Show simple item record

dc.contributor.authorSizoo EA
dc.contributor.authorEgmond HP van
dc.contributor.authorTop HJ van den
dc.date.accessioned2012-12-12T14:14:53Z
dc.date.available2012-12-12T14:14:53Z
dc.date.issued1996-01-31
dc.identifier388802011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256596
dc.description.abstractGedurende een periode van 2 jaren (juni 1992 - juni 1994) werd er onderzoek verricht naar het voorkomen van ochratoxine A in diverse typen veevoeders. De monsters waren over het gehele land genomen en afkomstig van partijen bestemd voor slachtkuikens (53 monsters) en mestvarkens (129 monsters). In 11% van de onderzochte monsters pluimveevoer en in slechts 2% van de monsters varkensvoer bleek ochratoxine A bepaalbaar in gehalten boven 1,5 mug/kg. De resultaten zijn bemoedigend, zeker als men ze vergelijkt met waarden uit de literatuur van recent onderzoek verricht in andere landen binnen de Europese Unie. Bovendien liggen de gevonden waarden ver beneden de toleranties die gehanteerd worden in landen die regelgeving op dit terrein kennen.
dc.description.abstractDuring a period of 2 years (June 1992 - June 1994) investigations were done on the occurrence of ochratoxin A in two types of animal feeds. The samples were drawn from all over the country and originated from lots to be used for poultry (53 samples) and pigs (129 samples). In approximately 11% of the samples of feeds for poultry and only 2% for pigs was ochratoxin A quantifiable at mass fractions above 1,5 mug/kg. The results are encouraging, particularly if compared with published data on occurrence of ochratoxin A in feeds in other countries. Besides, the levels found are below the tolerance levels for ochratoxin A in feeds found in countries that have legislation on this topic.
dc.description.sponsorshipVHI
dc.format.extent31 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 388802011
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/388802011.html
dc.subject10nl
dc.subjectanimal fooden
dc.subjectmycotoxinsen
dc.subjectprevalenceen
dc.subjectchemical analysisen
dc.subjectochratoxinsen
dc.titleOnderzoek naar het voorkomen van ochratoxine A in voedermiddelennl
dc.title.alternativeInvestigations on the occurrence of ochratoxin A in animal feedsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentARO
dc.date.updated2012-12-12T14:14:54Z
html.description.abstractGedurende een periode van 2 jaren (juni 1992 - juni 1994) werd er onderzoek verricht naar het voorkomen van ochratoxine A in diverse typen veevoeders. De monsters waren over het gehele land genomen en afkomstig van partijen bestemd voor slachtkuikens (53 monsters) en mestvarkens (129 monsters). In 11% van de onderzochte monsters pluimveevoer en in slechts 2% van de monsters varkensvoer bleek ochratoxine A bepaalbaar in gehalten boven 1,5 mug/kg. De resultaten zijn bemoedigend, zeker als men ze vergelijkt met waarden uit de literatuur van recent onderzoek verricht in andere landen binnen de Europese Unie. Bovendien liggen de gevonden waarden ver beneden de toleranties die gehanteerd worden in landen die regelgeving op dit terrein kennen.
html.description.abstractDuring a period of 2 years (June 1992 - June 1994) investigations were done on the occurrence of ochratoxin A in two types of animal feeds. The samples were drawn from all over the country and originated from lots to be used for poultry (53 samples) and pigs (129 samples). In approximately 11% of the samples of feeds for poultry and only 2% for pigs was ochratoxin A quantifiable at mass fractions above 1,5 mug/kg. The results are encouraging, particularly if compared with published data on occurrence of ochratoxin A in feeds in other countries. Besides, the levels found are below the tolerance levels for ochratoxin A in feeds found in countries that have legislation on this topic.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record