Coal-tar pitch high temperature (CTPHT), transitional arrangements and way forward under REACH. REACH-SEA report of scoping study

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257088
Title:
Coal-tar pitch high temperature (CTPHT), transitional arrangements and way forward under REACH. REACH-SEA report of scoping study
Authors:
Beekman M; Boersma AHR; Sijm DTHM
Other Titles:
Steenkoolteerpek (CTPHT), opties voor transitiedossier en mogelijkheden binnen REACH. REACH-SEA rapport van verkenningstudie
Abstract:
Een beperking of autorisatie binnen de Europese wetgeving REACH is niet de meest geeigende manier om de risico's aan te pakken van PAK-emissies. Deze emissies, die vooral vrijkomen tijdens productie- of verbrandingsprocessen, worden namelijk niet goed ondervangen in deze wetgeving. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de mogelijkheden van REACH voor PAK-emissies die vrijkomen bij het gebruik van steenkoolteerpek (CTPHT) in onder andere de aluminiumindustrie. Volgens het RIVM kunnen deze PAK-emissies beter gereguleerd worden binnen de nationale en de Europese IPPC-wetgeving (Integrated Pollution Prevention and Control). IPPC beschrijft de best beschikbare productietechnieken, waaronder die van aluminium, om problemen met emissies zo veel mogelijk te beperken. Het doel van REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen) is mens en milieu te beschermen tegen de risico's van chemische stoffen. Steenkoolteerpek komt vrij bij de bewerking van steenkool en wordt gebruikt in onder andere de aluminiumindustrie. RIVM en TNO hebben eerder het gebruik van steenkoolteerpek geanalyseerd en vastgesteld dat de PAK-emissies een mogelijk risico vormen voor mens en milieu. PAK's zijn Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen waarvan de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Ze worden slecht afgebroken in het milieu, hopen zich op in de voedselketen en zijn kankerverwekkend. Aanleiding voor het onderzoek is de overgang van de oude wetgeving naar REACH, die in 2008 in werking is getreden. De resultaten worden gebruikt bij het zogeheten transitiedossier voor steenkoolteerpek.

A restriction or authorisation within the European legislation REACH is not the most appropriate option to reduce the risks of the emission of PAHs. This emissions, primary caused during production- and combustion processes, are not adequately controlled by this legislation. This is the result of a study by RIVM to the possibilities of REACH to the PAH-emissions caused by the use of coal-tar pitch (CTPHT) in for instance the aluminium industry. According to RIVM, emission control via national and European legislation, like Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), is the first instrument to consider. In IPPC best available techniques for many industries, including the aluminium industry, are described to reduce emissions as much as possible. The aim of REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) is to protect man and environment against the risks of chemicals. Coal-tar pitch is formed during the treatment of coal-tar and is used in for instance the aluminium industry. RIVM and TNO have been analysing the use of coal-tar pitch before and concluded that the PAH-emissions can possibly result in a risk to man and environment. PAHs are Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, the safety of the chemicals can not be guaranteed. These chemicals have a slow degradation in the environment, accumulate in the food chain and are carcinogenic. Reason for this study was the change from the old chemical legislation into REACH. In 2008 REACH got into force. The results of this study will used for the so-called transitional dossier for coal-tar pitch.
Affiliation:
SEC
Issue Date:
5-Mar-2009
URI:
http://hdl.handle.net/10029/257088
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601780001.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601780001.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM reportt 601780001
Sponsors:
VROM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBeekman M-
dc.contributor.authorBoersma AHR-
dc.contributor.authorSijm DTHM-
dc.date.accessioned2012-12-12T15:04:48Z-
dc.date.available2012-12-12T15:04:48Z-
dc.date.issued2009-03-05-
dc.identifier601780001-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257088-
dc.description.abstractEen beperking of autorisatie binnen de Europese wetgeving REACH is niet de meest geeigende manier om de risico's aan te pakken van PAK-emissies. Deze emissies, die vooral vrijkomen tijdens productie- of verbrandingsprocessen, worden namelijk niet goed ondervangen in deze wetgeving. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de mogelijkheden van REACH voor PAK-emissies die vrijkomen bij het gebruik van steenkoolteerpek (CTPHT) in onder andere de aluminiumindustrie. Volgens het RIVM kunnen deze PAK-emissies beter gereguleerd worden binnen de nationale en de Europese IPPC-wetgeving (Integrated Pollution Prevention and Control). IPPC beschrijft de best beschikbare productietechnieken, waaronder die van aluminium, om problemen met emissies zo veel mogelijk te beperken. Het doel van REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen) is mens en milieu te beschermen tegen de risico's van chemische stoffen. Steenkoolteerpek komt vrij bij de bewerking van steenkool en wordt gebruikt in onder andere de aluminiumindustrie. RIVM en TNO hebben eerder het gebruik van steenkoolteerpek geanalyseerd en vastgesteld dat de PAK-emissies een mogelijk risico vormen voor mens en milieu. PAK's zijn Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen waarvan de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Ze worden slecht afgebroken in het milieu, hopen zich op in de voedselketen en zijn kankerverwekkend. Aanleiding voor het onderzoek is de overgang van de oude wetgeving naar REACH, die in 2008 in werking is getreden. De resultaten worden gebruikt bij het zogeheten transitiedossier voor steenkoolteerpek.nl
dc.description.abstractA restriction or authorisation within the European legislation REACH is not the most appropriate option to reduce the risks of the emission of PAHs. This emissions, primary caused during production- and combustion processes, are not adequately controlled by this legislation. This is the result of a study by RIVM to the possibilities of REACH to the PAH-emissions caused by the use of coal-tar pitch (CTPHT) in for instance the aluminium industry. According to RIVM, emission control via national and European legislation, like Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), is the first instrument to consider. In IPPC best available techniques for many industries, including the aluminium industry, are described to reduce emissions as much as possible. The aim of REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) is to protect man and environment against the risks of chemicals. Coal-tar pitch is formed during the treatment of coal-tar and is used in for instance the aluminium industry. RIVM and TNO have been analysing the use of coal-tar pitch before and concluded that the PAH-emissions can possibly result in a risk to man and environment. PAHs are Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, the safety of the chemicals can not be guaranteed. These chemicals have a slow degradation in the environment, accumulate in the food chain and are carcinogenic. Reason for this study was the change from the old chemical legislation into REACH. In 2008 REACH got into force. The results of this study will used for the so-called transitional dossier for coal-tar pitch.en
dc.description.sponsorshipVROM-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent39 p-
dc.format.extent236 kb-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 601780001-
dc.relation.ispartofseriesRIVM reportt 601780001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601780001.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601780001.pdf-
dc.subjectLUCHTnl
dc.subjectreachnl
dc.subjectctphtnl
dc.subjectsociaal-economische analysenl
dc.subjectrestrictienl
dc.subjectpaknl
dc.subjectreachen
dc.subjectctphten
dc.subjectsocio-economic analysisen
dc.subjectrestrictionen
dc.subjectpahen
dc.titleCoal-tar pitch high temperature (CTPHT), transitional arrangements and way forward under REACH. REACH-SEA report of scoping studyen
dc.title.alternativeSteenkoolteerpek (CTPHT), opties voor transitiedossier en mogelijkheden binnen REACH. REACH-SEA rapport van verkenningstudienl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentSEC-
dc.date.updated2012-12-12T15:04:49Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.