Ecotoxicological models for Dutch environmental policy - Models to be addressed in the Stimulation Program System-Oriented Ecotoxicological Research (NWO/SSEO)

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/7444
Title:
Ecotoxicological models for Dutch environmental policy - Models to be addressed in the Stimulation Program System-Oriented Ecotoxicological Research (NWO/SSEO)
Authors:
Posthuma L; Klok C; Vijver MG; Brink P van den; Ende FP van den; Traas TP; Hendriks AJ
Other Titles:
Ecotoxicologische modellen ten behoeve van het Nederlandse milieubeleid
Abstract:
Ministries have each their own models to assess risks of chemicals. This report gives an overview of models used in environmental policy to asses risks on ecosystems. Nowadays, many locations deal with contamination that exceeds the risk limits. It therefore becomes crucial for environmental policy to determine real ecological risks of diffuse and chronic stress caused by single contaminants and by mixtures thereof. Effects of diffuse, chronic stressors are difficult to identify in the field. These issues triggered the development of the Stimulation Program Systems-Oriented Ecotoxicological Research (SSEO). Within the SSEO program, data are collected from diffuse and chronic contaminated fields. These data will be used in the next research phase to validate the eco(toxico)logical models used for policy formulation. The validation of models gives insight on the fact if policy measures should be (partially) intensified or relaxed for reaching the environmental policy targets.

Elk ministerie heeft zijn eigen modellen voor inschatting van risico's van stoffen. Dit rapport bevat een selectie van modellen die gebruikt worden om risico's voor planten en dieren te schatten. De resultaten van veldmetingen worden vergeleken met normen. De laatste tijd is het aantal gevallen waarin milieunormen worden overschreden gegroeid. De volgende vragen moeten worden beantwoord: Hoe erg is normoverschrijding? Zijn de normen streng genoeg, om effecten van mengsels van stoffen te voorkomen? Het aantonen van effecten veroorzaakt door mengels van verontreinigingen is moeilijk. Daarom is een onderzoeksprogramma opgezet: "Stimulerings-programma Systeemgericht Ecotoxicologisch Onderzoek" (SSEO). In het SSEO programma zijn metingen verzameld op plaatsen met langdurige verontreinigingen met mengsels van stoffen in lage concentraties. De gemeten concentraties zullen in de volgende onderzoeksfase worden gebruikt om de toepasbaarheid van de modellen te onderzoeken. Er wordt nagegaan, of het beleid gelijk kan blijven of veranderd moet worden om de gestelde beleidsdoelstellingen kunnen halen.
Other Contributors:
Alterra; RIZA; Radbout Universiteit Nijmegen
Affiliation:
LER
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
14-Feb-2006
URI:
http://hdl.handle.net/10029/7444
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/860706001.html
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM rapport 860706001; RIVM rapport 860706001
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorPosthuma Len_US
dc.contributor.authorKlok Cen_US
dc.contributor.authorVijver MGen_US
dc.contributor.authorBrink P van denen_US
dc.contributor.authorEnde FP van denen_US
dc.contributor.authorTraas TPen_US
dc.contributor.authorHendriks AJen_US
dc.contributor.otherAlterraen_US
dc.contributor.otherRIZAen_US
dc.contributor.otherRadbout Universiteit Nijmegenen_US
dc.date.accessioned2007-01-12T14:57:22Z-
dc.date.available2007-01-12T14:57:22Z-
dc.date.issued2006-02-14en_US
dc.identifier860706001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/7444-
dc.description.abstractMinistries have each their own models to assess risks of chemicals. This report gives an overview of models used in environmental policy to asses risks on ecosystems. Nowadays, many locations deal with contamination that exceeds the risk limits. It therefore becomes crucial for environmental policy to determine real ecological risks of diffuse and chronic stress caused by single contaminants and by mixtures thereof. Effects of diffuse, chronic stressors are difficult to identify in the field. These issues triggered the development of the Stimulation Program Systems-Oriented Ecotoxicological Research (SSEO). Within the SSEO program, data are collected from diffuse and chronic contaminated fields. These data will be used in the next research phase to validate the eco(toxico)logical models used for policy formulation. The validation of models gives insight on the fact if policy measures should be (partially) intensified or relaxed for reaching the environmental policy targets.en
dc.description.abstractElk ministerie heeft zijn eigen modellen voor inschatting van risico's van stoffen. Dit rapport bevat een selectie van modellen die gebruikt worden om risico's voor planten en dieren te schatten. De resultaten van veldmetingen worden vergeleken met normen. De laatste tijd is het aantal gevallen waarin milieunormen worden overschreden gegroeid. De volgende vragen moeten worden beantwoord: Hoe erg is normoverschrijding? Zijn de normen streng genoeg, om effecten van mengsels van stoffen te voorkomen? Het aantonen van effecten veroorzaakt door mengels van verontreinigingen is moeilijk. Daarom is een onderzoeksprogramma opgezet: "Stimulerings-programma Systeemgericht Ecotoxicologisch Onderzoek" (SSEO). In het SSEO programma zijn metingen verzameld op plaatsen met langdurige verontreinigingen met mengsels van stoffen in lage concentraties. De gemeten concentraties zullen in de volgende onderzoeksfase worden gebruikt om de toepasbaarheid van de modellen te onderzoeken. Er wordt nagegaan, of het beleid gelijk kan blijven of veranderd moet worden om de gestelde beleidsdoelstellingen kunnen halen.nl
dc.format.extent1084000 bytesen_US
dc.format.extent1109069 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoenen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 860706001en_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 860706001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/860706001.htmlen_US
dc.subject.otherenvironmental policyen
dc.subject.othertoxicologyen
dc.subject.otherecosystemsen
dc.subject.othermodellingen
dc.subject.otherchronic contaminationen
dc.subject.othereco(toxico)logical risksen
dc.subject.othermodellingen
dc.subject.othersseoen
dc.subject.othermilieubeleidnl
dc.subject.othertoxicologienl
dc.subject.otherecosystemennl
dc.subject.othermodellen onderzoeknl
dc.subject.otherchronische verontreinigingnl
dc.subject.othereco(toxico)logische risico'snl
dc.subject.othersseonl
dc.titleEcotoxicological models for Dutch environmental policy - Models to be addressed in the Stimulation Program System-Oriented Ecotoxicological Research (NWO/SSEO)en_US
dc.title.alternativeEcotoxicologische modellen ten behoeve van het Nederlandse milieubeleiden_US
dc.contributor.departmentLERen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.