Agricultural practice and water quality on farms registered for derogation. Results for 2007 in the derogation monitoring network

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256714
Title:
Agricultural practice and water quality on farms registered for derogation. Results for 2007 in the derogation monitoring network
Authors:
Zwart MH; Doornewaard GJ; Boumans LJM; van Leeuwen TC; Fraters B; Reijs JW
Other Titles:
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie. Resultaten meetjaar 2007 in het derogatiemeetnet
Abstract:
Dit rapport geeft een overzicht van de bemestingspraktijk en de waterkwaliteit in 2007 op graslandbedrijven in Nederland die meer dierlijke mest mogen gebruiken dan in Europese regelgeving is aangegeven (derogatie). De gegevens uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt om de gevolgen voor de waterkwaliteit te bepalen. De waterkwaliteit gemeten in 2007 geeft de gevolgen weer van de landbouwpraktijk in 2006, het eerste jaar dat de derogatie in de praktijk werd toegepast.<br>De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten het gebruik van dierlijke mest te beperken tot een bepaald maximum. Een lidstaat kan de Europese Commissie vragen om onder voorwaarden van deze beperking af te wijken. Nederland heeft toestemming gekregen om van 2006 tot en met 2009 af te mogen wijken van de gestelde norm. Een van de voorwaarden is dat de Nederlandse overheid een monitoringnetwerk inricht en aan de Commissie jaarlijks rapporteert over de resultaten daarvan.<br>Het RIVM en het LEI hebben in 2006 Nederland een monitoringnetwerk opgezet. Dit zogenoemde derogatiemeetnet meet de gevolgen voor de landbouwpraktijk en de waterkwaliteit als landbouwbedrijven afwijken van de Europese gebruiksnorm voor dierlijke mest. Het meetnet omvat driehonderd graslandbedrijven. Het derogatiemeetnet is een onderdeel van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Van iets minder dan driehonderd bedrijven is gerapporteerd doordat sommige achteraf geen derogatie toepasten of kregen.<br>

This report provides an overview of fertilisation practices and water quality in 2007 on grassland farms that are allowed to use more livestock manure than the limit set in European legislation (derogation). Data in this report can be used to study the consequences of this derogation on the water quality. The water quality values measured in 2007 reflect agricultural practices in 2006, which was the first year in which the derogation was applied.<br>The European Nitrates Directive obliges Member States to limit the use of livestock manure to a specified maximum. A Member State may seek permission from the European Commission to deviate from this obligation under specific conditions. In December 2005, the Commission granted the Netherlands the right to derogate from the obligation from 2006 up to and including 2009. One of the underlying conditions of the derogation is that the Netherlands establishes a monitoring network and reports the results to the European Commission.<br>In 2006, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Agricultural Economics Research Institute (LEI) set up a derogation monitoring network aimed at determining the effects of allowing farmers to deviate from the European application standard for livestock manure. The monitoring network comprises 300 grassland farms and is part of the Minerals Policy Monitoring Programme. Slightly less than 300 farms in the network are reported on as ultimately some of the farms did not make use of the derogation option.<br>
Affiliation:
CMM
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; LEI
Issue Date:
28-May-2009
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680717009.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680717009.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Description:
Engelse vertaling van rapport 680717008<br>
Series/Report no.:
RIVM report 680717009
Sponsors:
VROM; LNV
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorZwart MH-
dc.contributor.authorDoornewaard GJ-
dc.contributor.authorBoumans LJM-
dc.contributor.authorvan Leeuwen TC-
dc.contributor.authorFraters B-
dc.contributor.authorReijs JW-
dc.date.accessioned2017-02-20T08:09:45-
dc.date.issued2009-05-28-
dc.identifier680717009-
dc.descriptionEngelse vertaling van rapport 680717008<br>en
dc.description.abstractDit rapport geeft een overzicht van de bemestingspraktijk en de waterkwaliteit in 2007 op graslandbedrijven in Nederland die meer dierlijke mest mogen gebruiken dan in Europese regelgeving is aangegeven (derogatie). De gegevens uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt om de gevolgen voor de waterkwaliteit te bepalen. De waterkwaliteit gemeten in 2007 geeft de gevolgen weer van de landbouwpraktijk in 2006, het eerste jaar dat de derogatie in de praktijk werd toegepast.<br>De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten het gebruik van dierlijke mest te beperken tot een bepaald maximum. Een lidstaat kan de Europese Commissie vragen om onder voorwaarden van deze beperking af te wijken. Nederland heeft toestemming gekregen om van 2006 tot en met 2009 af te mogen wijken van de gestelde norm. Een van de voorwaarden is dat de Nederlandse overheid een monitoringnetwerk inricht en aan de Commissie jaarlijks rapporteert over de resultaten daarvan.<br>Het RIVM en het LEI hebben in 2006 Nederland een monitoringnetwerk opgezet. Dit zogenoemde derogatiemeetnet meet de gevolgen voor de landbouwpraktijk en de waterkwaliteit als landbouwbedrijven afwijken van de Europese gebruiksnorm voor dierlijke mest. Het meetnet omvat driehonderd graslandbedrijven. Het derogatiemeetnet is een onderdeel van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Van iets minder dan driehonderd bedrijven is gerapporteerd doordat sommige achteraf geen derogatie toepasten of kregen.<br>nl
dc.description.abstractThis report provides an overview of fertilisation practices and water quality in 2007 on grassland farms that are allowed to use more livestock manure than the limit set in European legislation (derogation). Data in this report can be used to study the consequences of this derogation on the water quality. The water quality values measured in 2007 reflect agricultural practices in 2006, which was the first year in which the derogation was applied.<br>The European Nitrates Directive obliges Member States to limit the use of livestock manure to a specified maximum. A Member State may seek permission from the European Commission to deviate from this obligation under specific conditions. In December 2005, the Commission granted the Netherlands the right to derogate from the obligation from 2006 up to and including 2009. One of the underlying conditions of the derogation is that the Netherlands establishes a monitoring network and reports the results to the European Commission.<br>In 2006, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Agricultural Economics Research Institute (LEI) set up a derogation monitoring network aimed at determining the effects of allowing farmers to deviate from the European application standard for livestock manure. The monitoring network comprises 300 grassland farms and is part of the Minerals Policy Monitoring Programme. Slightly less than 300 farms in the network are reported on as ultimately some of the farms did not make use of the derogation option.<br>en
dc.description.sponsorshipVROM-
dc.description.sponsorshipLNV-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent85 p-
dc.format.extent1920 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.publisherLEI-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 680717009-
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 680717009-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680717009.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680717009.pdf-
dc.subjectLANDBOUWnl
dc.subjectWATERnl
dc.subjectnitraatrichtlijnnl
dc.subjectderogatiebeschikkingnl
dc.subjectlandbouwpraktijknl
dc.subjectwaterkwaliteitnl
dc.subjectmestnl
dc.subjectnitrates directiveen
dc.subjectderogation decisionen
dc.subjectagricultural practiceen
dc.subjectwater qualityen
dc.subjectmanureen
dc.titleAgricultural practice and water quality on farms registered for derogation. Results for 2007 in the derogation monitoring networken
dc.title.alternativeLandbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie. Resultaten meetjaar 2007 in het derogatiemeetnetnl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentCMM-
dc.date.updated2017-02-20T07:09:45Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.