Effect filtratiesnelheid, temperatuur en korrelgrootte op de verwijdering van micro-organismen door langzame zandfiltratie

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/259792
Title:
Effect filtratiesnelheid, temperatuur en korrelgrootte op de verwijdering van micro-organismen door langzame zandfiltratie
Authors:
Schijven JF; Colin M; Dullemont Y; Hijnen WAM; Magic-Knezev A; Oorthuizen W; Wubbels G; Bruins J; Rutjes SA; de Roda Husman AM
Other Titles:
Effect of filtration rate, temperature and grain size on the removal of micro-organisms by slow sand filtration
Abstract:
Een rekenmodel werd ontwikkeld om de verwijdering van micro-organismen door langzame zandfiltratie, een belangrijke zuiveringstap in de drinkwaterbereiding, te voorspellen onder verschillende bedrijfscondities. Deze bedrijfscondities zijn filtratiesnelheid, temperatuur, korrelgrootte en de Schmutzdecke, een slijmlaag op de zandfilters. De condities kunnen varieren afhankelijk van benodigde productiecapaciteit, weersomstandigheden en het drinkwaterbedrijf. Inzicht in de effecten van deze bedrijfscondities is van belang bij de vertaling tussen bedrijven of van literatuurgegevens naar bedrijf en daardoor ook van belang voor de wettelijk verplichte kwantitatieve microbiologische risicoschattingen.<br>Het model werd ontwikkeld op grond van meetgegevens van voorgaand onderzoek op proefinstallatieschaal. De processen die de verwijdering van micro-organismen door langzame zandfiltratie bepalen, zijn hechting en zeefwerking. Ook het effect van de Schmutzdecke werd geevalueerd. De mate van hechting van een micro-organisme aan het zand is locatiespecifiek. Het model werd vervolgens gebruikt om de verwijdering van bacteriofaag MS2, E. coli en Cryptosporidium bij de vier drinkwaterbedrijven voor de voor deze bedrijven relevante bedrijfscondities te voorspellen en op basis daarvan onderzoeksvoorstellen op proefinstallatieschaal te formuleren om het model te valideren.<br>

A mathematical model was developed to predict removal of microorganisms by slow sand filtration, an important treatment in the production of drinking water, under a variety of conditions. These conditions are filtration rate, temperature, grain size and the Schmutzdecke, a slime layer on top of the sand filters. These conditions may vary dependent on required production capacity, weather conditions and the drinking water utility. Insight into the effects of these conditions matter for the translation of data between drinking water utilities and of literature data to utilities and are therefore also of importance for the legally obligated quantitative microbiological risk assessments.<br>The model was developed using experimental data from previous research on pilot plant scale. The processes that determine removal of microorganisms by slow sand filtrations are attachment and straining. Also the effect of the Schmutzdecke was evaluated. The extent of attachment of microorganisms to sand appeared to be utility-specific. The model was applied to predict removal by slow sand filtration of bacteriophage MS2, E. coli and Cryptosporidium for four drinking water utilities under their relevant process conditions and to use these prediction to formulate research proposals on pilot plant scale in order to validate the model.<br>
Affiliation:
LZO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; Waternet; Kiwa Research; Het Waterlaboratorium; Duinwaterbedrijf Zuid-Holland; Waterbedrijf Groningen
Issue Date:
23-Apr-2009
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/330204002.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/330204002.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 330204002
Sponsors:
Waterleidingbedrijven
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSchijven JF-
dc.contributor.authorColin M-
dc.contributor.authorDullemont Y-
dc.contributor.authorHijnen WAM-
dc.contributor.authorMagic-Knezev A-
dc.contributor.authorOorthuizen W-
dc.contributor.authorWubbels G-
dc.contributor.authorBruins J-
dc.contributor.authorRutjes SA-
dc.contributor.authorde Roda Husman AM-
dc.date.accessioned2017-02-20T07:47:18-
dc.date.issued2009-04-23-
dc.identifier330204002-
dc.description.abstractEen rekenmodel werd ontwikkeld om de verwijdering van micro-organismen door langzame zandfiltratie, een belangrijke zuiveringstap in de drinkwaterbereiding, te voorspellen onder verschillende bedrijfscondities. Deze bedrijfscondities zijn filtratiesnelheid, temperatuur, korrelgrootte en de Schmutzdecke, een slijmlaag op de zandfilters. De condities kunnen varieren afhankelijk van benodigde productiecapaciteit, weersomstandigheden en het drinkwaterbedrijf. Inzicht in de effecten van deze bedrijfscondities is van belang bij de vertaling tussen bedrijven of van literatuurgegevens naar bedrijf en daardoor ook van belang voor de wettelijk verplichte kwantitatieve microbiologische risicoschattingen.<br>Het model werd ontwikkeld op grond van meetgegevens van voorgaand onderzoek op proefinstallatieschaal. De processen die de verwijdering van micro-organismen door langzame zandfiltratie bepalen, zijn hechting en zeefwerking. Ook het effect van de Schmutzdecke werd geevalueerd. De mate van hechting van een micro-organisme aan het zand is locatiespecifiek. Het model werd vervolgens gebruikt om de verwijdering van bacteriofaag MS2, E. coli en Cryptosporidium bij de vier drinkwaterbedrijven voor de voor deze bedrijven relevante bedrijfscondities te voorspellen en op basis daarvan onderzoeksvoorstellen op proefinstallatieschaal te formuleren om het model te valideren.<br>nl
dc.description.abstractA mathematical model was developed to predict removal of microorganisms by slow sand filtration, an important treatment in the production of drinking water, under a variety of conditions. These conditions are filtration rate, temperature, grain size and the Schmutzdecke, a slime layer on top of the sand filters. These conditions may vary dependent on required production capacity, weather conditions and the drinking water utility. Insight into the effects of these conditions matter for the translation of data between drinking water utilities and of literature data to utilities and are therefore also of importance for the legally obligated quantitative microbiological risk assessments.<br>The model was developed using experimental data from previous research on pilot plant scale. The processes that determine removal of microorganisms by slow sand filtrations are attachment and straining. Also the effect of the Schmutzdecke was evaluated. The extent of attachment of microorganisms to sand appeared to be utility-specific. The model was applied to predict removal by slow sand filtration of bacteriophage MS2, E. coli and Cryptosporidium for four drinking water utilities under their relevant process conditions and to use these prediction to formulate research proposals on pilot plant scale in order to validate the model.<br>en
dc.description.sponsorshipWaterleidingbedrijven-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent41 p-
dc.format.extent752 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.publisherWaternet-
dc.publisherKiwa Research-
dc.publisherHet Waterlaboratorium-
dc.publisherDuinwaterbedrijf Zuid-Holland-
dc.publisherWaterbedrijf Groningen-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 330204002-
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 330204002-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/330204002.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/330204002.pdf-
dc.subjectMICROBIOLOGIEnl
dc.subjectWATERnl
dc.subjectlangzame zandfiltratienl
dc.subjectfiltratiesnelheidnl
dc.subjecttemperatuurnl
dc.subjectkorrelgroottenl
dc.subjectmicro-organismennl
dc.subjectslow sand filtrationen
dc.subjectfiltration rateen
dc.subjecttemperatureen
dc.subjectgrain sizeen
dc.subjectmicroorganismsen
dc.titleEffect filtratiesnelheid, temperatuur en korrelgrootte op de verwijdering van micro-organismen door langzame zandfiltratienl
dc.title.alternativeEffect of filtration rate, temperature and grain size on the removal of micro-organisms by slow sand filtrationen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLZO-
dc.date.updated2017-02-20T06:47:19Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.