Landelijke referentiewaarden ter onderbouwing van maximale waarden in het bodembeleid

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/16411
Title:
Landelijke referentiewaarden ter onderbouwing van maximale waarden in het bodembeleid
Authors:
Dirven-van Breemen EM; Lijzen JPA; Otte PF; Vlaardingen P van; Spijker J; Verbruggen EMJ; Swartjes FA; Groenenberg JE; Rutgers M
Other Titles:
National land use specific reference values: a basis for maximum values in Dutch soil policy
Abstract:
The National Institute for Public Health and the Environment has derived Reference Values for maximum permissible soil pollution. The Netherlands Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) used these values as a basis for the maximum values for soil pollution. The ministry set these values down according to a proposal for an update of soil policy and the Soil Protection Act in 2003. Reference values refer to allowed concentrations of pollutants in soil, depending on the land use. The soil concentrations of pollutants with values below these concentrations meet all the requirements. The risks for humans, the ecosystem and agriculture were analyzed as critical factors, with risk thresholds derived for different types of land use, such as playgrounds, gardens, and agricultural and nature areas. Furthermore, an accelerated procedure was used to compile a complete list of reference values in 2006. The RIVM used state-of-the-art knowledge to complete the 'old' knowledge for information on toxicity of substances; figures were used where knowledge gaps occurred. A recommendation for the coming years is to address resulting inconsistencies in the list of reference values.

Het RIVM heeft de referentiewaarden afgeleid waarmee het ministerie van VROM de maximaal toelaatbare bodemverontreinigingen onderbouwt (maximale waarden). Het ministerie heeft deze normen ingesteld in lijn met zijn voorstel uit 2003 om het bodembeleid en de Wet bodembescherming te actualiseren. Referentiewaarden zijn concentraties van verontreinigende stoffen in de bodem die, afhankelijk van het bodemgebruik, zijn toegestaan. Onder deze concentraties voldoet de bodem aan alle eisen. Voor verschillende vormen van bodemgebruik, zoals landbouw, kinderspeelplaatsen of industrie, zijn grensgehalten voor risico's bepaald. Dat zijn bijvoorbeeld, afhankelijk van het gebruik, risico's voor de mens, voor het ecosysteem en voor de landbouw. Het RIVM heeft gebruikgemaakt van een versnelde procedure om in 2006 een compleet voorstel van referentiewaarden gereed te hebben. Die snelheid was ingegeven door de werkgroep NOBO (normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling). Deze werkgroep heeft tevens uitgangspunten en beslissingen geformuleerd op basis waarvan het RIVM de referentiewaarden heeft afgeleid. Het RIVM heeft voor zijn onderzoek zo veel mogelijk gebruikgemaakt van de nieuwste kennis en inzichten, voor zover die beschikbaar zijn. Deze informatie is aangevuld met 'oude' kennis over stoffen. Deze combinatie heeft evenwel tot inconsistenties geleid in de afleiding van referentiewaarden. Het RIVM beveelt daarom aan de komende jaren aandacht te besteden aan de inconsistenties en zwakke plekken van de referentiewaarden.
Other Contributors:
Alterra
Affiliation:
LER
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
2-Aug-2007 ; 2-Aug-2007
URI:
http://hdl.handle.net/10029/16411
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701053.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 711701053; RIVM rapport 711701053
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDirven-van Breemen EMen_GB
dc.contributor.authorLijzen JPAen_GB
dc.contributor.authorOtte PFen_GB
dc.contributor.authorVlaardingen P vanen_GB
dc.contributor.authorSpijker Jen_GB
dc.contributor.authorVerbruggen EMJen_GB
dc.contributor.authorSwartjes FAen_GB
dc.contributor.authorGroenenberg JEen_GB
dc.contributor.authorRutgers Men_GB
dc.contributor.otherAlterraen_GB
dc.date.accessioned2008-01-18T16:18:29Z-
dc.date.available2008-01-18T16:18:29Z-
dc.date.issued2007-08-02en_GB
dc.date.issued2007-08-02-
dc.identifier711701053en_GB
dc.identifier711701053-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/16411-
dc.description.abstractThe National Institute for Public Health and the Environment has derived Reference Values for maximum permissible soil pollution. The Netherlands Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) used these values as a basis for the maximum values for soil pollution. The ministry set these values down according to a proposal for an update of soil policy and the Soil Protection Act in 2003. Reference values refer to allowed concentrations of pollutants in soil, depending on the land use. The soil concentrations of pollutants with values below these concentrations meet all the requirements. The risks for humans, the ecosystem and agriculture were analyzed as critical factors, with risk thresholds derived for different types of land use, such as playgrounds, gardens, and agricultural and nature areas. Furthermore, an accelerated procedure was used to compile a complete list of reference values in 2006. The RIVM used state-of-the-art knowledge to complete the 'old' knowledge for information on toxicity of substances; figures were used where knowledge gaps occurred. A recommendation for the coming years is to address resulting inconsistencies in the list of reference values.en
dc.description.abstractHet RIVM heeft de referentiewaarden afgeleid waarmee het ministerie van VROM de maximaal toelaatbare bodemverontreinigingen onderbouwt (maximale waarden). Het ministerie heeft deze normen ingesteld in lijn met zijn voorstel uit 2003 om het bodembeleid en de Wet bodembescherming te actualiseren. Referentiewaarden zijn concentraties van verontreinigende stoffen in de bodem die, afhankelijk van het bodemgebruik, zijn toegestaan. Onder deze concentraties voldoet de bodem aan alle eisen. Voor verschillende vormen van bodemgebruik, zoals landbouw, kinderspeelplaatsen of industrie, zijn grensgehalten voor risico's bepaald. Dat zijn bijvoorbeeld, afhankelijk van het gebruik, risico's voor de mens, voor het ecosysteem en voor de landbouw. Het RIVM heeft gebruikgemaakt van een versnelde procedure om in 2006 een compleet voorstel van referentiewaarden gereed te hebben. Die snelheid was ingegeven door de werkgroep NOBO (normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling). Deze werkgroep heeft tevens uitgangspunten en beslissingen geformuleerd op basis waarvan het RIVM de referentiewaarden heeft afgeleid. Het RIVM heeft voor zijn onderzoek zo veel mogelijk gebruikgemaakt van de nieuwste kennis en inzichten, voor zover die beschikbaar zijn. Deze informatie is aangevuld met 'oude' kennis over stoffen. Deze combinatie heeft evenwel tot inconsistenties geleid in de afleiding van referentiewaarden. Het RIVM beveelt daarom aan de komende jaren aandacht te besteden aan de inconsistenties en zwakke plekken van de referentiewaarden.nl
dc.format.extent667000 bytesen_GB
dc.language.isonlen_GB
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_GB
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 711701053en_GB
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 711701053-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701053.htmlen_GB
dc.subject.othersoil pollutionen
dc.subject.otherpolluted soilen
dc.subject.otherhazardous substancesen
dc.subject.otherconcentrationen
dc.subject.otherlimitsen
dc.subject.othermacen
dc.subject.otherrisksen
dc.subject.otherland useen
dc.subject.othersoil policyen
dc.subject.otherreference valuesen
dc.subject.othermaximum valuesen
dc.subject.othersoil quality criteriaen
dc.subject.otherhuman risksen
dc.subject.otherecosystem risksen
dc.subject.otheragricultural risksen
dc.subject.otherbodemverontreinigingnl
dc.subject.otherverontreinigde grondnl
dc.subject.othergevaarlijke stoffennl
dc.subject.otherconcentratienl
dc.subject.othergrenswaardenl
dc.subject.othermaximale aanvaardbare concentratienl
dc.subject.otherrisico'snl
dc.subject.othergrondgebruiknl
dc.subject.otherbodembeleidnl
dc.subject.otherwet bodembeschermingnl
dc.subject.othermaximale waardennl
dc.subject.otherreferentiewaardennl
dc.subject.otherrisico's mensnl
dc.subject.otherrisico's ecosysteemnl
dc.subject.otherlandbouwkundige risico'snl
dc.subject.otherbodem verontreinigingnl
dc.titleLandelijke referentiewaarden ter onderbouwing van maximale waarden in het bodembeleiden_GB
dc.title.alternativeNational land use specific reference values: a basis for maximum values in Dutch soil policyen_GB
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLERen_GB
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.