De verspreiding van dioxinen uitgestoten door Aluminium Hardenberg en de daarmee samenhangende risico's voor de gezondheid

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/261678
Title:
De verspreiding van dioxinen uitgestoten door Aluminium Hardenberg en de daarmee samenhangende risico's voor de gezondheid
Authors:
Mennen MG; Fortezza F; Dusseldorp A; Hoogerbrugge R; den Boer AC; Groenemeijer GS
Other Titles:
Environmental pollution by dioxins emitted by Aluminium Hardenberg and the allied health risk
Abstract:
Het aluminium recyclebedrijf Aluminium Hardenberg stoot onder meer dioxinen uit, via een schoorsteen en via diffuse emissies van op het terrein opgeslagen filterstof uit de rookgasreiniging. De concentraties en depositie van dioxinen rondom dit bedrijf zijn berekend met behulp van emissiegegevens en een verspreidingsmodel. Ook zijn in de omgeving van het bedrijf bodem- en veegmonsters genomen en geanalyseerd op dioxinen. Met uitzondering van de locatie het dichtst bij het bedrijf (op circa 200 m) weken de gemeten gehalten in de bodem (1,6 tot 7,6 ng WHO-TEQ/kg d.s.) niet significant af van de achtergrondwaarde. De analyses van de veegmonsters wezen uit dat tot op circa 500 m een verhoogde depositie van dioxinen voorkomt, veroorzaakt door de emissies van het opgeslagen filterstof. De overeenkomst van de congenerenpatronen van het veegstof en het filterstof bevestigt dit beeld. Ook de berekende concentraties aan dioxinen in de lucht liggen tot op circa 500 m boven het achtergrondniveau in landelijk gebied. De extra dagelijkse inname als gevolg van blootstelling aan dioxinen door omwonenden via orale inname en inhalatie is geschat op maximaal circa 0,4 pg WHO-TEQ/kg lichaamsgewicht bedraagt. De totale inname (circa 1,6 pg WHO-TEQ/kg lichaamsgewicht per dag) ligt onder de Toegestane Wekelijkse Inname van 14 pg WHO-TEQ/kg lichaamsgewicht.<br>

The aluminum recycling plant Aluminium Hardenberg emits dioxins through a stack. Also, dioxin containing dust particles are emitted from filtering material removed from the flue gas, stored on the site of the plant. The concentrations and deposition of dioxins around the plant were calculated using emission data and a dispersion model. Furthermore, soil and wipe dust samples were taken in the surroundings. Except for the location nearest to the plant (at about 200 m) the measured concentrations in soil (1.6 to 7.6 ng WHO-TEQ/kg d.m.) did not significantly differ form the background value. The analyses of the wipe dust samples showed that the deposition was elevated up to 500 m in the surroundings, as a result of the emissions from the stored filtering material. The agreement between the congener patterns of the wipe dust samples and the filtering material confirms this conclusion. Also, the calculated concentrations of dioxins in air exceed the background value in rural areas, up to 500 m from the plant. The extra daily intake resulting from exposition to the emitted dioxins through oral intake and inhalation was estimated to be maximally 0,4 pg WHO-TEQ/kg body weight. The total intake (circa 1.6 pg WHO-TEQ/kg body weight per day) did not exceed the permitted weekly intake of 14 pg WHO-TEQ/kg body weight.<br>
Affiliation:
IMD; LAC
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
8-Jul-2003
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609023004.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609023004.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Description:
Rapport bevat errata d.d. 23-06-2003; zie laatste pagina<br>
Sponsors:
Provincie Overijssel
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorMennen MG-
dc.contributor.authorFortezza F-
dc.contributor.authorDusseldorp A-
dc.contributor.authorHoogerbrugge R-
dc.contributor.authorden Boer AC-
dc.contributor.authorGroenemeijer GS-
dc.date.accessioned2017-02-20T07:03:47-
dc.date.issued2003-07-08-
dc.identifier609023004-
dc.descriptionRapport bevat errata d.d. 23-06-2003; zie laatste pagina<br>nl
dc.description.abstractHet aluminium recyclebedrijf Aluminium Hardenberg stoot onder meer dioxinen uit, via een schoorsteen en via diffuse emissies van op het terrein opgeslagen filterstof uit de rookgasreiniging. De concentraties en depositie van dioxinen rondom dit bedrijf zijn berekend met behulp van emissiegegevens en een verspreidingsmodel. Ook zijn in de omgeving van het bedrijf bodem- en veegmonsters genomen en geanalyseerd op dioxinen. Met uitzondering van de locatie het dichtst bij het bedrijf (op circa 200 m) weken de gemeten gehalten in de bodem (1,6 tot 7,6 ng WHO-TEQ/kg d.s.) niet significant af van de achtergrondwaarde. De analyses van de veegmonsters wezen uit dat tot op circa 500 m een verhoogde depositie van dioxinen voorkomt, veroorzaakt door de emissies van het opgeslagen filterstof. De overeenkomst van de congenerenpatronen van het veegstof en het filterstof bevestigt dit beeld. Ook de berekende concentraties aan dioxinen in de lucht liggen tot op circa 500 m boven het achtergrondniveau in landelijk gebied. De extra dagelijkse inname als gevolg van blootstelling aan dioxinen door omwonenden via orale inname en inhalatie is geschat op maximaal circa 0,4 pg WHO-TEQ/kg lichaamsgewicht bedraagt. De totale inname (circa 1,6 pg WHO-TEQ/kg lichaamsgewicht per dag) ligt onder de Toegestane Wekelijkse Inname van 14 pg WHO-TEQ/kg lichaamsgewicht.<br>nl
dc.description.abstractThe aluminum recycling plant Aluminium Hardenberg emits dioxins through a stack. Also, dioxin containing dust particles are emitted from filtering material removed from the flue gas, stored on the site of the plant. The concentrations and deposition of dioxins around the plant were calculated using emission data and a dispersion model. Furthermore, soil and wipe dust samples were taken in the surroundings. Except for the location nearest to the plant (at about 200 m) the measured concentrations in soil (1.6 to 7.6 ng WHO-TEQ/kg d.m.) did not significantly differ form the background value. The analyses of the wipe dust samples showed that the deposition was elevated up to 500 m in the surroundings, as a result of the emissions from the stored filtering material. The agreement between the congener patterns of the wipe dust samples and the filtering material confirms this conclusion. Also, the calculated concentrations of dioxins in air exceed the background value in rural areas, up to 500 m from the plant. The extra daily intake resulting from exposition to the emitted dioxins through oral intake and inhalation was estimated to be maximally 0,4 pg WHO-TEQ/kg body weight. The total intake (circa 1.6 pg WHO-TEQ/kg body weight per day) did not exceed the permitted weekly intake of 14 pg WHO-TEQ/kg body weight.<br>en
dc.description.sponsorshipProvincie Overijssel-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent55 p-
dc.format.extent3540 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 609023004-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609023004.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609023004.pdf-
dc.subject02nl
dc.subjectdioxinennl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectverspreidingnl
dc.subjectbodemnl
dc.subjectgezondheidnl
dc.subjectrisico'snl
dc.subjectveegstofnl
dc.subjectpcdden
dc.subjectemissionen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectdispersionen
dc.subjectsoilen
dc.subjectdepositionen
dc.subjecthealthen
dc.subjectrisksen
dc.subjectdioxinsen
dc.titleDe verspreiding van dioxinen uitgestoten door Aluminium Hardenberg en de daarmee samenhangende risico's voor de gezondheidnl
dc.title.alternativeEnvironmental pollution by dioxins emitted by Aluminium Hardenberg and the allied health risken
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentIMD-
dc.contributor.departmentLAC-
dc.date.updated2017-02-20T06:03:47Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.