Towards a protocol for the assessment of site-specific human health risks for consumption of vegetables from contaminated sites

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/16413
Title:
Towards a protocol for the assessment of site-specific human health risks for consumption of vegetables from contaminated sites
Authors:
Swartjes FA; Dirven-van Breemen EM; Otte PF; Beelen P van; Rikken MGJ; Tuinstra J; Spijker J; Lijzen JPA
Other Titles:
Naar een protocol om gezondheidsrisico's te beoordelen bij de consumptie van groenten gekweekt op verontreinigde bodems
Abstract:
RIVM has developed an approach which allows human health risks of vegetable consumption from contaminated sites to be assessed. A tiered approach was used to guarantee the scientific basis and efficient use in practice. The underlying principle is: simple when possible and complex when necessary. If the risk can be eliminated in an early step, the assessment can be stopped. If not, assessment continues in the next tier, becoming more site-specific with each tier. This results in a more realistic, but also more time-consuming, assessment. The approach consists of four tiers that are laid out as follows. Tier 0, which precedes the calculation and measurement tiers, investigates the possibilities for experiencing adverse human health effects due to vegetable consumption. Subsequently, the soil concentrations of pollutants are measured in Tier 1 and compared with so-called Critical soil concentrations (for which vegetable consumption from contaminated sites is safe). Tier 2 offers the possibility for a detailed assessment of the site-specific risks for human health on the basis of calculation. Finally, Tier 3 shows a standardized measurement protocol. This protocol offers guidance and advice on the type and amount of crops that can be sampled in the field, thereby providing an indication for human health risks.

Om te kunnen bepalen of de consumptie van groenten die zijn gekweekt op verontreinigde bodems gezondheidsrisico's met zich meebrengt, heeft het RIVM een procedure ontwikkeld. De procedure is stapsgewijze opgezet om een degelijke onderbouwing van de gegevens en een efficiente werkwijze te waarborgen. Het principe is: simpel indien mogelijk, complex indien noodzakelijk. Als in een eerdere stap een risico kan worden uitgesloten, kan de procedure worden gestaakt. Zo niet, dan is een vervolgstap nodig. Daarin wordt de beoordeling steeds specifieker op de omstandigheden van de locatie gericht. Op die manier leidt de procedure tot een realistischere uitkomst, maar hij wordt ook tijdrovender. De procedure, die uit vier stappen bestaat, is als volgt. In stap 0, die voorafgaat aan de reken- en meetstappen, wordt de mogelijkheid ingeschat of de consumptie van groenten op een bepaalde locatie schadelijk kan zijn voor de gezondheid. In Stap 1 worden vervolgens de bodemgehalten van schadelijke stoffen gemeten en vergeleken met zogeheten Kritische bodemgehalten (de waarden waarbinnen groenten telen veilig is). Stap 2 omvat een gedetailleerde bepaling van het locatie-specifieke gezondheidsrisico, op basis van berekening. Ten slotte is in Stap 3 een gestandaardiseerd meetprotocol beschreven. Dat is een richtlijn om op een locatie te bepalen welk typen groenten, en de hoeveelheid daarvan, het beste kunnen worden bemonsterd als indicatie voor de gezondheidsrisico's.
Affiliation:
LER
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
16-Aug-2007 ; 16-Aug-2007
URI:
http://hdl.handle.net/10029/16413
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701040.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM rapport 711701040; RIVM rapport 711701040
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSwartjes FAen_GB
dc.contributor.authorDirven-van Breemen EMen_GB
dc.contributor.authorOtte PFen_GB
dc.contributor.authorBeelen P vanen_GB
dc.contributor.authorRikken MGJen_GB
dc.contributor.authorTuinstra Jen_GB
dc.contributor.authorSpijker Jen_GB
dc.contributor.authorLijzen JPAen_GB
dc.date.accessioned2008-01-18T16:18:36Z-
dc.date.available2008-01-18T16:18:36Z-
dc.date.issued2007-08-16en_GB
dc.date.issued2007-08-16-
dc.identifier711701040en_GB
dc.identifier711701040-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/16413-
dc.description.abstractRIVM has developed an approach which allows human health risks of vegetable consumption from contaminated sites to be assessed. A tiered approach was used to guarantee the scientific basis and efficient use in practice. The underlying principle is: simple when possible and complex when necessary. If the risk can be eliminated in an early step, the assessment can be stopped. If not, assessment continues in the next tier, becoming more site-specific with each tier. This results in a more realistic, but also more time-consuming, assessment. The approach consists of four tiers that are laid out as follows. Tier 0, which precedes the calculation and measurement tiers, investigates the possibilities for experiencing adverse human health effects due to vegetable consumption. Subsequently, the soil concentrations of pollutants are measured in Tier 1 and compared with so-called Critical soil concentrations (for which vegetable consumption from contaminated sites is safe). Tier 2 offers the possibility for a detailed assessment of the site-specific risks for human health on the basis of calculation. Finally, Tier 3 shows a standardized measurement protocol. This protocol offers guidance and advice on the type and amount of crops that can be sampled in the field, thereby providing an indication for human health risks.en
dc.description.abstractOm te kunnen bepalen of de consumptie van groenten die zijn gekweekt op verontreinigde bodems gezondheidsrisico's met zich meebrengt, heeft het RIVM een procedure ontwikkeld. De procedure is stapsgewijze opgezet om een degelijke onderbouwing van de gegevens en een efficiente werkwijze te waarborgen. Het principe is: simpel indien mogelijk, complex indien noodzakelijk. Als in een eerdere stap een risico kan worden uitgesloten, kan de procedure worden gestaakt. Zo niet, dan is een vervolgstap nodig. Daarin wordt de beoordeling steeds specifieker op de omstandigheden van de locatie gericht. Op die manier leidt de procedure tot een realistischere uitkomst, maar hij wordt ook tijdrovender. De procedure, die uit vier stappen bestaat, is als volgt. In stap 0, die voorafgaat aan de reken- en meetstappen, wordt de mogelijkheid ingeschat of de consumptie van groenten op een bepaalde locatie schadelijk kan zijn voor de gezondheid. In Stap 1 worden vervolgens de bodemgehalten van schadelijke stoffen gemeten en vergeleken met zogeheten Kritische bodemgehalten (de waarden waarbinnen groenten telen veilig is). Stap 2 omvat een gedetailleerde bepaling van het locatie-specifieke gezondheidsrisico, op basis van berekening. Ten slotte is in Stap 3 een gestandaardiseerd meetprotocol beschreven. Dat is een richtlijn om op een locatie te bepalen welk typen groenten, en de hoeveelheid daarvan, het beste kunnen worden bemonsterd als indicatie voor de gezondheidsrisico's.nl
dc.format.extent868000 bytesen_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_GB
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 711701040en_GB
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 711701040-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701040.htmlen_GB
dc.subject.othersoil pollutionen
dc.subject.othervegetablesen
dc.subject.otherconsumptionen
dc.subject.otherrisksen
dc.subject.otheranalysisen
dc.subject.otherguidelinesen
dc.subject.otherassessmenten
dc.subject.otherplant uptakeen
dc.subject.othercsoilen
dc.subject.othercadmiumen
dc.subject.otherhuman health risksen
dc.subject.othersoil contaminationen
dc.subject.otherbodemverontreinigingnl
dc.subject.othergroentennl
dc.subject.otherconsumptienl
dc.subject.otherrisico'snl
dc.subject.otheranalysenl
dc.subject.otherrichtlijnennl
dc.subject.othertoetsingnl
dc.subject.otherplantopnamenl
dc.subject.othercsoilnl
dc.subject.othercadmiumnl
dc.subject.othergezondheidsrisico'snl
dc.titleTowards a protocol for the assessment of site-specific human health risks for consumption of vegetables from contaminated sitesen_GB
dc.title.alternativeNaar een protocol om gezondheidsrisico's te beoordelen bij de consumptie van groenten gekweekt op verontreinigde bodemsen_GB
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLERen_GB
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.