Airborne pesticide concentrations near greenhouses [acute exposure and potential effects to humans]

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255442
Title:
Airborne pesticide concentrations near greenhouses [acute exposure and potential effects to humans]
Authors:
Mensink BJWG; Linders JBHJ
Other Titles:
Pesticidenconcentraties in de lucht nabij kassen [acute blootstelling en mogelijke effecten voor de mens]
Abstract:
Experimentele gegevens met betrekking tot emissies van landbouwbestrijdingsmiddelen uit kassen zijn over het algemeen schaars vanwege het bewerkelijke, complexe en kostbare karakter van het vaststellen ervan. Het modelleren kan daarom van nut zijn. USES 2.0 - een beslissingsondersteunend systeem voor overheidsinstellingen - bevat o.a. een module om bestrijdingsmiddelenconcentraties in de lucht te schatten in de lijwervel tot op 25 meter van een kas. In een studie uit 1998 wordt deze module gebruikt om de concentraties te schatten van zeven organofaat bestrijdingsmiddelen dichtbij kassen. De humaan-toxicologische grenswaarden, die voor deze bestrijdingsmiddelen beschikbaar zijn, maken het mogelijk een initiele risicobeoordeling uit te voeren voor mensen die wonen in de nabijheid van kassen. Dit gebeurt door deze grenswaarden te vergelijken met de geschatte concentraties. Gezien het tentatieve karakter van zowel de grenswaarden als de geschatte concentraties in de lucht, moeten de uitkomsten van deze risicobeoordeling worden beschouwd als indicatief. Zo kan het optreden van acute effecten voor omwonenden van een kas niet geheel worden uitgesloten gedurende de eerste uren na toediening in een kas, als gevolg van blootstelling aan dichloorvos, chloorfenvinfos , mevinfos, parathion of methylparathion. Acute effecten als gevolg van blootstelling aan azinfos-methyl of diazinon kunnen waarschijnlijk wel worden uitgesloten. Omdat de onzekerheidsmarges voor zowel de effectbeoordeling als de blootstellingsschatting groot moeten worden verondersteld, pleiten de uitkomsten van deze studie voor een meer verfijnde risicobeoordeling.

Experimental data on airborne pesticide emissions from greenhouses are scarce due to their generally laborious, complex and costly determination. Therefore modelling may be helpful. USES 2.0 - a decision-support system for governmental institutions - includes a module to estimate airborne concentrations in the lee eddy within 25 meters of a greenhouse. In a 1998 study this module was used to estimate the concentrations of seven organophosphorous pesticides near greenhouses. The health-based limit values available for these pesticides allowed a preliminary risk assessment to be performed for inhabitants near greenhouses by comparing the estimated concentrations with these limit values. As both limit values and estimated air concentrations should be considered as being tentative, the outcomes of this risk assessment are indicative. For example, acute effects to inhabitants near a greenhouse due to the exposure to dichlorvos, chlorfenvinphos, mevinphos, parathion, or parathion-methyl cannot be completely excluded during the first hours after application in the greenhouse. Acute effects due to the exposure to azinphos-methyl or diazinon can probably be excluded. As the uncertainty margins for both the exposure and the effect assessment could be considered high, the outcomes of the present study plea for a more refined risk assessment.
Affiliation:
CSR
Issue Date:
31-Mar-1998
URI:
http://hdl.handle.net/10029/255442
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/679102040.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/679102040.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
DGM/SVS DGM/DWL
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorMensink BJWG-
dc.contributor.authorLinders JBHJ-
dc.date.accessioned2012-12-12T11:59:04Z-
dc.date.available2012-12-12T11:59:04Z-
dc.date.issued1998-03-31-
dc.identifier679102040-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255442-
dc.description.abstractExperimentele gegevens met betrekking tot emissies van landbouwbestrijdingsmiddelen uit kassen zijn over het algemeen schaars vanwege het bewerkelijke, complexe en kostbare karakter van het vaststellen ervan. Het modelleren kan daarom van nut zijn. USES 2.0 - een beslissingsondersteunend systeem voor overheidsinstellingen - bevat o.a. een module om bestrijdingsmiddelenconcentraties in de lucht te schatten in de lijwervel tot op 25 meter van een kas. In een studie uit 1998 wordt deze module gebruikt om de concentraties te schatten van zeven organofaat bestrijdingsmiddelen dichtbij kassen. De humaan-toxicologische grenswaarden, die voor deze bestrijdingsmiddelen beschikbaar zijn, maken het mogelijk een initiele risicobeoordeling uit te voeren voor mensen die wonen in de nabijheid van kassen. Dit gebeurt door deze grenswaarden te vergelijken met de geschatte concentraties. Gezien het tentatieve karakter van zowel de grenswaarden als de geschatte concentraties in de lucht, moeten de uitkomsten van deze risicobeoordeling worden beschouwd als indicatief. Zo kan het optreden van acute effecten voor omwonenden van een kas niet geheel worden uitgesloten gedurende de eerste uren na toediening in een kas, als gevolg van blootstelling aan dichloorvos, chloorfenvinfos , mevinfos, parathion of methylparathion. Acute effecten als gevolg van blootstelling aan azinfos-methyl of diazinon kunnen waarschijnlijk wel worden uitgesloten. Omdat de onzekerheidsmarges voor zowel de effectbeoordeling als de blootstellingsschatting groot moeten worden verondersteld, pleiten de uitkomsten van deze studie voor een meer verfijnde risicobeoordeling.nl
dc.description.abstractExperimental data on airborne pesticide emissions from greenhouses are scarce due to their generally laborious, complex and costly determination. Therefore modelling may be helpful. USES 2.0 - a decision-support system for governmental institutions - includes a module to estimate airborne concentrations in the lee eddy within 25 meters of a greenhouse. In a 1998 study this module was used to estimate the concentrations of seven organophosphorous pesticides near greenhouses. The health-based limit values available for these pesticides allowed a preliminary risk assessment to be performed for inhabitants near greenhouses by comparing the estimated concentrations with these limit values. As both limit values and estimated air concentrations should be considered as being tentative, the outcomes of this risk assessment are indicative. For example, acute effects to inhabitants near a greenhouse due to the exposure to dichlorvos, chlorfenvinphos, mevinphos, parathion, or parathion-methyl cannot be completely excluded during the first hours after application in the greenhouse. Acute effects due to the exposure to azinphos-methyl or diazinon can probably be excluded. As the uncertainty margins for both the exposure and the effect assessment could be considered high, the outcomes of the present study plea for a more refined risk assessment.en
dc.description.sponsorshipDGM/SVS DGM/DWL-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent63 p-
dc.format.extent3383 kb-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 679102040-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/679102040.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/679102040.pdf-
dc.subject03nl
dc.subjectglastuinbouwnl
dc.subjectemissienl
dc.subjectbestrijdingsmiddelnl
dc.subjectluchtnl
dc.subjecteffectennl
dc.subjectblootstellingnl
dc.subjectgezondheidnl
dc.subjectgreenhousesen
dc.subjectemissionen
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectairen
dc.subjecteffectsen
dc.subjectexposureen
dc.subjecthealthen
dc.titleAirborne pesticide concentrations near greenhouses [acute exposure and potential effects to humans]en
dc.title.alternativePesticidenconcentraties in de lucht nabij kassen [acute blootstelling en mogelijke effecten voor de mens]nl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentCSR-
dc.date.updated2012-12-12T11:59:05Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.