieel afvalnl
dc.subject.otherhergebruiknl
dc.subject.otherbodemnl
dc.subject.otherpercolatienl
dc.subject.otheremissienl
dc.subject.otherstofbalansnl
dc.subject.otherlaboratoriumonderzoeknl
dc.subject.othernormnl
dc.subject.othersecundaire grondstofnl
dc.subject.otherkolomproefnl
dc.subject.otherfosforslaknl
dc.subject.otherstaalslaknl
dc.subject.otheravi-bodemasnl
dc.titleVerspreiding van emissies uit secundaire grondstoffen in bodems. Deel 1. Kolomexperimentenen_US
dc.title.alternativeDispersion of emissions from secondary materials in soils. Part 1. Column testsen_US
dc.contributor.departmentLAEen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.