Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/261807
Title:
Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur
Authors:
Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW
Other Titles:
Assay of some neurotransmitters, monoamines, and metabolites using a continuous Flowmethod
Abstract:
Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van belang. In dit rapport worden enkele methoden beschreven voor de analyse van de monoaminen in hersenweefsel van de rat. De bepalingen van noradrenaline, dopamine en de metaboliet hiervan, DOPAC zijn vernieuwde methoden terwijl voor serotonine en de metaboliet hiervan 5-HIAA, geheel nieuwe methoden binnen de afdeling opgezet zijn. HVA (homovanilline zuur), een andere metaboliet van dopamine bleek niet voldoende nauwkeurig bepaald te kunnen worden. De overige methoden zijn geschikt om voor het lopend onderzoek op de afdeling ingezet te kunnen worden.<br>
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Sep-1986
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/318508002.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
RIVM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorEigeman L-
dc.contributor.authorSchonewille F-
dc.contributor.authorBorst M-
dc.contributor.authorvan der Laan JW-
dc.date.accessioned2017-02-20T06:37:31-
dc.date.issued1986-09-30-
dc.identifier318508002-
dc.description.abstractBij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van belang. In dit rapport worden enkele methoden beschreven voor de analyse van de monoaminen in hersenweefsel van de rat. De bepalingen van noradrenaline, dopamine en de metaboliet hiervan, DOPAC zijn vernieuwde methoden terwijl voor serotonine en de metaboliet hiervan 5-HIAA, geheel nieuwe methoden binnen de afdeling opgezet zijn. HVA (homovanilline zuur), een andere metaboliet van dopamine bleek niet voldoende nauwkeurig bepaald te kunnen worden. De overige methoden zijn geschikt om voor het lopend onderzoek op de afdeling ingezet te kunnen worden.<br>nl
dc.description.sponsorshipRIVM-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 318508002-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/318508002.html-
dc.subjectnoradrenalinenl
dc.subjectdopaminenl
dc.subjectdopacnl
dc.subjectserotoninenl
dc.subject5-hydroxyindolazijnzuur; vgz;nl
dc.titleBepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuurnl
dc.title.alternativeAssay of some neurotransmitters, monoamines, and metabolites using a continuous Flowmethoden
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.date.updated2017-02-20T05:37:31Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.