Show simple item record

dc.contributor.authorSiljee J
dc.contributor.authorBom E
dc.date.accessioned20200420
dc.date.available2017-06-11T19:11:21Z
dc.date.issued2017-06-02
dc.identifier.doi10.21945/RIVM-2017-0043
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/620864
dc.description.abstractDe zogeheten combinatietesten die de zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoeren, zijn in 2013 volgens de kwaliteitseisen uitgevoerd. De laboratoria voldeden in het algemeen aan de landelijke kwaliteitseisen en aan het internationale kwaliteitsprogramma UK-NEQAS. Dit blijkt uit een evaluatie van het RIVM. Hiermee wordt voldaan aan de opdracht van het ministerie van VWS om de kwaliteit van de combinatietest te bewaken. De screening op het syndroom van Down is sinds 1 januari 2007 voor iedereen beschikbaar in een landelijk screeningsprogramma. Later is daar de screening op de syndromen van Edwards en Patau aan toegevoegd. Voor de screening worden een hormoon en een eiwit gemeten en wordt een nekplooimeting uitgevoerd. In 2013 zijn in totaal 52263 screeningstests uitgevoerd. Dat jaar liet in Nederland 29,9 procent van de zwangeren een dergelijke test uitvoeren. Dat is iets meer dan in 2009-2012. De laboratoria voeren alle bloedanalyses uit. De kansberekening op basis van die bloedanalyse kan door het laboratorium maar ook door een deel van de echocentra in Nederland worden uitgevoerd. In 46 procent van de afgenomen combinatietesten heeft de berekening van de kans op syndroom van Down, Edwards en Patau bij de laboratoria plaatsgevonden. Voor deze evaluatie waren alleen de gegevens over de kansberekening van de laboratoria beschikbaar. De leeftijd waarop de test het vaakst wordt afgenomen varieert van 31,8 tot 33,5 jaar (mediane leeftijd). Het aantal zwangeren dat volgens de screeningtest een verhoogde kans heeft op een kind met het syndroom van Down verschilt iets per laboratorium (tussen de 5,1 en 6,8 procent). Deze verschillen ontstaan onder andere doordat de gemiddelde leeftijd van zwangeren die voor deze screeningtests kiezen per regio iets verschilt
dc.description.abstractIn 2013, the so-called combined tests performed by the seven Dutch screening laboratories to detect Down syndrome were performed according to the quality requirements. In general, the laboratories met the national quality requirements and the requirements of the international UK-NEQAS quality programme. These are the findings of an assessment by RIVM. This meets the directive of the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport to ensure the quality of the combined test. Since 1 January 2007, the screening for Down syndrome has been available to all pregnant women, as part of a national screening programme. The screening for Edwards' syndrome and Patau's syndrome was added to the programme later. The screening is based on the measurements of a particular hormone and protein level, combined with an ultrasound scan measuring nuchal translucency. In 2013, a total of 52,263 combined tests were performed. In that year, 29.9 percent of all pregnant women in the Netherlands took part in such a test. This is slightly more than in 2009-2012. The laboratories perform all blood analyses. The risk calculation based on blood analysis can be performed by the laboratory, but some of the ultrasound centres in the Netherlands are also capable of performing these calculations. In 46 percent of the performed combined tests, the risk calculation for Down syndrome, Edwards' syndrome and Patau's syndrome took place in the laboratories. This evaluation is only based on the risk calculation as performed by the laboratories. The age at which most tests were performed, varies from 31.8 to 33.5 years (median age). The number of pregnant women that have an increased risk of a child with Down syndrome varies slightly per laboratory (between 5.1 and 6.8 percent). These differences are caused, among other things, by the average age of participating pregnant women, which differs slightly per region.
dc.description.sponsorshipMinisterie van VWSen
dc.language.isonlen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMnl
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 2017-0043nl
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0043.pdf
dc.subjectscreening laboratoriumnl
dc.subjectkwaliteitsborgingnl
dc.subjectDown syndroom screeningnl
dc.subject1e trimester combinatietestnl
dc.subjectscreening laboratoryen
dc.subjectquality controlen
dc.subjectDown syndrome screeningen
dc.subject1st trimester combined testen
dc.subjectRIVM rapport 2017-0043nl
dc.titleKwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2013nl
dc.title.alternativeQuality indicators for Dutch Down Syndrome screening laboratories 2013en
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentPNB
dc.contributor.divisionI&V
refterms.dateFOA2018-12-13T10:21:47Z
html.description.abstractDe zogeheten combinatietesten die de zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoeren, zijn in 2013 volgens de kwaliteitseisen uitgevoerd. De laboratoria voldeden in het algemeen aan de landelijke kwaliteitseisen en aan het internationale kwaliteitsprogramma UK-NEQAS. Dit blijkt uit een evaluatie van het RIVM. Hiermee wordt voldaan aan de opdracht van het ministerie van VWS om de kwaliteit van de combinatietest te bewaken. <br> <br>De screening op het syndroom van Down is sinds 1 januari 2007 voor iedereen beschikbaar in een landelijk screeningsprogramma. Later is daar de screening op de syndromen van Edwards en Patau aan toegevoegd. Voor de screening worden een hormoon en een eiwit gemeten en wordt een nekplooimeting uitgevoerd. In 2013 zijn in totaal 52263 screeningstests uitgevoerd. Dat jaar liet in Nederland 29,9 procent van de zwangeren een dergelijke test uitvoeren. Dat is iets meer dan in 2009-2012. <br> <br>De laboratoria voeren alle bloedanalyses uit. De kansberekening op basis van die bloedanalyse kan door het laboratorium maar ook door een deel van de echocentra in Nederland worden uitgevoerd. In 46 procent van de afgenomen combinatietesten heeft de berekening van de kans op syndroom van Down, Edwards en Patau bij de laboratoria plaatsgevonden. Voor deze evaluatie waren alleen de gegevens over de kansberekening van de laboratoria beschikbaar. <br> <br>De leeftijd waarop de test het vaakst wordt afgenomen varieert van 31,8 tot 33,5 jaar (mediane leeftijd). Het aantal zwangeren dat volgens de screeningtest een verhoogde kans heeft op een kind met het syndroom van Down verschilt iets per laboratorium (tussen de 5,1 en 6,8 procent). Deze verschillen ontstaan onder andere doordat de gemiddelde leeftijd van zwangeren die voor deze screeningtests kiezen per regio iets verschilt
html.description.abstractIn 2013, the so-called combined tests performed by the seven Dutch screening laboratories to detect Down syndrome were performed according to the quality requirements. In general, the laboratories met the national quality requirements and the requirements of the international UK-NEQAS quality programme. These are the findings of an assessment by RIVM. This meets the directive of the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport to ensure the quality of the combined test. <br> <br>Since 1 January 2007, the screening for Down syndrome has been available to all pregnant women, as part of a national screening programme. The screening for Edwards' syndrome and Patau's syndrome was added to the programme later. The screening is based on the measurements of a particular hormone and protein level, combined with an ultrasound scan measuring nuchal translucency. In 2013, a total of 52,263 combined tests were performed. In that year, 29.9 percent of all pregnant women in the Netherlands took part in such a test. This is slightly more than in 2009-2012. <br> <br>The laboratories perform all blood analyses. The risk calculation based on blood analysis can be performed by the laboratory, but some of the ultrasound centres in the Netherlands are also capable of performing these calculations. In 46 percent of the performed combined tests, the risk calculation for Down syndrome, Edwards' syndrome and Patau's syndrome took place in the laboratories. This evaluation is only based on the risk calculation as performed by the laboratories. <br> <br>The age at which most tests were performed, varies from 31.8 to 33.5 years (median age). The number of pregnant women that have an increased risk of a child with Down syndrome varies slightly per laboratory (between 5.1 and 6.8 percent). These differences are caused, among other things, by the average age of participating pregnant women, which differs slightly per region.


Files in this item

Thumbnail
Name:
2017-0043.pdf
Size:
1.265Mb
Format:
PDF
Description:
briefrapport

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record