Show simple item record

dc.contributor.authorWeda M
dc.contributor.authorJansen ME
dc.contributor.authorVonk RAA
dc.date.accessioned20200421
dc.date.available2017-06-22T10:30:00Z
dc.date.issued2017-06-20
dc.identifier.doi10.21945/RIVM-2017-0006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/620869
dc.description.abstractMet personalised medicine worden patiënten behandeld op basis van hun unieke kenmerken, zoals erfelijke eigenschappen. Deze 'therapie op maat' is sterk in opkomst in de medische wereld nu het steeds duidelijker wordt dat veel factoren samen bepalen of iemand goed reageert op een medicijn. Sommige mensen hebben door hun erfelijke eigenschappen een grotere kans op ernstige bijwerkingen van bepaalde medicijnen. Anderen zijn veel gevoeliger voor een medicijn en hebben daardoor een andere dosis nodig. Uit onderzoek van het RIVM blijkt echter dat het nog lastig is om de kennis te vertalen naar gebruik in de praktijk. Zo is het een uitdaging om op basis van individuele kenmerken te kunnen bepalen welke medicijnen goed zijn voor een patiënt. Ook moet eerst gefundeerd worden aangetoond dat 'therapie op maat' nuttig is en moeten artsen daarvan worden overtuigd. Verder is het vaak nog onduidelijk of het testen op een erfelijke eigenschap ook echt de behandeling verbetert. Deze hiaten belemmeren toepassing in de medische praktijk, terwijl juist ervaringen uit deze praktijk nieuwe inzichten opleveren om het gebruik van medicijnen te verbeteren. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Met de resultaten wil het ministerie bepalen of, en zo ja op welke punten, er aandacht vanuit VWS nodig is om het gebruik van personalised medicine in de praktijk te bevorderen
dc.description.abstractWith personalised medicine, patients are treated based on their unique characteristics, such as genetic makeup. This tailored treatment is strongly emerging in the medical world, as it is becoming increasingly clear that many factors together determine whether someone is responding well to a medicinal product. Because of their genetics for example, some people have a greater chance of serious side effects of certain medicines. Others are much more sensitive to a medicinal product and therefore need a different dose. RIVM research, however, shows that it is still difficult to translate scientific knowledge into medical practice. It is a challenge to determine which drugs are good for a patient based on individual characteristics. Firstly, it must be shown that a tailored treatment is indeed useful and doctors must be convinced to apply it. Furthermore, it is often unclear whether genetic testing really improves treatment. These gaps hamper application in medical practice, while experiences obtained in this practice may provide new insights to improve the use of medicines. The investigation was carried out on behalf of the Ministry of Public Health, Welfare and Sport. With the results, the Ministry wants to determine whether, and if so, on what points, their attention is needed to foster the use of personalised medicine in medical practice
dc.description.sponsorshipMinisterie van VWSnl
dc.language.isonlnl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMnl
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 2017-0006nl
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0006.pdf
dc.subjectgeneesmiddelennl
dc.subjectpersonalised medicinenl
dc.subjecterfelijke eigenschappennl
dc.subjectbig datanl
dc.subjectmedicinesen
dc.subjectpersonalised medicineen
dc.subjectgenomicsen
dc.subjectbig dataen
dc.subjectRIVM rapport 2017-0006nl
dc.titlePersonalised medicine : Implementatie in de praktijk en data-infrastructurennl
dc.title.alternativePersonalised medicine in medical practice : Implementation in practice and data infrastructuresen
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentEVG
dc.contributor.divisionV&Z
refterms.dateFOA2018-12-13T10:48:41Z
html.description.abstractMet personalised medicine worden patiënten behandeld op basis van hun unieke kenmerken, zoals erfelijke eigenschappen. Deze 'therapie op maat' is sterk in opkomst in de medische wereld nu het steeds duidelijker wordt dat veel factoren samen bepalen of iemand goed reageert op een medicijn. Sommige mensen hebben door hun erfelijke eigenschappen een grotere kans op ernstige bijwerkingen van bepaalde medicijnen. Anderen zijn veel gevoeliger voor een medicijn en hebben daardoor een andere dosis nodig. Uit onderzoek van het RIVM blijkt echter dat het nog lastig is om de kennis te vertalen naar gebruik in de praktijk. <br> <br>Zo is het een uitdaging om op basis van individuele kenmerken te kunnen bepalen welke medicijnen goed zijn voor een patiënt. Ook moet eerst gefundeerd worden aangetoond dat 'therapie op maat' nuttig is en moeten artsen daarvan worden overtuigd. Verder is het vaak nog onduidelijk of het testen op een erfelijke eigenschap ook echt de behandeling verbetert. Deze hiaten belemmeren toepassing in de medische praktijk, terwijl juist ervaringen uit deze praktijk nieuwe inzichten opleveren om het gebruik van medicijnen te verbeteren. <br> <br>Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Met de resultaten wil het ministerie bepalen of, en zo ja op welke punten, er aandacht vanuit VWS nodig is om het gebruik van personalised medicine in de praktijk te bevorderen
html.description.abstractWith personalised medicine, patients are treated based on their unique characteristics, such as genetic makeup. This tailored treatment is strongly emerging in the medical world, as it is becoming increasingly clear that many factors together determine whether someone is responding well to a medicinal product. Because of their genetics for example, some people have a greater chance of serious side effects of certain medicines. Others are much more sensitive to a medicinal product and therefore need a different dose. RIVM research, however, shows that it is still difficult to translate scientific knowledge into medical practice. <br> <br>It is a challenge to determine which drugs are good for a patient based on individual characteristics. Firstly, it must be shown that a tailored treatment is indeed useful and doctors must be convinced to apply it. Furthermore, it is often unclear whether genetic testing really improves treatment. These gaps hamper application in medical practice, while experiences obtained in this practice may provide new insights to improve the use of medicines. <br> <br>The investigation was carried out on behalf of the Ministry of Public Health, Welfare and Sport. With the results, the Ministry wants to determine whether, and if so, on what points, their attention is needed to foster the use of personalised medicine in medical practice


Files in this item

Thumbnail
Name:
2017-0006.pdf
Size:
759.0Kb
Format:
PDF
Description:
Report

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record