Costs and benefits of controlling Campylobacter in the Netherlands - integrating risk analysis, epidemiology and economics.

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/7251
Title:
Costs and benefits of controlling Campylobacter in the Netherlands - integrating risk analysis, epidemiology and economics.
Authors:
Havelaar AH; Nauta MJ; Mangen MJJ; Koeijer AG de; Bogaardt M-J; Evers EG; Jacobs-Reitsma WF; Pelt W van; Wagenaar JA; Wit GA de; Zee H van der
Other Titles:
Kosten en baten van Campylobacterbestrijding in Nederland - integratie van risicoanalyse, epidemiologie en economie
Abstract:
A combination of decontamination with a chemical such as lactic acid and technical measures to reduce leakage of feces during slaughtering have been shown by model calculations in a Netherlands study to be the most economic method to improve the safety of broiler meat. Campylobacter bacteria form the most common bacterial cause of foodborne infections in the Netherlands, with approximately 80,000 cases of gastroenteritis per year. Of the many different routes by which humans can be exposed to Campylobacter, the most important are the consumption of broiler meat and other raw food products, and direct contact with animals. Results above are derived from a multidisciplinary study on the costs and benefits of measures to reduce the contamination of broiler meat. Model calculations also showed additional hygienic measures to theoretically reduce the contamination on broiler farms, but it is not yet clear what exact measures should be taken. In the short term, more effect can be expected from additional measures in the processing plant to reduce the level of contamination of meat. Model calculations indicate that in the Netherlands alone, this would result in the prevention of 12,000 cases of gastrointestinal illness per year. Successful implementation of these measures will require additional studies on a practical scale. Because of unfamiliarity and additional costs, there is little support for measures among consumers and industry. Therefore active communication will be paramount.

Een combinatie van decontaminatie met een middel als melkzuur en technische maatregelen om de verspreiding van mest tijdens het slachten tegen te gaan, lijkt volgens modelberekeningen de meest economische methode om de microbiologische veiligheid van kippenvlees te verbeteren. Campylobacter-bacterien zijn de belangrijkste bacteriele veroorzakers van voedselinfecties in Nederland, met ongeveer 80.000 gevallen van gastro-enteritis per jaar. Onder de vele verschillende routes waarlangs de mens aan Campylobacter kan worden blootgesteld nemen consumptie van kippenvlees, direct contact met dieren en rauw geconsumeerde producten een belangrijke plaats in. Genoemde resultaten zijn verkregen in een multidisciplinair onderzoek naar de kosten en baten van maatregelen om de besmetting van kippenvlees terug te dringen. Aanvullende hygienemaatregelen op de boerderij zouden volgens modelberekeningen in theorie de besmetting bij het pluimvee sterk terug kunnen brengen, maar het is nog niet duidelijk welke maatregelen precies genomen moeten worden. Op korte termijn is meer effect te verwachten van aanvullende maatregelen op het slachthuis om de besmettingsgraad van het vlees te verminderen. Volgens modelberekeningen kunnen alleen al daardoor in Nederland ongeveer 12.000 gevallen per jaar van gastro-enteritis worden voorkomen. Om deze maatregelen succesvol te kunnen invoeren is nog wel aanvullend praktijkonderzoek nodig. Door onbekendheid met de maatregelen en de additionele kosten is het draagvlak bij de consument en ketenpartijen gering zodat actieve communicatie van groot belang is.
Affiliation:
MGB
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
29-Jul-2005
URI:
http://hdl.handle.net/10029/7251
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/250911009.html
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM rapport 250911009
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHavelaar AHen_US
dc.contributor.authorNauta MJen_US
dc.contributor.authorMangen MJJen_US
dc.contributor.authorKoeijer AG deen_US
dc.contributor.authorBogaardt M-Jen_US
dc.contributor.authorEvers EGen_US
dc.contributor.authorJacobs-Reitsma WFen_US
dc.contributor.authorPelt W vanen_US
dc.contributor.authorWagenaar JAen_US
dc.contributor.authorWit GA deen_US
dc.contributor.authorZee H van deren_US
dc.date.accessioned2007-01-12T14:48:38Z-
dc.date.available2007-01-12T14:48:38Z-
dc.date.issued2005-07-29en_US
dc.identifier250911009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/7251-
dc.description.abstractA combination of decontamination with a chemical such as lactic acid and technical measures to reduce leakage of feces during slaughtering have been shown by model calculations in a Netherlands study to be the most economic method to improve the safety of broiler meat. Campylobacter bacteria form the most common bacterial cause of foodborne infections in the Netherlands, with approximately 80,000 cases of gastroenteritis per year. Of the many different routes by which humans can be exposed to Campylobacter, the most important are the consumption of broiler meat and other raw food products, and direct contact with animals. Results above are derived from a multidisciplinary study on the costs and benefits of measures to reduce the contamination of broiler meat. Model calculations also showed additional hygienic measures to theoretically reduce the contamination on broiler farms, but it is not yet clear what exact measures should be taken. In the short term, more effect can be expected from additional measures in the processing plant to reduce the level of contamination of meat. Model calculations indicate that in the Netherlands alone, this would result in the prevention of 12,000 cases of gastrointestinal illness per year. Successful implementation of these measures will require additional studies on a practical scale. Because of unfamiliarity and additional costs, there is little support for measures among consumers and industry. Therefore active communication will be paramount.en
dc.description.abstractEen combinatie van decontaminatie met een middel als melkzuur en technische maatregelen om de verspreiding van mest tijdens het slachten tegen te gaan, lijkt volgens modelberekeningen de meest economische methode om de microbiologische veiligheid van kippenvlees te verbeteren. Campylobacter-bacterien zijn de belangrijkste bacteriele veroorzakers van voedselinfecties in Nederland, met ongeveer 80.000 gevallen van gastro-enteritis per jaar. Onder de vele verschillende routes waarlangs de mens aan Campylobacter kan worden blootgesteld nemen consumptie van kippenvlees, direct contact met dieren en rauw geconsumeerde producten een belangrijke plaats in. Genoemde resultaten zijn verkregen in een multidisciplinair onderzoek naar de kosten en baten van maatregelen om de besmetting van kippenvlees terug te dringen. Aanvullende hygienemaatregelen op de boerderij zouden volgens modelberekeningen in theorie de besmetting bij het pluimvee sterk terug kunnen brengen, maar het is nog niet duidelijk welke maatregelen precies genomen moeten worden. Op korte termijn is meer effect te verwachten van aanvullende maatregelen op het slachthuis om de besmettingsgraad van het vlees te verminderen. Volgens modelberekeningen kunnen alleen al daardoor in Nederland ongeveer 12.000 gevallen per jaar van gastro-enteritis worden voorkomen. Om deze maatregelen succesvol te kunnen invoeren is nog wel aanvullend praktijkonderzoek nodig. Door onbekendheid met de maatregelen en de additionele kosten is het draagvlak bij de consument en ketenpartijen gering zodat actieve communicatie van groot belang is.nl
dc.format.extent381000 bytesen_US
dc.format.extent390032 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoenen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 250911009en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/250911009.htmlen_US
dc.subject.othercampylobacteren
dc.subject.otherexposure routesen
dc.subject.otherpreventionen
dc.subject.otherbroiler chicken meaten
dc.subject.othercost-utility ratioen
dc.subject.othersocietal supporten
dc.subject.othercampylobacternl
dc.subject.otherblootstellingsroutesnl
dc.subject.otherpreventienl
dc.subject.otherkippenvleesnl
dc.subject.otherkosten-utiliteitnl
dc.subject.othermaatschappelijk draagvlaknl
dc.titleCosts and benefits of controlling Campylobacter in the Netherlands - integrating risk analysis, epidemiology and economics.en_US
dc.title.alternativeKosten en baten van Campylobacterbestrijding in Nederland - integratie van risicoanalyse, epidemiologie en economieen_US
dc.contributor.departmentMGBen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.