Nanotechnologie in perspectief. Risico's voor mens en milieu

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/261380
Title:
Nanotechnologie in perspectief. Risico's voor mens en milieu
Authors:
Geertsma RE; Roszek BR; Herberts CA; Brouwer N; Wijnhoven SWP; van Engelen JGM; Dekkers S; van de Meent D; Peijnenburg WJGM; Linders JBHJ; Heugens EHW; Cassee FR; de Jong WH; Roels JM; Brouwer DH; Nieboer-op de Weegh MJ; van de Sandt JJM; Kampers FWH
Other Titles:
Nanotechnology in perspective. Risks for man and the environment
Abstract:
Het Kennis- en Informatiepunt Risico's van Nanotechnologie (KIR-nano) van het RIVM heeft de potentiele risico's van blootstelling van gefabriceerde, vrije, onafbreekbare en onoplosbare nanodeeltjes in kaart gebracht. In dit rapport worden de risico's voor de mens als werknemer, patient en consument behandeld, evenals risico's voor het milieu. Drie toepassingsgebieden zijn daarbij relevant: geneesmiddelen en medische technologie, voedselproductie en consumentenproducten.<br>De huidige stand van zaken van de wetenschap laat zien dat risico's niet uit te sluiten zijn. Er ontbreekt echter nog veel kennis om de risico's even goed in te kunnen schatten als voor 'chemische stoffen niet in nanovorm'. Toch zijn er al vele honderden producten waarin nanomaterialen zijn verwerkt op de markt. Dit vereist op korte termijn veel onderzoek naar de blootstelling en toxiciteit van deze materialen. Helaas is het aantal onderzoeksvragen dusdanig groot en fundamenteel van aard dat het nog jaren zal duren voordat alle informatie is vergaard.<br>KIR-nano adviseert daarom het onderzoek vooral te richten op die vragen die cruciale informatie voor de risicobeoordeling voor mens en milieu bieden. Afhankelijk van het perspectief van werknemer, consument, patient of milieu zijn oplossingsrichtingen gedefinieerd voor het beheersen van de risico's. Informatie die in de streng gereguleerde wereld van medische toepassingen wordt gegenereerd kan met name vanuit methodologisch oogpunt zeer waardevol zijn voor andere toepassingsgebieden, waar de dossiervereisten en dus veelal ook de informatievergaring (veel) beperkter voor zijn.<br>Kernbegrippen voor de komende jaren zijn samen te vatten onder KOKOS: Kennis vergroten en uitwisselen om dubbeling van onderzoek te voorkomen, Oplossingsrichtingen en risicomanagement, Keuzes maken in bijdragen vanuit Nederland aan dit onderzoeksveld, Onderzoek & Ontwikkeling, en Samenwerking bevorderen tussen wet- en regelgevende kaders, wetenschap en bedrijfsleven.<br>

The Knowledge and Information Risks Nanotechnology (KIR nano), a Dutch national government-supported observation organization based at RIVM, has provided an overview of the potential risks to both man and the environment of exposure to nanoparticles. The focus is on free, non-degradable and insoluble nanoparticles present in medical applications, food, consumer products and the environment.<br>Scientific data compiled to date demonstrate that negative effects of exposure to nanoparticles cannot be excluded. However, much more information is required to be able to estimate the risks of nanoparticles equally well as those of other (not nano) chemicals. Nevertheless, hundreds of products containing nanomaterials are currently available commercially, a situation which clearly necessitates that the exposure and toxicity of these materials be investigated in the near future. Unfortunately, the research questions to be answered are so numerous that it will take years to compile the relevant data.<br>The advice of the KIR nano is to focus research primarily on those questions that provide information critical to the assessment of risks to man and the environment. Dependent on the perspective - worker, consumer, patient, or the environment - the points of departure can then be defined for controlling (or limiting) the risks. Information (eg. on methodology) generated in the strongly regulated world of medical applications can be a very valuable asset in other (research) areas of application, where the requirements for dossiers and compiling of pertinent data are not as exacting.<br>Core concepts for the upcoming years include expanding our knowledge of nanoparticles and making this knowledge easily available to avoid any duplication of research, identifying and where necessary taking the appropriate risk management measures, choosing the areas of research in which the Netherlands wishes to contribute to this field, supporting Research & Development and promoting collaboration between (semi)government organs/agencies, science and industry.<br>
Affiliation:
SEC; SIR; BMT; GBO; MGO; LER
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; TNO Kwaliteit van Leven; WU Agrotechnologie en Voedingswetenschappen; RIKILT
Issue Date:
23-Sep-2008
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601785002.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601785002.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
VROM; VWS; SZW
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorGeertsma RE-
dc.contributor.authorRoszek BR-
dc.contributor.authorHerberts CA-
dc.contributor.authorBrouwer N-
dc.contributor.authorWijnhoven SWP-
dc.contributor.authorvan Engelen JGM-
dc.contributor.authorDekkers S-
dc.contributor.authorvan de Meent D-
dc.contributor.authorPeijnenburg WJGM-
dc.contributor.authorLinders JBHJ-
dc.contributor.authorHeugens EHW-
dc.contributor.authorCassee FR-
dc.contributor.authorde Jong WH-
dc.contributor.authorRoels JM-
dc.contributor.authorBrouwer DH-
dc.contributor.authorNieboer-op de Weegh MJ-
dc.contributor.authorvan de Sandt JJM-
dc.contributor.authorKampers FWH-
dc.date.accessioned2017-02-20T06:53:24-
dc.date.issued2008-09-23-
dc.identifier601785002-
dc.description.abstractHet Kennis- en Informatiepunt Risico's van Nanotechnologie (KIR-nano) van het RIVM heeft de potentiele risico's van blootstelling van gefabriceerde, vrije, onafbreekbare en onoplosbare nanodeeltjes in kaart gebracht. In dit rapport worden de risico's voor de mens als werknemer, patient en consument behandeld, evenals risico's voor het milieu. Drie toepassingsgebieden zijn daarbij relevant: geneesmiddelen en medische technologie, voedselproductie en consumentenproducten.<br>De huidige stand van zaken van de wetenschap laat zien dat risico's niet uit te sluiten zijn. Er ontbreekt echter nog veel kennis om de risico's even goed in te kunnen schatten als voor 'chemische stoffen niet in nanovorm'. Toch zijn er al vele honderden producten waarin nanomaterialen zijn verwerkt op de markt. Dit vereist op korte termijn veel onderzoek naar de blootstelling en toxiciteit van deze materialen. Helaas is het aantal onderzoeksvragen dusdanig groot en fundamenteel van aard dat het nog jaren zal duren voordat alle informatie is vergaard.<br>KIR-nano adviseert daarom het onderzoek vooral te richten op die vragen die cruciale informatie voor de risicobeoordeling voor mens en milieu bieden. Afhankelijk van het perspectief van werknemer, consument, patient of milieu zijn oplossingsrichtingen gedefinieerd voor het beheersen van de risico's. Informatie die in de streng gereguleerde wereld van medische toepassingen wordt gegenereerd kan met name vanuit methodologisch oogpunt zeer waardevol zijn voor andere toepassingsgebieden, waar de dossiervereisten en dus veelal ook de informatievergaring (veel) beperkter voor zijn.<br>Kernbegrippen voor de komende jaren zijn samen te vatten onder KOKOS: Kennis vergroten en uitwisselen om dubbeling van onderzoek te voorkomen, Oplossingsrichtingen en risicomanagement, Keuzes maken in bijdragen vanuit Nederland aan dit onderzoeksveld, Onderzoek & Ontwikkeling, en Samenwerking bevorderen tussen wet- en regelgevende kaders, wetenschap en bedrijfsleven.<br>nl
dc.description.abstractThe Knowledge and Information Risks Nanotechnology (KIR nano), a Dutch national government-supported observation organization based at RIVM, has provided an overview of the potential risks to both man and the environment of exposure to nanoparticles. The focus is on free, non-degradable and insoluble nanoparticles present in medical applications, food, consumer products and the environment.<br>Scientific data compiled to date demonstrate that negative effects of exposure to nanoparticles cannot be excluded. However, much more information is required to be able to estimate the risks of nanoparticles equally well as those of other (not nano) chemicals. Nevertheless, hundreds of products containing nanomaterials are currently available commercially, a situation which clearly necessitates that the exposure and toxicity of these materials be investigated in the near future. Unfortunately, the research questions to be answered are so numerous that it will take years to compile the relevant data.<br>The advice of the KIR nano is to focus research primarily on those questions that provide information critical to the assessment of risks to man and the environment. Dependent on the perspective - worker, consumer, patient, or the environment - the points of departure can then be defined for controlling (or limiting) the risks. Information (eg. on methodology) generated in the strongly regulated world of medical applications can be a very valuable asset in other (research) areas of application, where the requirements for dossiers and compiling of pertinent data are not as exacting.<br>Core concepts for the upcoming years include expanding our knowledge of nanoparticles and making this knowledge easily available to avoid any duplication of research, identifying and where necessary taking the appropriate risk management measures, choosing the areas of research in which the Netherlands wishes to contribute to this field, supporting Research & Development and promoting collaboration between (semi)government organs/agencies, science and industry.<br>en
dc.description.sponsorshipVROM-
dc.description.sponsorshipVWS-
dc.description.sponsorshipSZW-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent132 p-
dc.format.extent964 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.publisherTNO Kwaliteit van Leven-
dc.publisherWU Agrotechnologie en Voedingswetenschappen-
dc.publisherRIKILT-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 601785002-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601785002.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601785002.pdf-
dc.subjectTOXICOLOGIEnl
dc.subjectCHEMIEnl
dc.subjectVEILIGHEIDnl
dc.subjectnanotechnologienl
dc.subjectrisico'snl
dc.subjectgezondheidnl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectconsumentenproductennl
dc.subjectmedische toepassingennl
dc.subjectvoedingnl
dc.subjectarbeidsveiligheidnl
dc.subjectnanotechnologyen
dc.subjectrisksen
dc.subjecthealthen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectconsumer productsen
dc.subjectmedical applicationsen
dc.subjectfooden
dc.subjectworker safetyen
dc.titleNanotechnologie in perspectief. Risico's voor mens en milieunl
dc.title.alternativeNanotechnology in perspective. Risks for man and the environmenten
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentSEC-
dc.contributor.departmentSIR-
dc.contributor.departmentBMT-
dc.contributor.departmentGBO-
dc.contributor.departmentMGO-
dc.contributor.departmentLER-
dc.date.updated2017-02-20T05:53:25Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.