Evaluatie van de Verzuringsdoelstellingen: de emissievarianten

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/9692
Title:
Evaluatie van de Verzuringsdoelstellingen: de emissievarianten
Authors:
Beck JP; Bree L van; Esbroek MLP van; Freijer JI; Hinsberg A van; Marra M; Velze K van; Vissenberg HA; Pul WAJ van
Other Titles:
Evaluation of the Acidification targets: the emission alternatives
Abstract:
This report supports the evaluation of the Dutch targets for acidification which was announced in the 3th National Environmental Policy Plan (NMP3). The relation between emissions, environmental quality and health risks was studied using a number of emissions variants. The calculations show that the environmental quality in 2010 improves compared to the current situation. Despite this major bottlenecks remain. The deposition target for 2010 from the NMP3 will not be realized. During the next decade the percentage of hectares of ecosystems unprotected for deposition of potential acid and nitrogen is expected to be larger than 75%. Only realization of the NMP3 emission targets, with proportional reductions in other countries, provides achievement of the NMP3 targets for deposition. The long-term ozone target value for the protection of human health and vegetation will not be met in 2010. However, the 2010 limit values will possibly be met. The number of hospital admissions associated with ozone is expected to grow if one includes the increase of the ageing population. The policy on reduction of acidifying compounds will not sufficiently reduce the ambient concentration of particulate matter to comply with the 2010 indicative limit values for PM. Some exceedances of the NO2 annual limit value are calculated for 2010.

Dit rapport levert bouwstenen voor de 'evaluatie van de verzuringsdoelstellingen' welke in het NMP3 is aangekondigd. Er is een aantal emissievarianten doorgerekend om inzicht te krijgen in de samenhang tussen emissies, milieukwaliteit en gezondheidsrisico's. Het verschil tussen de huidige situatie en de emissievarianten in 2010 is aanzienlijk, desondanks blijven er grote knelpunten bestaan. De 2010 depositiedoelstellingen uit het NMP3 worden de komende 10 jaar niet gehaald. Het percentage hectaren ecosysteem dat onbeschermd is voor de depositie van potentieel zuur en stikstof blijft de komende 10 jaar in alle varianten boven de 75%. Pas bij uitvoering van de emissiedoelen uit het NMP3, met soortgelijke inspanningen in het buitenland, komt realisatie van de depositiedoelstellingen voor 2010 in beeld. De langetermijn luchtkwaliteitsdoelstelling voor ozon ter bescherming van de gezondheid en vegetatie wordt in geen van de varianten gehaald. Wel worden de voorgestelde tussendoelstellingen voor 2010 mogelijk gehaald. Rekening houdend met vergrijzing, zal er tussen de huidige situatie en 2010 een toename zijn van het aantal extra ziekenhuisopnamen door ozon. Het verzuringsbeleid dringt de jaargemiddelde concentratie fijn stof in 2010 niet voldoende terug om de indicatieve doelstellingen voor dat jaar te realiseren. Ook voor NO2 worden in 2010 op enkele plaatsen overschrijdingen berekend.
Affiliation:
LLO; LEO; LBG; LBM
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
7-Sep-2001
URI:
http://hdl.handle.net/10029/9692
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/725501002.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 725501002
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBeck JPen_US
dc.contributor.authorBree L vanen_US
dc.contributor.authorEsbroek MLP vanen_US
dc.contributor.authorFreijer JIen_US
dc.contributor.authorHinsberg A vanen_US
dc.contributor.authorMarra Men_US
dc.contributor.authorVelze K vanen_US
dc.contributor.authorVissenberg HAen_US
dc.contributor.authorPul WAJ vanen_US
dc.date.accessioned2007-02-27T12:59:31Z-
dc.date.available2007-02-27T12:59:31Z-
dc.date.issued2001-09-07en_US
dc.identifier725501002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/9692-
dc.description.abstractThis report supports the evaluation of the Dutch targets for acidification which was announced in the 3th National Environmental Policy Plan (NMP3). The relation between emissions, environmental quality and health risks was studied using a number of emissions variants. The calculations show that the environmental quality in 2010 improves compared to the current situation. Despite this major bottlenecks remain. The deposition target for 2010 from the NMP3 will not be realized. During the next decade the percentage of hectares of ecosystems unprotected for deposition of potential acid and nitrogen is expected to be larger than 75%. Only realization of the NMP3 emission targets, with proportional reductions in other countries, provides achievement of the NMP3 targets for deposition. The long-term ozone target value for the protection of human health and vegetation will not be met in 2010. However, the 2010 limit values will possibly be met. The number of hospital admissions associated with ozone is expected to grow if one includes the increase of the ageing population. The policy on reduction of acidifying compounds will not sufficiently reduce the ambient concentration of particulate matter to comply with the 2010 indicative limit values for PM. Some exceedances of the NO2 annual limit value are calculated for 2010.en
dc.description.abstractDit rapport levert bouwstenen voor de 'evaluatie van de verzuringsdoelstellingen' welke in het NMP3 is aangekondigd. Er is een aantal emissievarianten doorgerekend om inzicht te krijgen in de samenhang tussen emissies, milieukwaliteit en gezondheidsrisico's. Het verschil tussen de huidige situatie en de emissievarianten in 2010 is aanzienlijk, desondanks blijven er grote knelpunten bestaan. De 2010 depositiedoelstellingen uit het NMP3 worden de komende 10 jaar niet gehaald. Het percentage hectaren ecosysteem dat onbeschermd is voor de depositie van potentieel zuur en stikstof blijft de komende 10 jaar in alle varianten boven de 75%. Pas bij uitvoering van de emissiedoelen uit het NMP3, met soortgelijke inspanningen in het buitenland, komt realisatie van de depositiedoelstellingen voor 2010 in beeld. De langetermijn luchtkwaliteitsdoelstelling voor ozon ter bescherming van de gezondheid en vegetatie wordt in geen van de varianten gehaald. Wel worden de voorgestelde tussendoelstellingen voor 2010 mogelijk gehaald. Rekening houdend met vergrijzing, zal er tussen de huidige situatie en 2010 een toename zijn van het aantal extra ziekenhuisopnamen door ozon. Het verzuringsbeleid dringt de jaargemiddelde concentratie fijn stof in 2010 niet voldoende terug om de indicatieve doelstellingen voor dat jaar te realiseren. Ook voor NO2 worden in 2010 op enkele plaatsen overschrijdingen berekend.nl
dc.format.extent3304000 bytesen_US
dc.format.extent3382351 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 725501002en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/725501002.htmlen_US
dc.subject.otheracidificationen
dc.subject.otheremissionen
dc.subject.otherpolicyen
dc.subject.otherevaluationen
dc.subject.otherhealthen
dc.subject.otherecosystemsen
dc.subject.otherair qualityen
dc.subject.otherscenarioen
dc.subject.otherverzuringnl
dc.subject.otheremissienl
dc.subject.otherbeleidnl
dc.subject.otherevaluatienl
dc.subject.othergezondheidnl
dc.subject.otherecosystemennl
dc.subject.otherluchtkwaliteitnl
dc.subject.otherscenario'snl
dc.titleEvaluatie van de Verzuringsdoelstellingen: de emissievariantenen_US
dc.title.alternativeEvaluation of the Acidification targets: the emission alternativesen_US
dc.contributor.departmentLLOen_US
dc.contributor.departmentLEOen_US
dc.contributor.departmentLBGen_US
dc.contributor.departmentLBMen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.