CO2-emissiereductie door wegverkeer; verkenning van vergaande maatregelen

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10528
Title:
CO2-emissiereductie door wegverkeer; verkenning van vergaande maatregelen
Authors:
Annema JA; Brink RMM van den; Geurs KT; Wee GP van; Flikkema H; Waard J van der
Other Titles:
CO2-emission reduction from road transport; effects of extreme measures
Abstract:
Proposals for relatively extreme measures and measuring sets issuing from government departments to reduce CO2-emissions from road transport in the Netherlands were calculated to determine their effects. The main conclusions from this determination have been worked into a survey of which the most important aspects are given: 1) Given the projected CO2-emission from road transport in the Netherlands of 19.5 Mtons (a 10% reduction compared to the 1986 leverl), the calculated 20-25.5 Mtons in 2010 and of 21-29 Mtons in 2020 will exceed the Dutch target. Therefore extreme variants of extra-conventional measures (e.g. higher fuel prices, and lower speeds) will be needed to meet this goal. 2) The measuring set called 'liveable city' (spatial planning, stimulation of electric vehicles) has the potential, albeit long-term, to realise a CO2-emission in 2010 of 27 Mtons and in 2020 of 20.5 Mtons, not far from the Dutch emission target of 19.5 Mtons.

De werkgroep 'broeikasgasemissies wegverkeer' (bestaande uit beleidsmedewerkers van de ministeries Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat) heeft voorstellen voor vergaande maatregelen en maatregelpakketten geformuleerd ter reductie van de CO2-emissie van het wegverkeer. De voorstellen zijn door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer doorgerekend op hun effect. Dit document bevat een verantwoording van deze berekeningen en geeft de resultaten. De hoofdconclusies zijn: 1) Wanneer wordt uitgegaan van de 2010-emissiedoelstelling (10% reductie ten opzichte van niveau 1986) laat de verkenning zien dat alleen met de zwaarste varianten van de extra conventionele maatregelen (verhoging brandstofprijzen, CO2-normering, verlaging snelheden) de doelstelling van CO2-emissie voor wegverkeer in zicht komt. 'Extra' betekent extra ten opzichte van het huidige beleid. 2) De verkenning laat zien dat met een vergaand maatregelenpakket in eerste instantie gericht op de stedelijke milieuproblematiek (ruimtelijke ordening, volumebeperking en stimulering elektrische voertuigen e.d.) de doelstelling voor 2010 (19,5 Mton) (nagenoeg) haalbaar lijkt, maar wel op langere termijn (in circa 2020).
Affiliation:
LAE; Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Oct-1997
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10528
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002001.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 773002001
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorAnnema JAen_US
dc.contributor.authorBrink RMM van denen_US
dc.contributor.authorGeurs KTen_US
dc.contributor.authorWee GP vanen_US
dc.contributor.authorFlikkema Hen_US
dc.contributor.authorWaard J van deren_US
dc.date.accessioned2007-03-09T17:25:09Z-
dc.date.available2007-03-09T17:25:09Z-
dc.date.issued1997-10-31en_US
dc.identifier773002001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10528-
dc.description.abstractProposals for relatively extreme measures and measuring sets issuing from government departments to reduce CO2-emissions from road transport in the Netherlands were calculated to determine their effects. The main conclusions from this determination have been worked into a survey of which the most important aspects are given: 1) Given the projected CO2-emission from road transport in the Netherlands of 19.5 Mtons (a 10% reduction compared to the 1986 leverl), the calculated 20-25.5 Mtons in 2010 and of 21-29 Mtons in 2020 will exceed the Dutch target. Therefore extreme variants of extra-conventional measures (e.g. higher fuel prices, and lower speeds) will be needed to meet this goal. 2) The measuring set called 'liveable city' (spatial planning, stimulation of electric vehicles) has the potential, albeit long-term, to realise a CO2-emission in 2010 of 27 Mtons and in 2020 of 20.5 Mtons, not far from the Dutch emission target of 19.5 Mtons.en
dc.description.abstractDe werkgroep 'broeikasgasemissies wegverkeer' (bestaande uit beleidsmedewerkers van de ministeries Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat) heeft voorstellen voor vergaande maatregelen en maatregelpakketten geformuleerd ter reductie van de CO2-emissie van het wegverkeer. De voorstellen zijn door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer doorgerekend op hun effect. Dit document bevat een verantwoording van deze berekeningen en geeft de resultaten. De hoofdconclusies zijn: 1) Wanneer wordt uitgegaan van de 2010-emissiedoelstelling (10% reductie ten opzichte van niveau 1986) laat de verkenning zien dat alleen met de zwaarste varianten van de extra conventionele maatregelen (verhoging brandstofprijzen, CO2-normering, verlaging snelheden) de doelstelling van CO2-emissie voor wegverkeer in zicht komt. 'Extra' betekent extra ten opzichte van het huidige beleid. 2) De verkenning laat zien dat met een vergaand maatregelenpakket in eerste instantie gericht op de stedelijke milieuproblematiek (ruimtelijke ordening, volumebeperking en stimulering elektrische voertuigen e.d.) de doelstelling voor 2010 (19,5 Mton) (nagenoeg) haalbaar lijkt, maar wel op langere termijn (in circa 2020).nl
dc.format.extent2719000 bytesen_US
dc.format.extent2783747 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 773002001en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002001.htmlen_US
dc.subject.otheremission reductionen
dc.subject.otherroad trafficen
dc.subject.othercarbon dioxideen
dc.subject.othermeasuresen
dc.subject.othernetherlandsen
dc.subject.otheremissiereductienl
dc.subject.otherwegverkeernl
dc.subject.otherkooldioxidenl
dc.subject.othermaatregelennl
dc.subject.othernederlandnl
dc.titleCO2-emissiereductie door wegverkeer; verkenning van vergaande maatregelenen_US
dc.title.alternativeCO2-emission reduction from road transport; effects of extreme measuresen_US
dc.contributor.departmentLAEen_US
dc.contributor.departmentAdviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)en_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.