The national immunisation programme in the Netherlands: current status and potential future developments

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/7230
Title:
The national immunisation programme in the Netherlands: current status and potential future developments
Authors:
Abbink F; Al MJ; Berbers GAM; Binnendijk RS van; Boot HJ; Duynhoven YTHP van; Gageldonk-Lafeber AB van; Greeff SC de; Kimman TG; Meijer LA; Mooi FR; Oosten M van; Plas SM van der; Schouls LM; Soolingen D van; Vermeer-de Bondt PE; Vliet JA van
Other Titles:
Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland: huidige situatie en ontwikkelingen
Abstract:
The national immunisation programme in the Netherlands is very effective and safe. To improve the success and effectiveness of the immunisation programme, vaccination of other (age)groups is indicated. Extension of the programme with new target diseases can result in considerable health gain for some diseases. The target diseases are largely under control. However, monitoring the effectiveness of the programme is important. Maintaining high vaccin uptake is vital to prevent (re)emergence of disease. Vaccination of (young) adults now (pertussis) and in the future (mumps, measles, rubella, hepatitis B) could give further improvement. Also other vaccination strategies need attention such as maternal or newborn vaccination for pertussis. The switch to a DTPa-IPV/Hib combination vaccine in 2005 should be monitored carefully both for pertussis and other components. The national immunisation programme could be extended with new target diseases. Pneumococcal vaccination for children is expected to give important health gain. The desirability to introduce varicella vaccination - possibly in combination with mumps, measles and rubella - needs further study. When effective and safe vaccines become available for meningococcal serogroup B, respiratory syncytial virus and human papillomavirus, extension of the immunisation programme might be advisable. Extension of the programme with available vaccines for influenza, hepatitis A or tuberculosis is not (yet) recommended. For these diseases the current policy needs to be continued, possibly with lowering the age of influenza vaccination from 65 years to 50 years of age. The desirability to vaccinate children against influenza needs additional investigation, like pneumococcal vaccination for elderly. Vaccination against HSV-2 or rotavirus is not possible yet. The health gain is expected to be limited for HSV-2. When a vaccine for rotavirus comes available a cost-effectiveness analysis is needed.

Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland is zeer effectief en veilig. Om het succes en de effectiviteit van het vaccinatieprogramma te vergroten, is vaccinatie van andere (leeftijds)groepen aan te bevelen. Uitbreiding van het programma met nieuwe doelziekten kan voor een aantal ziekten aanzienlijke gezondheidswinst opleveren. De ziekten waartegen wordt gevaccineerd zijn grotendeels onder controle, maar bewaking van de effectiviteit van het programma is van groot belang. Handhaven van de hoge vaccinatiegraad is essentieel om terugkeer van de ziekten te voorkomen. Vaccinatie van (jong) volwassenen nu (kinkhoest) of in de toekomst (bof, mazelen, rodehond, hepatitis B) zal verder verbetering kunnen geven. Ook andere vaccinatiestrategieen verdienen aandacht, zoals vaccinatie van pasgeborenen of aanstaande ouders. De vervanging van het huidige difterie, tetanus, poliomyelitis, hele-cel kinkhoest en Haemophilus influenzae vaccin (DKTP/Hib) door een combinatievaccin met een a-cellulaire kinkhoestcomponent (DKATP/Hib) ingevoerd begin 2005 moet nauwkeurig worden gemonitored, zowel voor kinkhoest als de overige vaccincomponenten. Het Rijksvaccinatieprogramma kan met vaccins tegen andere ziekten uitgebreid worden. Pneumokokken-vaccinatie van kinderen levert belangrijke gezondheidswinst op. De wenselijkheid om waterpokken-vaccinatie te introduceren - mogelijk in een combinatievaccin met bof, mazelen en rodehond - moet bestudeerd worden. Als tegen meningokokken B, respiratoir syncytieel virus en humaan papillomavirus effectieve en veilige vaccins op de markt komen, is uitbreiding van het vaccinatieprogramma naar verwachting raadzaam. Dit geldt (nog) niet (of in mindere mate) voor de al beschikbare vaccins tegen influenza, hepatitis A en tuberculose. Voor deze ziekten is continuering van het huidige beleid nodig met mogelijke verlaging van de leeftijd voor influenzavaccinatie van 65 jaar naar 50 jaar. De wenselijkheid van vaccinatie van kinderen tegen influenza is een punt voor nader onderzoek, evenals pneumokokken-vaccinatie van ouderen. Vaccinatie tegen herpes simplex virus-2 en rotavirus is nog niet mogelijk. Vaccinatie levert naar verwachting relatief beperkte gezondheidswinst op voor herpes simplex virus-2. Als een rotavirus vaccin beschikbaar komt is een kosten-effectiviteitsanalyse aangewezen.
Editors:
Melker HE de; Hahne SJM; Boer IM de
Affiliation:
CIE
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
5-Jul-2005
URI:
http://hdl.handle.net/10029/7230
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/210021002.html
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM Rapport 210021002
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorAbbink Fen_US
dc.contributor.authorAl MJen_US
dc.contributor.authorBerbers GAMen_US
dc.contributor.authorBinnendijk RS vanen_US
dc.contributor.authorBoot HJen_US
dc.contributor.authorDuynhoven YTHP vanen_US
dc.contributor.authorGageldonk-Lafeber AB vanen_US
dc.contributor.authorGreeff SC deen_US
dc.contributor.authorKimman TGen_US
dc.contributor.authorMeijer LAen_US
dc.contributor.authorMooi FRen_US
dc.contributor.authorOosten M vanen_US
dc.contributor.authorPlas SM van deren_US
dc.contributor.authorSchouls LMen_US
dc.contributor.authorSoolingen D vanen_US
dc.contributor.authorVermeer-de Bondt PEen_US
dc.contributor.authorVliet JA vanen_US
dc.contributor.editorMelker HE deen_US
dc.contributor.editorHahne SJMen_US
dc.contributor.editorBoer IM deen_US
dc.date.accessioned2007-01-11T13:17:28Z-
dc.date.available2007-01-11T13:17:28Z-
dc.date.issued2005-07-05en_US
dc.identifier210021002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/7230-
dc.description.abstractThe national immunisation programme in the Netherlands is very effective and safe. To improve the success and effectiveness of the immunisation programme, vaccination of other (age)groups is indicated. Extension of the programme with new target diseases can result in considerable health gain for some diseases. The target diseases are largely under control. However, monitoring the effectiveness of the programme is important. Maintaining high vaccin uptake is vital to prevent (re)emergence of disease. Vaccination of (young) adults now (pertussis) and in the future (mumps, measles, rubella, hepatitis B) could give further improvement. Also other vaccination strategies need attention such as maternal or newborn vaccination for pertussis. The switch to a DTPa-IPV/Hib combination vaccine in 2005 should be monitored carefully both for pertussis and other components. The national immunisation programme could be extended with new target diseases. Pneumococcal vaccination for children is expected to give important health gain. The desirability to introduce varicella vaccination - possibly in combination with mumps, measles and rubella - needs further study. When effective and safe vaccines become available for meningococcal serogroup B, respiratory syncytial virus and human papillomavirus, extension of the immunisation programme might be advisable. Extension of the programme with available vaccines for influenza, hepatitis A or tuberculosis is not (yet) recommended. For these diseases the current policy needs to be continued, possibly with lowering the age of influenza vaccination from 65 years to 50 years of age. The desirability to vaccinate children against influenza needs additional investigation, like pneumococcal vaccination for elderly. Vaccination against HSV-2 or rotavirus is not possible yet. The health gain is expected to be limited for HSV-2. When a vaccine for rotavirus comes available a cost-effectiveness analysis is needed.en
dc.description.abstractHet Rijksvaccinatieprogramma in Nederland is zeer effectief en veilig. Om het succes en de effectiviteit van het vaccinatieprogramma te vergroten, is vaccinatie van andere (leeftijds)groepen aan te bevelen. Uitbreiding van het programma met nieuwe doelziekten kan voor een aantal ziekten aanzienlijke gezondheidswinst opleveren. De ziekten waartegen wordt gevaccineerd zijn grotendeels onder controle, maar bewaking van de effectiviteit van het programma is van groot belang. Handhaven van de hoge vaccinatiegraad is essentieel om terugkeer van de ziekten te voorkomen. Vaccinatie van (jong) volwassenen nu (kinkhoest) of in de toekomst (bof, mazelen, rodehond, hepatitis B) zal verder verbetering kunnen geven. Ook andere vaccinatiestrategieen verdienen aandacht, zoals vaccinatie van pasgeborenen of aanstaande ouders. De vervanging van het huidige difterie, tetanus, poliomyelitis, hele-cel kinkhoest en Haemophilus influenzae vaccin (DKTP/Hib) door een combinatievaccin met een a-cellulaire kinkhoestcomponent (DKATP/Hib) ingevoerd begin 2005 moet nauwkeurig worden gemonitored, zowel voor kinkhoest als de overige vaccincomponenten. Het Rijksvaccinatieprogramma kan met vaccins tegen andere ziekten uitgebreid worden. Pneumokokken-vaccinatie van kinderen levert belangrijke gezondheidswinst op. De wenselijkheid om waterpokken-vaccinatie te introduceren - mogelijk in een combinatievaccin met bof, mazelen en rodehond - moet bestudeerd worden. Als tegen meningokokken B, respiratoir syncytieel virus en humaan papillomavirus effectieve en veilige vaccins op de markt komen, is uitbreiding van het vaccinatieprogramma naar verwachting raadzaam. Dit geldt (nog) niet (of in mindere mate) voor de al beschikbare vaccins tegen influenza, hepatitis A en tuberculose. Voor deze ziekten is continuering van het huidige beleid nodig met mogelijke verlaging van de leeftijd voor influenzavaccinatie van 65 jaar naar 50 jaar. De wenselijkheid van vaccinatie van kinderen tegen influenza is een punt voor nader onderzoek, evenals pneumokokken-vaccinatie van ouderen. Vaccinatie tegen herpes simplex virus-2 en rotavirus is nog niet mogelijk. Vaccinatie levert naar verwachting relatief beperkte gezondheidswinst op voor herpes simplex virus-2. Als een rotavirus vaccin beschikbaar komt is een kosten-effectiviteitsanalyse aangewezen.nl
dc.format.extent1000000 bytesen_US
dc.format.extent1049555 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoenen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 210021002en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/210021002.htmlen_US
dc.subject.othernational immunisation programmeen
dc.subject.otherdiphtheriaen
dc.subject.othertetanusen
dc.subject.otherpertussisen
dc.subject.otherpoliomyelitisen
dc.subject.otherhaemophilus influenzaeen
dc.subject.othermeaslesen
dc.subject.othermumpsen
dc.subject.otherrubellaen
dc.subject.othermeningococcal diseaseen
dc.subject.otherhepatitis ben
dc.subject.otherpneumococcal diseaseen
dc.subject.otherinfluenza hepatitis aen
dc.subject.otherrotavirusen
dc.subject.othervaricella zoster virusen
dc.subject.otherrespiratory syncytial virusen
dc.subject.otherhuman papilloma virusen
dc.subject.otherherpes simplex virusen
dc.subject.othertuberculosisen
dc.subject.otherrijksvaccinatieprogrammanl
dc.subject.othervaccinatienl
dc.subject.otherdifterienl
dc.subject.otherkinkhoestnl
dc.subject.othertetanusnl
dc.subject.otherpoliomyelitisnl
dc.subject.otherhaemophilus influenzaenl
dc.subject.othermeningococcen ziektenl
dc.subject.otherbofnl
dc.subject.othermazelennl
dc.subject.otherrodehondnl
dc.subject.otherhuman papillomavirusnl
dc.subject.otherrotavirusnl
dc.subject.otherpneumococcen ziektenl
dc.subject.otherinfluenzanl
dc.subject.otherhepatitis anl
dc.subject.otherhepatitis bnl
dc.subject.othervaricella zoster virusnl
dc.subject.otherrespiratoir syncytieel virusnl
dc.subject.otherherpes simplex virusnl
dc.subject.othertuberculosenl
dc.titleThe national immunisation programme in the Netherlands: current status and potential future developmentsen_US
dc.title.alternativeHet Rijksvaccinatieprogramma in Nederland: huidige situatie en ontwikkelingenen_US
dc.contributor.departmentCIEen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.