Show simple item record

dc.contributor.authorVerweij W
dc.contributor.authorReijnders HFR
dc.contributor.authorPrins HF
dc.contributor.authorBoumans LJM
dc.contributor.authorJanssen MPM
dc.contributor.authorMoermond CTA
dc.contributor.authorde Nijs ACM
dc.contributor.authorPieters BJ
dc.contributor.authorVerbruggen EMJ
dc.contributor.authorZijp MC
dc.date.accessioned2017-02-20T07:20:01
dc.date.issued2008-08-20
dc.identifier607300005
dc.description.abstractDit rapport bevat een advies aan het ministerie van VROM over de selectie van stoffen in grondwater waarvoor drempelwaarden moeten worden afgeleid. Daarnaast bevat het adviezen over een procedure voor die afleiding en over de hoogte van drempelwaarden. Drempelwaarden zijn kwaliteitsnormen die beogen de mens en ecosystemen te beschermen. De Europese Grondwaterrichtlijn schrijft voor dat lidstaten drempelwaarden voor grondwater vaststellen, uiterlijk in december 2008. Het RIVM adviseert drempelwaarden vast te stellen voor chloride, nikkel, arseen, cadmium en lood en voor de nutriknten (voedingsstoffen) stikstof en fosfaat. Deze laatste kunnen voor overbemesting van het oppervlaktewater zorgen. Voor nutrienten hangt de hoogte van de drempelwaarde af van de normen voor ecosystemen in water en op land die mede gevoed worden door grondwater. De mate van deze afhankelijkheid is belangrijke informatie voor de procedure, maar is niet voor heel Nederland bekend. Daardoor kan de uitgedachte procedure niet volledig worden uitgevoerd en is voor een behoudende benadering gekozen. Daarnaast bevat dit rapport berekeningen van wat er doorgaans in het grondwater aanwezig is (achtergrondniveaus). Drempelwaarden zijn in de gekozen procedure nooit strenger dan achtergrondniveaus. Om de informatie zo veel mogelijk per regio te kunnen specificeren, zijn de berekeningen van achtergrondniveaus en de afleiding van drempelwaarden per stof en per grondwaterlichaam uitgevoerd.
dc.description.abstractThis report contains a recommendation for the Ministry of the Environment (VROM) about selection of substances in groundwater for which threshold values are to be derived. In addition it contains a recommendation about a procedure for that derivation and for setting the level of threshold values. Threshold values are environmental quality standards that aim to protect man and the environment. The European Groundwater Directive requires member states to establish threshold values by December 2008 at the latest. RIVM recommends to establish threshold values for chloride, nickel, arsenic, cadmium and lead as well as for the nutrients nitrogen and phosphate. The latter can cause eutrophication of surface water. For nutrients, the level of threshold values depends on the nutrient standards in groundwater dependent surface waters and terrestrial ecosystems. The degree of dependence is essential information in this procedure, but is not known for all ecosystems in the Netherlands. Therefore the procedure can not be applied as it should be and a conservative approach was used instead. In addition, this report contains calculations of background levels of the substances for which threshold values are to be derived. Threshold values can never be more stringent than background levels. Calculation of both background levels and threshold values were performed for each groundwater body.
dc.description.sponsorshipVROM-DGM-BWL
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent80 p
dc.format.extent542 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 607300005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607300005.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607300005.pdf
dc.subjectWATERnl
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjectgevaarlijke stoffennl
dc.subjectdrinkwaternl
dc.subjectconcentratienl
dc.subjectgrenswaardenl
dc.subjectkaderrichtlijn waternl
dc.subjectgrondwaterrichtlijnnl
dc.subjectachtergrondniveausnl
dc.subjectdrempelwaardennl
dc.subjectboornl
dc.subjectchloridenl
dc.subjectnikkelnl
dc.subjectarseennl
dc.subjectcadmiumnl
dc.subjectloodnl
dc.subjectstikstofnl
dc.subjectfosfaatnl
dc.subjectgroundwateren
dc.subjecthazardous substancesen
dc.subjectdrinking wateren
dc.subjectconcentrationen
dc.subjectlimitsen
dc.subjectwater framework directiveen
dc.subjectgroundwater directiveen
dc.subjectbackground levelsen
dc.subjectthreshold valuesen
dc.subjectboronen
dc.subjectchlorideen
dc.subjectnickelen
dc.subjectarsenicen
dc.subjectcadmiumen
dc.subjectleaden
dc.subjectnitrogenen
dc.subjectphosphateen
dc.titleAdvies voor drempelwaardennl
dc.title.alternativeAdvice for threshold valuesen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLER
dc.contributor.departmentLVM
dc.contributor.departmentSEC
dc.date.updated2017-02-20T06:20:02Z
refterms.dateFOA2018-12-18T13:07:57Z
html.description.abstractDit rapport bevat een advies aan het ministerie van VROM over de selectie van stoffen in grondwater waarvoor drempelwaarden moeten worden afgeleid. Daarnaast bevat het adviezen over een procedure voor die afleiding en over de hoogte van drempelwaarden. Drempelwaarden zijn kwaliteitsnormen die beogen de mens en ecosystemen te beschermen. De Europese Grondwaterrichtlijn schrijft voor dat lidstaten drempelwaarden voor grondwater vaststellen, uiterlijk in december 2008.<br>Het RIVM adviseert drempelwaarden vast te stellen voor chloride, nikkel, arseen, cadmium en lood en voor de nutriknten (voedingsstoffen) stikstof en fosfaat. Deze laatste kunnen voor overbemesting van het oppervlaktewater zorgen.<br>Voor nutrienten hangt de hoogte van de drempelwaarde af van de normen voor ecosystemen in water en op land die mede gevoed worden door grondwater. De mate van deze afhankelijkheid is belangrijke informatie voor de procedure, maar is niet voor heel Nederland bekend. Daardoor kan de uitgedachte procedure niet volledig worden uitgevoerd en is voor een behoudende benadering gekozen.<br>Daarnaast bevat dit rapport berekeningen van wat er doorgaans in het grondwater aanwezig is (achtergrondniveaus). Drempelwaarden zijn in de gekozen procedure nooit strenger dan achtergrondniveaus. Om de informatie zo veel mogelijk per regio te kunnen specificeren, zijn de berekeningen van achtergrondniveaus en de afleiding van drempelwaarden per stof en per grondwaterlichaam uitgevoerd.<br>
html.description.abstractThis report contains a recommendation for the Ministry of the Environment (VROM) about selection of substances in groundwater for which threshold values are to be derived. In addition it contains a recommendation about a procedure for that derivation and for setting the level of threshold values. Threshold values are environmental quality standards that aim to protect man and the environment. The European Groundwater Directive requires member states to establish threshold values by December 2008 at the latest.<br>RIVM recommends to establish threshold values for chloride, nickel, arsenic, cadmium and lead as well as for the nutrients nitrogen and phosphate. The latter can cause eutrophication of surface water. For nutrients, the level of threshold values depends on the nutrient standards in groundwater dependent surface waters and terrestrial ecosystems. The degree of dependence is essential information in this procedure, but is not known for all ecosystems in the Netherlands. Therefore the procedure can not be applied as it should be and a conservative approach was used instead.<br>In addition, this report contains calculations of background levels of the substances for which threshold values are to be derived. Threshold values can never be more stringent than background levels. Calculation of both background levels and threshold values were performed for each groundwater body.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
607300005.pdf
Size:
541.6Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record