Show simple item record

dc.contributor.authorvan Oostrum IEA
dc.contributor.authorJoore JCA
dc.contributor.authorMeulenbelt J
dc.contributor.authorSavelkoul TJF
dc.date.accessioned2012-12-12T21:14:19Z
dc.date.available2012-12-12T21:14:19Z
dc.date.issued1997-04-30
dc.identifier348804002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260777
dc.description.abstractHet rapport is een discussiestuk voor de protocollisering en operationalisering van meetstrategieen ten behoeve van de Volksgezondheid in het kader van de bestrijding van kernongevallen in Nederland. Het Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is door het Nationaal Plan Kernongevallen (NPK) aangewezen als Steunpunt Volksgezondheid. De rol van Steunpunt behelst onder meer het geven van advies aan de relevante ministeries, het beleidsteam ; de coordinatie van meetstrategieen en het adviseren omtrent behandeling en follow-up van slachtoffers. In het rapport wordt een overzicht gegeven van de beschikbare fysische, biologische en klinische dosimetrische methoden. Een keuze voor de idealiter uit te voeren meetstrategie wordt vervolgens beschreven. Twee handelingsplannen worden voorgesteld. Het eerste plan zal ten uitvoer worden gebracht voor en tijdens de bestrijdingsfase van het ongeval, de tweede serie metingen is van belang voor de afwikkelingsfase van het ongeval en evaluatie en follow-up van patienten. Naar aanleiding van de uitslagen van de metingen kunnen eventueel (aanvullende) directe of indirecte maatregelen worden overwogen. De hoogte van de interventieniveau's, zoals gedefinieerd in NPK 1991, dient als richtlijn voor het starten van opeenvolgende typen metingen. Deze metingen dienen te worden verricht door eerstelijns hulpverleners, de regionale gezondheidsdiensten en aangewezen ziekenhuizen. Verschillende (nog) in te vullen randvoorwaarden voor de meetstrategie VGZ vormen het besluit van dit rapport.<br>
dc.description.abstractThe measurement strategy applicable to Public Health in case of a Nuclear Emergency affecting the Netherlands is presented. In the framework of the Emergency Response System the National Poisons Control Centre has an advisory obligation towards the Minister of Health. This role comprises: advise to relevant ministries, coordination of the measurement strategies and advise on treatment of patients and follow-up. In the present report available dosimetric methods and measurements to be achieved in case of a large scale nuclear emergency in the Netherlands are discussed. An ideal plan of handling is presented. Intervention levels defined in the NPK 1991 law serve as guidelines for successive actions to be performed by regional health services.<br>
dc.description.sponsorshipVWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent73 p
dc.format.extent3708 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 348804002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/348804002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/348804002.pdf
dc.subject02nl
dc.subjectnuclear accidentsen
dc.subjectdisaster planningen
dc.subjectradiationen
dc.subjectdosimetryen
dc.subjectpublic healthen
dc.subjectguidelinesen
dc.subjectnetherlandsen
dc.titleMeetstrategieen voor het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding, Steunpunt NVICnl
dc.title.alternativeMeasurement strategies for the Nuclear Emergency Response System, National Poisons Control Centreen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentVIC
dc.contributor.departmentAZU
dc.date.updated2012-12-12T21:14:20Z
html.description.abstractHet rapport is een discussiestuk voor de protocollisering en operationalisering van meetstrategieen ten behoeve van de Volksgezondheid in het kader van de bestrijding van kernongevallen in Nederland. Het Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is door het Nationaal Plan Kernongevallen (NPK) aangewezen als Steunpunt Volksgezondheid. De rol van Steunpunt behelst onder meer het geven van advies aan de relevante ministeries, het beleidsteam ; de coordinatie van meetstrategieen en het adviseren omtrent behandeling en follow-up van slachtoffers. In het rapport wordt een overzicht gegeven van de beschikbare fysische, biologische en klinische dosimetrische methoden. Een keuze voor de idealiter uit te voeren meetstrategie wordt vervolgens beschreven. Twee handelingsplannen worden voorgesteld. Het eerste plan zal ten uitvoer worden gebracht voor en tijdens de bestrijdingsfase van het ongeval, de tweede serie metingen is van belang voor de afwikkelingsfase van het ongeval en evaluatie en follow-up van patienten. Naar aanleiding van de uitslagen van de metingen kunnen eventueel (aanvullende) directe of indirecte maatregelen worden overwogen. De hoogte van de interventieniveau&apos;s, zoals gedefinieerd in NPK 1991, dient als richtlijn voor het starten van opeenvolgende typen metingen. Deze metingen dienen te worden verricht door eerstelijns hulpverleners, de regionale gezondheidsdiensten en aangewezen ziekenhuizen. Verschillende (nog) in te vullen randvoorwaarden voor de meetstrategie VGZ vormen het besluit van dit rapport.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe measurement strategy applicable to Public Health in case of a Nuclear Emergency affecting the Netherlands is presented. In the framework of the Emergency Response System the National Poisons Control Centre has an advisory obligation towards the Minister of Health. This role comprises: advise to relevant ministries, coordination of the measurement strategies and advise on treatment of patients and follow-up. In the present report available dosimetric methods and measurements to be achieved in case of a large scale nuclear emergency in the Netherlands are discussed. An ideal plan of handling is presented. Intervention levels defined in the NPK 1991 law serve as guidelines for successive actions to be performed by regional health services.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record