Show simple item record

dc.contributor.authorVelde RJ van de
dc.contributor.authorDauvellier PL
dc.contributor.authorReijs ThAM
dc.contributor.authorWaals JFM van der
dc.contributor.authorBouwman AF
dc.contributor.authorWee GP van
dc.date.accessioned2012-12-12T23:55:09Z
dc.date.available2012-12-12T23:55:09Z
dc.date.issued1998-01-31
dc.identifier715651003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/262329
dc.description.abstractBinnen het Ministerie van VROM bestaat de wens om te komen tot een verdergaande afstemming en integratie van het milieubeleid en het ruimtelijk beleid. Inzicht in de inhoudelijke samenhang tussen milieu en ruimtelijke ordening is in dit kader van belang. In dit rapport wordt deze samenhang in beeld gebracht. Dit gebeurt in eerste instantie door een verkenning van concepten. Een synthese van deze concepten leidt tot een model met als vier hoofdelementen doelen, activiteiten, eigenschappen (van de omgeving) en kwaliteiten, waarbij elk element een 'stroom'- en een 'gebieds'-aspect heeft. Vervolgens worden twee meer concrete cases uitgewerkt. Deze cases illustreren enerzijds hoe ruimtelijke ontwikkelingen de milieukwaliteit beinvloeden en anderzijds hoe de milieukwaliteit invloed heeft op de ontwikkelingsmogelijkheden voor ruimtelijke functies. In de eerste case wordt de relatie tussen verstedelijking en mobiliteits- en milieu-effecten behandeld. De tweede case bespreekt de vermestingsproblematiek in relatie tot ruimtelijke ordening in het landelijk gebied. Hierbij komen de internationale, nationale en regionale dimensie aan de orde. De cases zijn mede bedoeld om het conceptuele model te illustreren.
dc.description.abstractThe Ministry of Housing, Physical planning and Environment wants to achieve a better coordination of environmental and physical planning policies. In this report the relation between environment and physical planning is discussed on a conceptual level and illustrated in two case studies for the urban and the rural environment.
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent55 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM rapport 715651003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715651003.html
dc.subject05nl
dc.subjectplanologienl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectbeleidnl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectonderzoeknl
dc.subjectintegratienl
dc.subjectphysical planningen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectpolicyen
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjectresearchen
dc.subjectintegrationen
dc.titleMilieu en ruimte. Verkenning van concepten, illustraties en onderzoeksveldennl
dc.title.alternativeEnvironment and space. Review of concepts, illustrations and fields of researchen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLBG
dc.contributor.departmentDauvelier Planadvies
dc.contributor.departmentTNO-INRO
dc.contributor.departmentUU
dc.contributor.departmentDisciplinegroep Milieukunde en Omgevingsbeleid
dc.date.updated2012-12-12T23:55:10Z
html.description.abstractBinnen het Ministerie van VROM bestaat de wens om te komen tot een verdergaande afstemming en integratie van het milieubeleid en het ruimtelijk beleid. Inzicht in de inhoudelijke samenhang tussen milieu en ruimtelijke ordening is in dit kader van belang. In dit rapport wordt deze samenhang in beeld gebracht. Dit gebeurt in eerste instantie door een verkenning van concepten. Een synthese van deze concepten leidt tot een model met als vier hoofdelementen doelen, activiteiten, eigenschappen (van de omgeving) en kwaliteiten, waarbij elk element een 'stroom'- en een 'gebieds'-aspect heeft. Vervolgens worden twee meer concrete cases uitgewerkt. Deze cases illustreren enerzijds hoe ruimtelijke ontwikkelingen de milieukwaliteit beinvloeden en anderzijds hoe de milieukwaliteit invloed heeft op de ontwikkelingsmogelijkheden voor ruimtelijke functies. In de eerste case wordt de relatie tussen verstedelijking en mobiliteits- en milieu-effecten behandeld. De tweede case bespreekt de vermestingsproblematiek in relatie tot ruimtelijke ordening in het landelijk gebied. Hierbij komen de internationale, nationale en regionale dimensie aan de orde. De cases zijn mede bedoeld om het conceptuele model te illustreren.
html.description.abstractThe Ministry of Housing, Physical planning and Environment wants to achieve a better coordination of environmental and physical planning policies. In this report the relation between environment and physical planning is discussed on a conceptual level and illustrated in two case studies for the urban and the rural environment.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record