Show simple item record

dc.contributor.authorAnker IM van de
dc.date.accessioned2012-12-12T12:35:30Z
dc.date.available2012-12-12T12:35:30Z
dc.date.issued1996-11-30
dc.identifier722101025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255823
dc.description.abstractIn Nederland bestaat sinds 20 juni 1991 een nieuwe smogregeling, het zogenaamde Modeldraaiboek Smog 1991. In dit modeldraaiboek zijn procedures, maatregelen, handelingen, signaleringsschema's en aanbevelingen vastgelegd welke betrekking hebben op perioden met verhoogde luchtverontreiniging ofwel zomer- en wintersmog. In dit rapport wordt een overzicht en evaluatie gegeven van de in de winters van 1992/1993, 1993/1994 en 1994/1995 in Nederland opgetreden wintersmog. Op basis van meetgegevens van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML), meteorologische gegevens van het KNMI en een tweetal statistische modellen wordt een smogprognose berekend. Eventueel worden aanvullende modellen en gegevens gebruikt om twee maal per dag een smogverwachting te publiceren. Tijdens de winterperiode '92/'93 is gedurende 12 dagen de signaleringswaarde voor geringe smog (SO2 >= 125 mug m-3 ; 24-uurgem.) op een of meerdere stations overschreden. Vanaf de winterperiode '93/'94 geldt als geringe smog een somparameter (SO2+fijnstof) die groter of gelijk aan 250 mug m-3 is. Alleen tijdens de episode in februari 1994 werd deze somparameter overschreden door 'opwaaiend stof'. De smogverwachting heeft beperkte kwaliteit, ofwel de onzekerheid is groot. In de praktijk is de relevantie van deze onzekerheid in de huidige smogregeling beperkt. Vanaf matige smog (>= 350 mug m-3) moet volgens de smogregeling attendering van provincie en bevolking plaatsvinden. Deze niveaus kwamen in beide winters niet voor. Op een enkele uitzondering na lagen alle niveaus zelfs in de klasse 'geen smog'(0 - 250 mug m-3).
dc.description.abstractIn the Netherlands a new smog regulation, the so-called 'Modeldraaiboek Smog 1991' (Smogabatements procedures 1991) has been established since 20 June 1991. In the regulation, procedures, measures, activities, warning systems and recommendations are registered which concern the periods with increased air pollution due to summer and winter smog. A smog prognosis is calculated based on measured values from the Dutch monitoring network, meteorological data from KNMI and some statistical models. These models, together with supplementary models and information as required, are used to provide a smog forecast, published twice daily. This report presents a survey and evaluation of winter smog forecast in the Netherlands during 1992/1993, 1993/1994 and 1994/1995.
dc.description.sponsorshipDGM/LE
dc.format.extent42 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 722101025
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722101025.html
dc.subject07nl
dc.subjectsmognl
dc.subjectwinternl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectevaluatienl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectozonnl
dc.subjectconcentratienl
dc.subjectluchtnl
dc.subjectprognosenl
dc.subjectmodelnl
dc.subjectzwaveloxidennl
dc.subjectstofnl
dc.subjectsmogen
dc.subjectwinteren
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectozoneen
dc.subjectconcentrationen
dc.subjectairen
dc.subjectpollutionen
dc.subjectprognosisen
dc.subjectmodelen
dc.subjectsulphur oxidesen
dc.subjectdusten
dc.subjectso2en
dc.subjectpm10en
dc.titleEvaluatie van de smogsituatie in de winterperioden '92/'93, '93/'94 en '94/'95nl
dc.title.alternativeEvaluation of smogsituations in winterperiods '92/'93, '93/'94 and '94/'95en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLLO
dc.date.updated2012-12-12T12:35:30Z
html.description.abstractIn Nederland bestaat sinds 20 juni 1991 een nieuwe smogregeling, het zogenaamde Modeldraaiboek Smog 1991. In dit modeldraaiboek zijn procedures, maatregelen, handelingen, signaleringsschema's en aanbevelingen vastgelegd welke betrekking hebben op perioden met verhoogde luchtverontreiniging ofwel zomer- en wintersmog. In dit rapport wordt een overzicht en evaluatie gegeven van de in de winters van 1992/1993, 1993/1994 en 1994/1995 in Nederland opgetreden wintersmog. Op basis van meetgegevens van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML), meteorologische gegevens van het KNMI en een tweetal statistische modellen wordt een smogprognose berekend. Eventueel worden aanvullende modellen en gegevens gebruikt om twee maal per dag een smogverwachting te publiceren. Tijdens de winterperiode '92/'93 is gedurende 12 dagen de signaleringswaarde voor geringe smog (SO2 >= 125 mug m-3 ; 24-uurgem.) op een of meerdere stations overschreden. Vanaf de winterperiode '93/'94 geldt als geringe smog een somparameter (SO2+fijnstof) die groter of gelijk aan 250 mug m-3 is. Alleen tijdens de episode in februari 1994 werd deze somparameter overschreden door 'opwaaiend stof'. De smogverwachting heeft beperkte kwaliteit, ofwel de onzekerheid is groot. In de praktijk is de relevantie van deze onzekerheid in de huidige smogregeling beperkt. Vanaf matige smog (>= 350 mug m-3) moet volgens de smogregeling attendering van provincie en bevolking plaatsvinden. Deze niveaus kwamen in beide winters niet voor. Op een enkele uitzondering na lagen alle niveaus zelfs in de klasse 'geen smog'(0 - 250 mug m-3).
html.description.abstractIn the Netherlands a new smog regulation, the so-called 'Modeldraaiboek Smog 1991' (Smogabatements procedures 1991) has been established since 20 June 1991. In the regulation, procedures, measures, activities, warning systems and recommendations are registered which concern the periods with increased air pollution due to summer and winter smog. A smog prognosis is calculated based on measured values from the Dutch monitoring network, meteorological data from KNMI and some statistical models. These models, together with supplementary models and information as required, are used to provide a smog forecast, published twice daily. This report presents a survey and evaluation of winter smog forecast in the Netherlands during 1992/1993, 1993/1994 and 1994/1995.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record