Show simple item record

dc.contributor.authorVaas LH
dc.contributor.authorAldenkamp FJ
dc.contributor.authorStoop P
dc.contributor.authorMoen JET
dc.date.accessioned2012-12-12T17:23:39Z
dc.date.available2012-12-12T17:23:39Z
dc.date.issued1994-12-31
dc.identifier610050002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258651
dc.description.abstractIn het Beleidsstandpunt Radon kiest het Ministerie van VROM voor een stand-still tot 1996, gevolgd door een reductie, van de risico's door radon en gammastraling uit bouwmaterialen. Op verzoek van de Directie Stoffen, Veiligheid en Straling van VROM/DGM heeft het RIVM advies uitgebracht over een interim-methode voor het meten van de radonexhalatie van bouwprodukten. Als meetmethode wordt de voorkeur gegeven aan het principe van de drukvrije exhalatiekamer, met een doorgaande stikstofstroom en een radonabsorber in de uitgaande gasstroom. Dit principe benadert het beste de vrije, diffusiegestuurde exhalatie. Tevens wordt, vanwege de betere aansluiting bij de praktijk-situatie, gekozen voor het meten van de een-dimensionale exhalatie van monsters bouwprodukt geconditioneerd bij 50% relatieve vochtigheid en 20 graden C. Aanbevolen wordt door middel van modelberekeningen en praktijkonderzoek het belang van drukgestuurde radonexhalatie vast te stellen. Voorts wordt een aantal aanbevelingen gedaan op het terrein van vergroting van de kennis over radonexhalatie, kwaliteitsborging van de meetmethode en het waarborgen van de optimale bruikbaarheid van de verkregen meetresultaten. Na publikatie van een Nederlandse Voornorm terzake (NVN 5699), naar verwachting medio 1995, vervalt dit RIVM-advies en dient NVN 5699 te worden toegepast bij het meten van de radonexhalatie van bouwprodukten.
dc.description.abstractIn the framework of its Policy Paper on Radon, the Ministry of Housing, Physical Planning and Environment (VROM) has chosen for a stand-still until 1996, followed by a future reduction, of the radiation risks due to radon and gamma radiation originating from building materials. Standard methods for the determination of the radon exhalation are lacking. RIVM has been asked by the VROM Directorate of Substances, External Safety and Radiation (VROM/DGM/SVS) to advise on such a measuring method. This report recommends using the principle of a pressure-free exhalation chamber as a measuring method, in which a continuous nitrogen flow and a radon absorber in the outgoing flow is applied. This principle gives the best approximation of free, diffusion-controlled radon exhalation. Furthermore, one-dimensional exhalation has been concluded to best simulate common building practices. Measuring of samples conditioned at 50% relative humidity and 20 degrees C is proposed as a standard. Additional research on the importance of pressure-driven exhalation, using model calculations and laboratory tests, is recommended. Further research, quality assurance of the measurement method and optimalization of the use of measuring data are also advised. After publication of pre-standard NVN 5699 by the Netherlands Normalization Institute, which is expected in 1995, this interim method will expire and NVN 5699 will have to be used in exhalation measurements.
dc.description.sponsorshipDGM/SVS
dc.format.extent40 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 610050002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610050002.html
dc.subject08nl
dc.subjectbouwmateriaalnl
dc.subjectradonnl
dc.subjectmetennl
dc.subjectkwaliteitsborgingnl
dc.subjectglpnl
dc.subjectbuilding materialsen
dc.subjectradonen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectquality assuranceen
dc.subjectglpen
dc.subjectexhalationen
dc.subjectexhalatieen
dc.titleInterim-meetmethode voor de radonexhalatie van bouwproduktennl
dc.title.alternativeInterim measuring method for the radon exhalation of building materialsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLSO
dc.date.updated2012-12-12T17:23:39Z
html.description.abstractIn het Beleidsstandpunt Radon kiest het Ministerie van VROM voor een stand-still tot 1996, gevolgd door een reductie, van de risico's door radon en gammastraling uit bouwmaterialen. Op verzoek van de Directie Stoffen, Veiligheid en Straling van VROM/DGM heeft het RIVM advies uitgebracht over een interim-methode voor het meten van de radonexhalatie van bouwprodukten. Als meetmethode wordt de voorkeur gegeven aan het principe van de drukvrije exhalatiekamer, met een doorgaande stikstofstroom en een radonabsorber in de uitgaande gasstroom. Dit principe benadert het beste de vrije, diffusiegestuurde exhalatie. Tevens wordt, vanwege de betere aansluiting bij de praktijk-situatie, gekozen voor het meten van de een-dimensionale exhalatie van monsters bouwprodukt geconditioneerd bij 50% relatieve vochtigheid en 20 graden C. Aanbevolen wordt door middel van modelberekeningen en praktijkonderzoek het belang van drukgestuurde radonexhalatie vast te stellen. Voorts wordt een aantal aanbevelingen gedaan op het terrein van vergroting van de kennis over radonexhalatie, kwaliteitsborging van de meetmethode en het waarborgen van de optimale bruikbaarheid van de verkregen meetresultaten. Na publikatie van een Nederlandse Voornorm terzake (NVN 5699), naar verwachting medio 1995, vervalt dit RIVM-advies en dient NVN 5699 te worden toegepast bij het meten van de radonexhalatie van bouwprodukten.
html.description.abstractIn the framework of its Policy Paper on Radon, the Ministry of Housing, Physical Planning and Environment (VROM) has chosen for a stand-still until 1996, followed by a future reduction, of the radiation risks due to radon and gamma radiation originating from building materials. Standard methods for the determination of the radon exhalation are lacking. RIVM has been asked by the VROM Directorate of Substances, External Safety and Radiation (VROM/DGM/SVS) to advise on such a measuring method. This report recommends using the principle of a pressure-free exhalation chamber as a measuring method, in which a continuous nitrogen flow and a radon absorber in the outgoing flow is applied. This principle gives the best approximation of free, diffusion-controlled radon exhalation. Furthermore, one-dimensional exhalation has been concluded to best simulate common building practices. Measuring of samples conditioned at 50% relative humidity and 20 degrees C is proposed as a standard. Additional research on the importance of pressure-driven exhalation, using model calculations and laboratory tests, is recommended. Further research, quality assurance of the measurement method and optimalization of the use of measuring data are also advised. After publication of pre-standard NVN 5699 by the Netherlands Normalization Institute, which is expected in 1995, this interim method will expire and NVN 5699 will have to be used in exhalation measurements.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record